Schijnoplossing Onderwijsraad

29 juni 2023 Toon Rekkers 0

Minder lesuren om het lerarentekort en ook de andere oplossingen die de Onderwijsraad aandraagt, zijn mijns inziens schijnoplossingen en duiden op kortzichtigheid. Schijnoplossingen omdat het […]

JCTraasv2.jpg

Langdurig opgeleid

25 juni 2023 redactie 0

Je leest de laatste tijd regelmatig over ‘de kloof’ die er zou bestaan tussen ‘hoger’ en ‘lager’ opgeleiden Die groepen zouden steeds verder uit elkaar […]

JCTraasv2.jpg

Dure denkfouten

9 juni 2023 redactie 0

Er is een tijd geweest, toen politici als Den Uyl en van Kemenade  een belangrijke rol speelden  in de Nederlandse politiek, dat er een sterke […]