BON tegen onnodige verengelsing academisch onderwijs

NL_450x200_1132783_73039207.jpg

De laatste tijd is er veel aandacht voor de nodeloze verengelsing van het academisch onderwijs (we zien dat zelfs ook al op hogescholen gebeuren). Betrokkenen van UvA en VU hebben een manifest hiertegen opgesteld en een petitie online gezet. BON steunt dit initiatief van harte en vanzelfsprekend zijn we in contact met deze en anderen uit de academische wereld over dit onderwerp. Natuurlijk mag je van een academicus verwachten dat hij/zij zich schiftelijk en mondeling fatsoenlijk in het Engels kan uiten, ook is het begrijpelijk dat er bij internationale contacten in het Engels gecommuniceerd wordt, maar daarmee is het verre van vanzelfsprekend om onderwijs dat daar inhoudelijk geen aanleiding toe geeft, in het Engels aan te bieden en zelfs je hele ondersteunende organisatie Engelstalig te maken. Dit zorgt hoe dan ook voor nodeloze inhoudelijke en organisatorische verschraling. Het bestuur van BON heeft de petitie al ondertekend en we roepen iedereen die goed onderwijs een warm hart toe draagt op om hetzelfde te doen.

Teken mee tegen de nodeloze verengelsing van het academisch onderwijs!

6 Reacties

 1. Deze petitie verdient een zo

  Deze petitie verdient een zo breed mogelijke ondersteuning. Daarom, misschien ten overvloede, breng hem in uw omgeving onder de aandacht.

 2. Wat me aansprak in één van de

  Wat me aansprak in één van de artikelen hierover is dat we het Nederlands ook als academische taal moeten onderhouden.

 3. “De afdelingen moeten zelf

  "De afdelingen moeten zelf beslissen of een opleiding in het Engels gegeven wordt". Dat zou m.i, duidelijker geformuleerd moeten worden. Wanneer b.v. min. Bussemakers  het over "de scholen" heeft bedoelt ze meestal de schoolbesturen al zegt ze soms pro forma dat ze ook de mening van de leraren wil horen. De vraag voor mij is: Wie beslist er namens afdelingen!

 4. Aardig zou ook zijn om als
  Aardig zou ook zijn om als voorwaarde voor een in het Engels gegeven en gerunde opleiding, een adequaat niveau van het Engels van de betrokkenen als vereiste op te voeren.
  De petitie zoals we die nu bij de BON aantreffen, had in dat geval het licht niet gezien.
  Helaas hebben de vermaledijde inhoud en kwaliteit reeds jaren geleden ruim baan moeten maken voor procedures, rules and regulations zoals we die overigens vooral van de Britten hebben overgenomen. En nee, mevrouw Bussemaker, geen maatregel gaat hier soelaas bieden, traininkjes links en rechts maken geen excellente docenten.

 5. @ swinderen

  @ swinderen

  Dat zou aardig zijn. Helaas, de aardigheid is niet aardig. Exempel (hiha, niet : example), bij mijn eigen experiens (vrij vertaald, it is me something) :

  In het nederlands-academisch docerend en researchend milieu, waar ik enkele jaren doorbracht, was engelse mishmash gebruikelijk, van lieverlee vermengd met het nederlandish van immigranten-scientisten.

  Het autochtoon-scientific poldervolkje deed, naar hun aard, dapper mee in wat elders wel het franglaise model genoemd wordt ;  zonder dat ze (het poldervolkje) door hadden dat hun taalbeheersing van het engels  –  vaak  –  even slecht was als het nederlandish van immigrati  –  en een lot less excusable.

  Het taalgebruik van beide soorten scientists is excusabel  –  dat van het poldervolkje nog het minst, "want" de arrogantie waarmee ze blijven volhouden hoe goed hun engels is. Zie de syllabi, hoor de hoorcolleges, luister als ze kakelen op radio, televisie.

  Allicht : er zijn er die echt goed talen kunnen (pardon me : kennen). Alas,  de taalkundige polder-ignoranti zijn massaal in de meerderheid  –  big, bigger,  biggest ; net als varkens in hun té overgrote varkensstallen  –  kippenstallen mag ook (al worden die tegenwoordig snel "geruimd", wat weer niet het geval is met academici).

  Er is natuurlijk ook het giga-problem om al die nieuwe termen, bij exempel in biochemie, celbiologie, engineering, Higgs deeltjes in zuiver nederlands te vertalen : kort gezegd, dat kan ook helemaal niet. Dus toch veel engels.

  Van een heel andere planeet is het, als onze wijze-uil-bebrilde staatssecretaris (S.D.) roept dat all our kleuterjuffies maar snel hun toddlers ook het engels moeten bijbrengen. Een gigantic wrong idea. Dat zal nog blijken als onze kids opgroeien. 

   

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.