Geen afbeelding

51 Studeren in Frankrijk : Terugblik op Rotterdam 2

24 juli 2009 Wilmont 3

24 juli 2009
Tweede deel: American Vertigo

Toegevoegd op 28 october 2009 “Unfortunately, too many Business schools are driven by rankings. We all know that ‘points mean prizes’ and in this case the points are 70% weighted towards salary and increase in salary three years after completion with very little recognition given to quality, diversity and research. The sectors with the highest salaries – the financial and banking sectors – were attractive not only to MBA candidates to aspire to on completion but they were courted by some business schools wanting to ensure they hit the top 100” (D. Bradshaw, FT 30 juni 2009).

Het was zeer indrukwekkend hoe het Gaudeamus de volgende dag door de menigte uit volle borst – en uit het hoofd – in de aula gezongen werd, een prachtig effect, al deed het een beetje denken aan een mannelijk slavenkoor. De viriele soberheid van het Latijn en van hun lapidaire schrift hebben iets overweldigends. Het heeft de rijke verscheidenheid en de uitstraling van onze Westerse cultuur mogelijk gemaakt. Burgemeester Aboutaleb heeft ons toegesproken. Het was duidelijk dat hij meer representeert dan een lenige aanpassingsatleet. Met dit soort mensen is de toekomst misschien niet zo somber als men van de overvolte, onrekbaarheid en slechte integratie vroeg of laat moet verwachten. Hoe negatief men ook tegen iets kan aankijken, misschien trekt de ‘invisible hand’ van de samenleving dat weer wat recht en vullen ook ervaring en praktijk de leemten op van de universitaire gatenkaas…

In mijn ex-NEH herken ik me niet meer, NEH klonk als een paukenslag, een wake up call, het was een begrip, zoals de HEC in Frankrijk nu nog, en Harvard en de ETH, goede wijn die geen krans behoeft. Ze hebben er Rotterdam School of Management van gemaakt, wat ‘Nederlands’ was en ‘Hoog’, hebben ze letterlijk en figuurlijk op de mestvaalt gedumpt, niet kwantificeerbaar, weg ermee! De boekhouders en de handelaars hebben de Tempel in bezit genomen.

Geen afbeelding

Kamer tegen opmars Engels op universiteit

8 april 2009 mark79 5

De fracties van CDA, SP en PVV, samen de helft van de Tweede Kamer, zijn kritisch over de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs. Dat bleek vanochtend in een Kamerdebat over vreemde talen in het onderwijs.

Lees verder in de NRC.

Geen afbeelding

Te kwader trouw ontwortelen

10 maart 2009 redactie 10

Het gesol met de allochthonen is nog steeds niet ten einde. Eerst werd hun kinderen lessen aangeboden in eigen taal en cultuur (ETC). Via die omweg zouden ze vanzelf goed Nederlands leren. De Marokkanen zullen zich daarover verbaasd hebben want ze spraken als eigen taal meestal één van de Berbertalen zodat hun kinderen eerst een andere vreemde taal, namelijk Marokkaans-Arabisch, moesten leren om met behulp daarvan beter het Nederlands onder de knie te krijgen. Daarna moesten de volwassen niet-witte vreemdelingen cursussen in Nederlands als tweede taal volgen (NT2). En u moeten (de kinderen van) de (bruine) allochtonen ”inburgeringscursusen” volgen. Daarvan maakt het leren van Nederlands deel uit. Dat laatste is volkomen onrechtvaardig.

Geen afbeelding

How do you underbuild that

8 maart 2009 redactie 27

In de NRC stond vandaag een artikel met boventaande titel van Marlies Hagers over de verengelsing van de universiteiten.
In 1990 kwam de toenmalige minister van onderwijs Jo Ritzen met een voorstel om Engels de voertaal van de Nederlandse universiteiten te maken. De protesten waren toen enorm en de politicus Ritzen haastte zich om zijn woorden terug te nemen. Maar de voorzitter Jo Ritzen van het College van Bestuur van de Universiteit van Maastricht ging gewoon verder waar de politicus Jo Ritzen bakzeil gehaald had. Op die universiteit worden nu meer dan de helft van de bachelor opleidingen en alle mastersopleidingen op één na (Nederlands recht) in het Engels gegeven. Andere universiteiten volgen dit slechte voorbeeld. En maar weinig mensen protesteren.

Geen afbeelding

44 Studeren in Frankrijk : Kerstexamens

4 januari 2009 Wilmont 4

3 januari 2009
NIEUW!!!13 januari 2009: Het volledige Wiskunde Programma (2 jaar) is opgenomen in de bijlagen met de Tweede Jaars Kerstexamens.
De Kerstexamens hebben plaatsgevonden, Oud- en Nieuw is gevierd, waarbij 1147 auto’s werden verbrand, op jaarbasis ongeveer 40.000 ( in 2007 waren het maar 878 en 42.700). De uitslagen worden voor de ides van januari verwacht. Iedere leerling weet dan zijn rangschikking op een totaal van 80 leerlingen (150 voor de technische richting). De hoogste 20% heeft het niveau van de ‘parisiennes’: de 3 beste instellingen van de hoofdstad (5 voor de technische richting). Op het katholieke Collège Stanislas in Parijs is men altruïstisch genoeg om de leerlingen niet al teveel op te jutten of tegen elkaar uit te spelen. Op de publieke scholen is dat vaak heel anders, en harder. Is het goed? Is het slecht? Ieder systeem heeft zijn goede en slechte kanten. Het lijkt me dat als je jong bent, dat je het beste er uit moet halen, je je moet inspannen om een intellectuele bagage en een parate kennis te vergaren, iets wat je kan ontwikkelen of voor de rest van je leven op kan teren. Wat dat betreft is het Franse systeem nog heel goed. Weliswaar wordt ook hier ‘goed onderwijs’ met ‘democratie’ verward, maar hier heeft men nog een duidelijke keus. Ik heb het gevoel dat hoe slechter het onderwijs gemiddeld wordt, hoe groter de animo is voor de privéscholen (meestal RK), de beste staatsscholen en voor allerlei vormen van hang en vliegwerk, krukken, prothesen, waar dure aan de beurs genoteerde bijles organisaties als Acodemia garen bij spinnen en waar heel wat leraren een extra baan bij vinden, tot grote ergernis van Mme Royal.

Is er iemand onder U die commentaar kan geven op de wiskunde examens? Dit zijn examens voor toekomstige economen. In de beoordeling weegt wiskunde het zwaarst.

Geen afbeelding

38 Studeren in Frankrijk : Duitschland

31 juli 2008 Wilmont 0

29 juli 2008
Denk ich an Deutschland in der Nacht,/Dann bin ich um den Schlaf gebracht,
Ich kann nicht mehr die Augen schließen,/Und meine heißen Tränen fließen.
Gottlob! Durch meine Fenster bricht/Französisch heitres Tageslicht;
Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen/Und lächelt für die deutschen Sorgen

Voer voor intellectuelen? Voor betweters? Of gewoon gezeur. U mag zelf een oordeel vellen…
Het schooljaar is nu afgesloten, de leerlingen van de ‘classes préparatoires’ moeten relaxen en toch hun vacantie nuttig besteden. Dochterlief is nu in Berlijn voor een Duitse onderdompeling, er zijn daar heel wat Fransen van haar soort. En Spanjaarden. En Italianen. En vooral Oost Europeanen en zelfs Zuid Amerikanen. Geen enkele Nederlander, daar zijn we toch te goed voor? Ze is al bij de Siegessäule (le mal nommé…) geweest, toen Obama er ook was, haar broers moesten het indertijd met de Loveparade doen… Ze heeft het Duits en het Engels 7 jaar als hoofdtalen gehad + 1 intensief jaar op het Collège Stanislas. De theoretische kennis zal best goed zijn, maar haar lees- en spreekvaardigheid zijn in mijn oren en ogen echt niet best. Berlijn! Berlijn! We hopen maar dat haar verblijf haar openstelt voor datgene waar de Duitsers zo goed in zijn. We verwachten niet dat ze ‘schwärmerisch’ opgaat in ‘Seligkeit und Schmerz’ al zou het misschien een verrijkende afwisseling zijn van de Amerikaanse feuilletons die ze uit het Internet haalt.

Geen afbeelding

37 Studeren in Frankrijk : Eerste Jaars examen en Balans

29 juni 2008 Wilmont 0

29 juni 2008
De belangrijkste Eerste jaars-examens zijn in de bijlagen opgenomen. Filosofische dissertatie over ‘Peut-on rire de tout?’ Die van geschiedenis en aardrijkskunde ontbreken. Let U op de wiskunde (zeer zwaar voor economen) en ook op de typische Franse ‘contractie’ oefening: In 400 woorden een moeilijke tekst samenvatten van de historicus Georges Gusdorf (1912-2000).

Het is uiterst bizar dat de onderwijsvernieuwers de waarden die in de sport zo worden opgehemeld (…inspanning, het beste er uit halen, jezelf overtreffen, stressbestendigheid, geduld, volhouden, oefenen, oefenen, oefenen…) vermijden zoals de Duivel het wijwater uit de weg gaat. Die hardnekkigheid iets te willen veranderen wat goed loopt, heeft iets pathetisch… Men hoeft niet wetenschappelijk geschoold te zijn om in te zien dat zonder die waarden noodzakelijkerwijs ‘kennis’ vervangen wordt door iets anders, in de praktijk door ‘weten te vinden’.

Geen afbeelding

35 Studeren in Frankrijk : Pleidooi voor het Frans

9 juni 2008 Wilmont 8

9 juni 2008
Deze bijdrage is ook geïnspireerd door een paar opmerkingen van bloggers als Malmaison, Vercors e.a.

Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer)*. (Het is niet nodig iets te verwachten om te ondernemen of succes te hebben om vol te houden)

Iedere ontwikkelde Fransman kent deze uitspraak die de enige is van puur vaderlandse herkomst, als we Willem de Zwijger als zodanig mogen beschouwen. En terecht, het omvat de kwintessens van onze moeilijke beginjaren: standvastigheid, moed, altruïsme. Het is het mythische beeld waar een Nederlander die in het buitenland woont zich graag mee identificeert. En tot voor kort werd het redelijk goed ingevuld, het werd mogelijk gemaakt door een lange traditie van tolerantie, vrijheid, handel, ondernemerszin, ook overzee. En ja, goed onderwijs. Het geheel was een tempel die zelfs de engelen met schroom zouden moeten betreden. Respectloze beleidmakers zijn erin tekeergegaan, niet alleen met edele democratische bedoelingen, ook met hun ‘arrogant belief in the unquestionable superiority of free trade’ en alles wat daaruit voortvloeit aan economisch beleid, holle internationalisering (uitverkoop!), precariteit, opgedrongen meningen en niet te vergeten misplaatste bescheidenheid en subalterne opstelling.

Het onderwijs moet per definitie behoudend, structurerend en veeleisend zijn. Want hoe kan het anders zijn rol vervullen om nieuwe gedachten te onderbouwen, inhoud te geven aan de vernieuwing zonder in oude denkfouten te vervallen, weerstand te kunnen bieden aan nieuwe ideologieën en modieuze ideeën?

Geen afbeelding

31 Studeren in Frankrijk : Erfgoed en het verschil tussen de HEC en Rotterdam

28 januari 2008 Wilmont 0

23 januari 2008
«So if you don’t like the business model it’s very easy to vote with your feet. Invest in something else. But I think the important thing is, if you look at the returns that we have generated over these 90 years, we outperform most comparable entities reasonably well. »
(FT 11.11.2007. Dit is wat de Zweden zeggen, het had het viaticum van de ABN-Amro Bank moeten zijn en moeten gelden voor de overheid, voor de Heer Bos in het bijzonder).

Het Oude Jaar werd hier afgesloten met een begrafenis. Zij die nooit in de kerk komen zijn er nu wel, die zit tjokvol met ‘la cour et la ville’, het hof en de stad, één van de vele verwijzingen naar het ‘ancien régime’, het behoort tot de charmes van dit traditionele land. Hoog en laag dus, veel meer ‘hoog’ dan ‘laag’ dit keer. Ik ben de enige niet die gevoelig is voor de door de tijd gelouterde rituelen, de co-celebratie met meerdere priesters, de goede getuigenissen)*, de stemming, la France éternelle… Het Nieuwe Jaar moest nog beginnen, het werd feestelijk gevierd, 878 auto’s gingen in vlammen op… Ook dat is een ritueel geworden, waar een ander deel van de bevolking zich in spiegelt, het haalt de kranten nauwelijks meer. De overledene heeft alles gedaan om zijn erfgoed te behouden en door te schuiven, hij representeerde een lange geschiedenis, een cultuur, een beschaving, een identiteit, noties waar hier de laatste tijd veel over wordt geschreven en die minder (dwz anders) belast zijn dan in Nederland. Het is de intellectuele kracht van het land, ze hebben een universele pretentie… Ja, Nederland…ik krijg bizarre dingen te lezen. Iemand, een pure boekhouder, die schrijft dat de verkoop van de ABN Amro Bank alleen slecht is voor het ‘Oranje gevoel’, het wordt pas erg als Philips verkocht wordt.

Geen afbeelding

30 Studeren in Frankrijk : nogmaals de Trotskisten

24 december 2007 Wilmont 0

22 december 2007
Terwijl de energieke Hongaarse edelman die het gebracht heeft tot republikeinse Monarch, deze week in Rome werd gezalfd tot ere kanunnik van de Sint Jan van Latranen, très Chrétien, zoals alle Bourbons en door zijn tweede Assepoester aan de dijk werd gezet en zich nu troost met een zeer, zeer, zeer boven modaal Sneeuwwitje)*, vinden in het land achterhoede schermutselingen plaats in de Universiteiten tussen de Trotskistische ‘autonomen’ en de rest met als inzet de nieuwe wetgeving die aan de Universiteiten wat meer vrijheid verleent op het gebied van beleid, recrutering en financiering. Deze ‘Loi Liberté et Responsabilité des Universités’ (LRU) wil af van vergaande en verstarrende centralisering vanuit Parijs met zijn onzalige trits van bureaucratie, gilde mentaliteit, syndicalisme. Het werd tijd, want met een uitval 40% en een overproductie van kansloze diploma’s hebben de 86 Universiteiten (enkele goede uitgezonderd) met 1.300.000 studenten zich een slechte reputatie op de hals gehaald. Die autonomen willen dat de nieuwe wetgeving ‘en bloc’ wordt teruggetrokken en dat alles bij het oude blijft: geen selectie, iedereen heeft recht op een diploma, geen liberale (oh, dat schuttingwoord!) uitholling van de vrijheid van studiekeuze, geen concurrentie tussen de Universiteiten onderling, massieve budgetverhoging. Ze geloven dat de Regering wikt en de Straat beschikt, zoals het altijd was.