Mobieltjes, ja of nee?

In het onderwijs gaan steeds meer stemmen op voor een wettelijk verbod op het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Beter Onderwijs Nederland heeft met een ledenenquête onderzocht of dit een goede stap is om  de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De enquête betrof een onderzoek naar de wens voor een wettelijk verbod in de onderwijssectoren in po en vo.

Bekend is dat het veelvuldig gebruik van mobiele telefoontjes onder jeugdigen kan leiden tot overlast voor anderen, maar ook tot symptomen van ernstige verslaving vergelijkbaar met o.a. drugs en alcohol. In Zuid-Korea heeft men geconstateerd dat het  bij jongvolwassenen naast de aantasting van het concentratievermogen ook kan leiden tot ‘digitale dementie’ (bron: Manfred Spitzer, Digitale Dementie).

Duidelijk mag zijn dat het veelvuldig gebruik van mobiele telefoontjes in de klas of het funderend onderwijs de cognitieve en sociale ontwikkeling van leerlingen in de weg staat en de pedagogische overlast die deze vorm van onderwijs veroorzaakt lijkt vooral bij te dragen aan de steeds verder daling van de onderwijskwaliteit.

Klik hier om de resultaten van deze enquête te bekijken.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter