Erasmus Universiteit sluit faculteit filosofie

450x200_erasmus.jpg

Trouw meldt dat na het gevecht om de reorganisatie van Geesteswetenschappen bij de UvA nu de Erasmus Universiteitde faculteit filosofie zelfs binnen enkele jaren zal opdoeken. "Dat de faculteit als zelfstandige eenheid waarschijnlijk ophoudt te bestaan, betekent niet dat het filosofieonderwijs ook verdwijnt" aldus decaan Jack Vromen.

BON stelt voor meteen de naam van de universiteit aan te passen aan de moderniteit. Wellicht is Rotterdem Meen Poort Joeniversitie een idee. Veel moderner dan die dooie filosoof en nog in het Engels ook. Kan meteen hoogleraar Ger Groot die bezwaar maakte tegen de verengelsing van het academisch onderwijs chose or devide. 

Gelukkig staan de hbo's te trappelen om dat gemijmer over te nemen door wat te gaan filosoferen over wereldvrede en andere belangrijke dingen voor de mensen. Dat is allemaal een heel stuk praktischer natuurlijk.

Oh lof der zotheid.

2 Reacties

  1. Dat filosofie als faculteit

    Dat filosofie als faculteit verdwijnt en als afdeling binnen een andere faculteit door zou gaan kan ik me wel voorstellen. Dat de Erasmus Universiteit (volgens de berichtgeving in Trouw) wellicht ook de studie filosofie op gaat heffen is wel raar. Volgens de berichtgeving in Trouw:

    Jaarlijks beginnen er in Rotterdam 150 studenten aan een filosofiestudie. Voor een derde van hen is wijsbegeerte de enige studie.

    Die studenten voor wie filosofie niet de enige studie is zijn een probleem voor de faculteit: de overheid geeft maar voor 1 studie geld. Maar dat terzijde: als een studie met 150 studenten in een jaargroep (waarvan voor 50 de volle mep aan geld binnenkomt) niet rendabel is, dan is er wel heel wat mis met de financiering van het universitaire onderwijs.

  2. . “Niet rendabel genoeg” is

    . "Niet rendabel genoeg" is in dit geval inderdaad  wel een heel smal criterium . Als je universiteit wilt zijn moet je niet per faculteit kijken of deze wel 100% rendabel is maar naar het hele plaatje. 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.