Geen afbeelding

Onderwijspolitiek

20 maart 2007 b.verkroost 4

In De Groene Amsterdammer van deze week haalt Bas jacobs een aantal cijfers aan uit een rapport van de onderwijsraad (Bureaucratisering en schaalvergroting) dat verscheen in 2004. Deze gegevens liegen er niet om. Daar is geen parlementair onderzoek voor nodig. “De conclusies zijn nog steeds alarmerend” schrijft Jacobs. En vervolgens: “Als minister Plasterk zich onsterfelijk wil maken, dan verwijdert hij het kwaadaardige gezwel van de bureaucratie. Dan vermindert hij de bureaucratie meer dan in alle kabinetsplannen samen”. Dat vraagt nogal wat, te meer omdat in het regeeraccoord hierover maar weinig is afgesproken. Nou ja: “Het kleinschalig organiseren van scholen, eventueel binnen bestaande grootschalige verbanden, zal worden bevorderd. Tegen die achtergrond zal de fusieprikkel voor het voortgezet onderwijs worden afgeschaft”, staat er. Plasterk wil schaalvergroting en dominantie van managers terugdringen zei hij in Buitenhof. Maar gaat hij dat ook echt doen of loopt hij, zoals door sommigen op deze site gezegd is aan de leiband van PvdA en AOB ? En dan met name de vertegenwoordigers van de gevestigde belangen in die organisaties en daarbuiten. En is het, wat het onderwijs aangaat, wachten op het eerste kabinet Marijnissen.

Geen afbeelding

Verouderde leermethoden ?

6 maart 2007 b.verkroost 5

Uit onderzoek is weer eens wat gebleken. Namelijk dat de leermethoden in de gemiddelde school in Nederland verouderd zijn en nog wel het sterkst in Brabant en Limburg. Laat ik nu altijd al gedacht hebben dat ze daar een beetje achter lopen. Leermethoden gelden als verouderd als ze meer dan acht jaar in gebruik zijn volgens Henk van der Linden van de GEU. GEU staat voor Gezamenlijke Educatieve Uitgeverijen. Wat ik me nu afvraag is hoe hard zo’n criterium van 8 jaar is en in hoeverre dat een kop rechtvaardigt op de voorpagina van De Volkskrant die luidt: “Leermethodes in Zuiden zijn sterkst verouderd”.

Geen afbeelding

Meer of minder managers ?

26 februari 2007 b.verkroost 21

Soms zit ik een beetje de surfen op de prachtige BON site. Zo kwam ik een op 3 oktober jongstleden door Mark Peletier aangedragen artikel uit de NRC tegen. Hierin werd beweerd dat het onderwijs juist meer managers nodig heeft. Hier een wat late reaktie.

Managers hebben in mijn beleving niet zo erg veel bijgedragen aan de verbetering van het onderwijs, de goede uitgezonderd. Ik ben zelf erg voor wat met een mooie term “zelfsturende teams” genoemd wordt. Uitgangspunt moet zijn dat managers zichzelf zo veel mogelijk overbodig maken. Geef onderwijsgevenden de ruimte, ja dwing ze er zelfs min of meer toe, hun zaakjes onderling te regelen.

Geen afbeelding

MBO meer dan arbeidsmarkttoeleiding

21 februari 2007 b.verkroost 4

De vraag of het MBO een landelijk gelijkwaardig eindniveau moet hebben, al dan niet centraal getoetst, houdt me al enige tijd
bezig. In De Volkskrant van 30 januari las ik een artikel van Eline de Koning van het Friesland College, waarin hieraan duidelijk
niet de voorkeur werd gegeven. De schrijfster beschouwt het als de belangrijkste taak van het MBO om leerlingen met leer- en
gedragsproblemen op de een of andere manier aan een kwalifikatie en een plek op de overvolle arbeidsmarkt te helpen, Dit
streven is op zich heel nobel maar betekent dit nu ook dat het MBO tegenwoordig moet worden gezien als een vorm van

Geen afbeelding

Wishful thinking

25 januari 2007 b.verkroost 16

Er zijn nogal wat mensen die vinden dat het management eenvoudigweg moet verdwijnen. Dit nu
lijkt mij wishful thinking en niet bevorderlijk voor de discussie. Veel onderwijsorganisaties hebben een
dergelijke omvang dat je niet om een managementstruktuur heen kunt. De discussie zou dan ook niet
moeten gaan over wel of geen management maar over slecht management, een teveel aan mangement en
over een gebrek aan (mede)zeggenschap.
Managers moeten leren beter te luisteren naar de professionals op de werkvloer en anderen in plaats van voor
het minste of geringste een duur adviesbureau in te huren. Dat getuigt van niet veel vertrouwen in de mensen

Geen afbeelding

Na het congres

22 januari 2007 b.verkroost 5

Na het congres

Het was een goed en leerzaam congres. Het bestuur neemt goede initiatieven. Conference en lied van Wim Sterke vertolkten prachtig de onderwijsblues. Ondanks de gevorderde leeftijd van veel deelnemers, inclusief mijzelf, heeft deze club wel toekomst. De situatie is er ook wel naar. Hopelijk worden anderen nu ook wakker.
De vereniging moet het gesprek aangaan met allen, die onze zorgen delen, ook met gematigde aanhangers van HNL. HNL moet geen splijtzwam worden in het onderwijs. Het kan kennelijk van alles betekenen. Zo had mevr. Van der Wende het erover dat juist de vakinhoudelijke kant belangrijk is in het competentieleren. Daar bestaan dus kennelijk veel misverstanden ! Want hoe verhoudt zich dat met de praktijk ?

Geen afbeelding

Discussie

13 januari 2007 b.verkroost 6

Het stuk in de Volkskrant van 11 januari van Lizzy Tabbers is in ieder geval een poging om de noodzaak van “het nieuwe leren”te onderbouwen buiten de kring van diegenen, die daar toch al van overtuigd zijn. Dat is zonder meer te prijzen. Het artikel bevat een aantal overwegingen die zeker de moeite waard zijn. Maar tegelijkertijd heeft het een hoog ideologisch gehalte. De tegenstanders worden niet serieus genomen. De passage: “wie het tegendeel
beweert (van wat de schrijfster zegt, BV). zou zich moeten bezinnen op zijn werkelijke motieven voor het doen van deze uitspraken” , is zonder
meer kwalijk in mijn ogen. De vergelijking van B.O.N. met de SGP vond ik wel weer komisch. Als voor- en tegenstanders werkelijk de discussie met

Geen afbeelding

Competentiegericht onderwijs ?

30 oktober 2006 b.verkroost 6

Wat ik interessant vind in het door mij aanbevolen artikel is dat het laat zien dat het competentiegericht
onderwijs niet zo maar uit de lucht is komen vallen. Het legt heel concreet een verband tussen
ontwikkelingen in de economie en in het pedagogisch denken op een niet mechanische manier. Dit geeft een bepaalde diepte aan het debat die ik vaak nogal mis. We zijn immers, dat is tenminste mijn ervaring, nogal overvallen met heel dat competentiegerichte onderwijs. Er is weliswaar veel onvrede maar de overtuigende argumenten heb ik nog niet
gehoord. Vragen als:wat is er nu precies (niet) goed aan deze vorm van onderwijs ? Is het basisconcept niet goed of is het niet goed uitgewerkt ? Is het een algemeen toepasbaar concept of alleen op bepaalde onderwijssoorten ?

Geen afbeelding

Correctie

30 oktober 2006 b.verkroost 0

Het adres in mijn vorige bericht was niet helemaal juist.
Het moet zijn: www2.fmg.uva.nl/pow-alumni/alumni/documenten.html
U krijgt dan de inleiding van het stuk direct. Het gehele stuk kunt u opvragen bij de webmaster.

[ Toevoeging MAP: laten we niet allemaal het stuk daar opvragen. B Verkroost, kun jij het niet opvragen en dan hier posten? ]

Geen afbeelding

Reflectie op competentiegericht onderwijs

28 oktober 2006 b.verkroost 5

Een interessante en kritische verhandeling over competentiegericht onderwijs is mijns inziens “Competentiegericht
onderwijs: een reflectie”van Ed Wendrich, Sara Blom, Arjan Dieleman en Wim Wardekker. Het stuk geeft de
historische en theoretische achtergronden van het competentiediscours en behandelt vervolgens de controverses en
problemen rond de praktische concretisering van competentiegericht onderwijs. Dit artikel is te vinden op
www.fmg.uva.nl/pow-alumni/alumni/documenten.html