Schijnoplossing Onderwijsraad

Minder lesuren om het lerarentekort en ook de andere oplossingen die de Onderwijsraad aandraagt, zijn mijns inziens schijnoplossingen en duiden op kortzichtigheid. Schijnoplossingen omdat het niets oplost en eerder een bezuinigingsmaatregel is en kortzichtigheid omdat men in dit verhaal voorbijgaat aan de echte oorzaken. Oorzaak nummer 1 van het lerarentekort is de lumpsum. Die moet worden aangepakt en eigenlijk z.s.m. worden afgeschaft. Veel schoolbesturen en de onderwijsraden zouden onder curatele gesteld moeten worden omdat ze niet competent gebleken zijn om de kwaliteit van het onderwijs te handhaven en het lerarentekort te voorkomen. Er moeten weer echte onderwijzers en leraren voor de klas, dat betekent dat het niveau van de lerarenopleiding en de pabo fors omhoog (minimaal academische master) moet. En last but not least; de salarissen van onderwijzers en leraren zullen met 100% omhoog moeten willen we kwaliteit voor de klas krijgen en behouden. Dat laatste komt ongeveer uit op 10 miljard uit en is dus goedkoper dan de 23 miljard, die de Onderwijsraad voorstelt, in de bodemloze put gooien. Bovendien is een dergelijke salarisverhoging een investering die zelfs op de korte termijn veel meer rendement oplevert in zowel onderwijskundige, maatschappelijke en economische zin.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter