Stemadvies van Leo Prick

[Moderatoren: ik kreeg van henk Tijms bericht dat er opnieuw fiks gejaagd werd op copyright materiaal. Claims van duizend euro of meer. O.a. door ja… Leo Prick.
Omdat ik dat wil voorkomen heb ik deze (en een andere Prick post) even ontoegankelijk gemaakt. Misschien nmoet de publicatie vink weg, nu voorlopig alleen even de moderatievink aan. Ik weet niet precies wat het effect avn een en ander is.
GV]

Onderstaand de column van Leo Prick in de NRC van zaterdag 18 November.
____________________________________________________________
Stemadvies

Het leek me een aardig idee om u als kiezer van dienst te zijn met een stemadvies, gebaseerd op wat de verschillende politieke partijen van plan zijn met het onderwijs. Om te bezien of deze aanpak zinvol was, keek ik eerst naar de programma’s van 2002. Toen beloofden zowel VVD als CDA kleinere scholen. Ik besefte hoe naïef het is politici te beoordelen op hun woorden. Laten we daarom kijken naar hun daden (daadkracht!), aan wat ze deden aan de drie ernstigste problemen die ons onderwijs kent.

Als eerste noem ik het lerarentekort. Dat CDA, VVD en PvdA beloven daar wat aan te gaan doen, vind ik beschamend. Alle drie droegen ze regeringsverantwoordelijkheid toen al lang duidelijk was dat dit tekort eraan zat te komen. Nu dat tekort er is, een tekort waar, zoals viel te verwachten, de minst aantrekkelijke scholen het meest onder te lijden hebben, komen ze met voorstellen. Niets doen, zelfs als de ramp onafwendbaar is, en als die zich eenmaal heeft voltrokken menen kiezers te kunnen paaien met de belofte dat probleem op te lossen. Schaamteloos.

Het tweede majeure probleem: de segregatie, de witte en zwarte scholen, het achterblijven van allochtonen, het onbenut laten van veel potentieel talent. Af en toe roepen politici iets, zoals onlangs Verdonk toen ze voorstelde ouders te dwingen hun kinderen naar bepaalde scholen te sturen. Dit soort ondoordachte olifant-in-de-porseleinkast-maatregelen roept natuurlijk alleen maar verzet op. Hoogopgeleide ouders zullen altijd wel een weg vinden om hun kind te plaatsen op een school die ze wensen. Vandaar het belang van maatregelen die maken dat ouders uit overtuiging gaan kiezen voor een school die min of meer een afspiegeling is van onze samenleving. Maar ja, dat vereist wat langer denkwerk. Om de segregatie tegen te gaan dient ook een einde te worden gemaakt aan de tweedeling vmbo aan de ene, havo/vwo aan de andere kant, een tweedeling die kansarmen kansarm houdt. Net als met het lerarentekort is ook wat de segregatie betreft de situatie de afgelopen tien, vijftien jaar alleen maar verergerd.

Ten slotte het allergrootste probleem. Dit betreft het feit dat het ministerie de zeggenschap over het hele secundair en tertiair onderwijs heeft overgedragen aan de besturen. De bedoeling van de autonomie was dat scholen daarmee meer ruimte zouden krijgen, de diversiteit zou worden bevorderd en ouders en studenten inderdaad wat te kiezen zouden krijgen. Iedereen weet dat van dit voornemen niets terecht is gekomen. Integendeel, niet de scholen hebben meer ruimte gekregen, maar de besturen. Zij schrijven de scholen meer de wet voor dan het Ministerie van Onderwijs ooit heeft gedaan. Dat ministerie loopt steeds meer aan de leiband van de besturen en hun overkoepelende organisaties. Die maken steeds meer de dienst uit, en dat wordt alleen maar erger nu politici die organen hebben ontdekt als financieel aantrekkelijk heenkomen na een vastgelopen politieke carrière. Daarmee is het onderwijs in handen gekomen van een gesloten bolwerk, een onderwijs-politiek complex van besturen, vakbonden en ambtenaren waarin vertegenwoordigers van alle gevestigde politieke partijen de dienst uitmaken.

Als u vindt dat het onderwijs weer in handen moet komen van de scholen en de docenten, dan moet u niet stemmen op partijen die belang hebben bij het voortbestaan van dit onderwijs-politiek complex. Het spijt me, beste lezer, terwijl ik altijd zo positief ben, kom ik nu dus niet verder dan een negatief advies. Sterkte woensdag.

5 Reacties

 1. Waarop dan wel?
  Balkenende heeft bij de uitreiking van het boek “De nieuwe Schoolstrijd” een aantal dingen gezegd die de hoop deden opvlammen dat het mogelijk zou worden om BON-scholen te stichten. Als Venlonaar heb ik mij afgevraagd hoe geloofwaardig dat kon zijn omdat aan het einde van dit schooljaar in Venlo heel het secundair ondergebracht zit in 3 “campussen” met een heterogene scholierensamenstelling waarvoor veel gebouwd en verbouwd is. Zal het CDA, in Venlo sterk aanwezig, accepteren dat al dat bouwen een zinloze investering geweest is? Nu lees ik bij Prick ook nog dat het CDA in 2002 al kleinere scholen beloofd heeft. Het CDA lijkt me daarom niet te vertrouwen.
  Ik heb D66 een paar keer gewezen op de politieke niche onderwijs waar nu de SP is gaan zitten. Het was blijkbaar aan dovemansoren gericht en Ursula Lambrechts werd niet ingezet maar verdween. Ik denk dat ik ga stemmen zoals ik mij een jaar geleden nog niet kon voorstellen.

  • Stemmen
   Arie Molendijk

   Ook ík ga stemmen op een partij die ik NOOIT zou hebben gedacht ooit nog eens te steunen. Vanwege de ONDERWIJSVERNIELING die andere partijen kennelijk niet teniet willen doen.

   • stemadvies
    M.i. is er geen partij die het onderwijs gaat redden. Dit zullen we toch echt zelf moeten bewerkstelligen.
    Leest u toch astublieft ook het partijprogram eens van die ondenkbare partij.
    Veel inzicht toegewenst!

    • Wat moeten we anders?
     Volgens Prick willen de huidige grote partijen het onderwijs niet hervormen omdat er nu behalve bestuurlijke gemeenten ook organisatorische gemeenten in het onderwijs zijn waar afgeserveerde politici financieel gunstig naartoe kunnen.
     BON kan alleen snel iets aan het onderwijs verbeteren als het de kans krijgt overal ongehinderd BON-scholen te openen. Dit zou eigenlijk een punt van de VVD moeten zijn maar ik verwacht van geen van bovengenoemde partijen een openstelling van de onderwijsmarkt.
     In het verkiezingsprogramma van de SP staan inderdaad veel dingen waar ik het helemaal niet mee eens ben. Een aantal punten die ik belangrijk vind staan niet vermeld. En het is mij ook niet duidelijk hoe het allemaal betaald moet worden. Maar als belangenverstrengeling met onderwijsorganisaties bij de VVD, CDA en PvdA geen rol hebben gespeeld bij de afbraak van het onderwijs en het groot en machtig houden van de partij niet het enige echte doel van deze partijen geworden is moeten veel van hun parlementarieërs wel incompetent zijn en die mogen dan wat mij betreft aan zichzelf “uitproberen” of daaraan door zelf competentie-gericht onderwijs te volgen wat te verbeteren valt.
     Het invoeren van dubbele wachtlijsten op basisscholen, één voor leerlingen met achterstand en één voor leerlingen zonder achterstand mag niet, zoals dat bij de basisvorming gedacht was, voorsprongleerlingen afremmen t.b.v. achterstandsleerlingen. Het taal- en redekundig ontleden van zinnen werd vroeger op de lagere school onderwezen en deze leerstof is nu verplaatst naar de tweede klas van het voortgezet onderwijs. De verschuiving van lesstof naar latere leerjaren moet gestopt worden Klasseloze klassen moeten wel klasse presteren.

     • SP
      Nooit gedacht dat ik de standpunten van een “communistisch”-clubje ooit zou verpreiden, maar enfin.

      Citaat van de website van de SP:
      “Een belangrijke oorzaak voor het dalende onderwijsniveau is ook het loslaten door de overheid van het toezicht op de eindtermen en inhoud van het leerplan. De grotere vrijheid die schoolmanagers op dit gebied hebben gekregen heeft vooral geleid tot vage en moeilijk te evalueren competentiedoelen en niet-onderbouwde ‘innovatieve’ onderwijsconcepten.”
      (bron: www.sp.nl/2006/programma/beter_leren.shtml )

      De moeite waard om eens door te nemen.

Reacties zijn gesloten.