Lerarentekort blijft maar stijgen. 

In het Nederlandse onderwijs blijft het tekort aan leerkrachten stijgen.  Het toenemende lerarentekort gaat ten koste van de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs. Zeker in tekortvakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde, techniek, Duits, Frans en klassieke talen leidt dit tot grote problemen. Steeds vaker zijn scholen genoodzaakt om gedetacheerd, gepensioneerd, of onbevoegd personeel in te zetten. Maar ook leerlingen over klassen te verdelen, volledige klassen naar huis te sturen of zelfs vakken helemaal niet meer te geven.

De tekorten komen deels door groeiende leerlingaantallen, maar meer nog door de toenemende vergrijzing van het personeelsbestand. De komende 10 jaar zal meer dan 30 procent van de leerkrachten met pensioen gaan.  De aanwas van nieuwe docenten is niet voldoende om de tekorten mee op te vangen. Volgens de Vereniging van Scholen in het voortgezet Onderwijs neemt de totale instroom van docenten met een tweedegraads bevoegdheid al sinds 2012 af.

De toename van het  lerarentekort heeft drie oorzaken:

 • de grote groep leraren die binnenkort met pensioen zal gaan,
 • de onvoldoende instroom in de lerarenopleidingen,
 • de groter wordende uitstroom van startende docenten.

Naast deze oorzaken verschilt het tekort aanzienlijk per vak en per regio. Zo nemen personele tekorten toe bij vakken waar al te weinig leraren voor ingezet kunnen worden. De vijf vakken met de grootste tekorten van leraren zijn:

 1. wiskunde,
 2. Nederlands,
 3. natuurkunde,
 4. Duits,

De vijf vakken waar de tekorten in de toekomst  in relatieve zin  erg sterk zullen toenemen zijn:

 1. informatica,
 2. klassieke talen,
 3. Frans,
 4. natuurkunde,
 5. scheikunde

Bronnen: Ministerie van OCW; Feiten en cijfers over leraren en het  lerarentekort 15-12-2023, Personeelstekorten primair onderwijs, Personeelstekorten voortgezet onderwijs.

Klik hier om de volgende rapporten te downloaden:

Feiten en cijfers over leraren en het lerarentekort’

Personeelstekorten primair onderwijs,

Personeelstekorten voortgezet onderwijs,

 

 

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter