Eindexamen en studiekeus in Frankrijk 19

11 juni 2007
EINDEXAMEN FILSOFIE
Hoe goed zou dit niet voor Nederland zijn….)*
Vandaag vond het eindexamen ‘Filosofie’ plaats waar de candidaten een verhandeling moesten schrijven, die een vrij strenge methodiek vereist (presentatie, probleemstelling, uitwijding, conclusie en uiteraard helder woordgebruik). Ze hadden de keus uit een drietal onderwerpen en mochten er 4 uur over doen:

Baccalauréat scientifique:
1) Kan het verlangen voldoening vinden in de werkelijkheid?
* Le désir peut-il se satisfaire de la réalité?
2) Heeft het enige zin dat men handenarbeid beschouwd als tegengesteld aan de intellectuele arbeid?
* Que vaut l’opposition du travail manuel et du travail intellectuel?
3) Verklaar de tekst van Hume ‘Onderzoek naar de principes van de Moraal’ dat gaat over het thema van de rechtspraak.
* Expliquer un texte de Hume extrait de “Enquête sur les principes de la morale” sur le thème de la justice.

Baccalauréat littéraire:
1) Als men zich bewust wordt van iets, gaat daar dan een bevrijdende werking van uit?
* Toute prise de conscience est-elle libératrice?
2) Zijn kunstwerken werkelijkheden zoals de andere?
* Les oeuvres d’art sont-elles des réalités comme les autres?
3) Verklaar het fragment uit de ‘Ethiek van Nicomaque’ van Aristoteles dat gaat over het thema van de verantwoordelijkheid.
* Expliquer un extrait de “Ethique à Nicomaque” d’Aristote sur le thème de la responsabilité.

De aandachtige Lezer zal opmerken dat de opdrachten van de Letterkundigen veel wolliger zijn dan van de bèta’s….

Voor de fijnproevers heb ik de oorspronkelijke Franse tekst er aan toegevoegd en wil ze er op wijzen hoe moeilijk het is de vragen exact te verwoorden. Een letterlijke vertaling zou aan sommige van die vragen een hele andere wending hebben gegeven. Daarom moet men met vreemde talen altijd zeer zijn hoede zijn, vooral als iemand zegt ‘I am a near native English speaker’. Nooit complimenten geven, en zeker niet aan je zelf, nooit complimenten geloven….nooit. Spreken is geen schrijven, geen garantie van taalbeheersing en biedt al helemaal geen zekerheid dat subtiliteiten in woord en schrift goed overkomen. Zou het niet een goed idee zijn deze opdracht te geven aan de ‘Speak so good English’ tarzans in Leyden, Joetrecht enz.? Dat mogen ze dan in het Engels uitwerken…Hume…helder formuleren…het Juiste Woord…Principes van de Moraal…hoeveel zullen zakken? Wat Het Nieuwe Leren is op de middelbare school is de verengelsing van de universiteit, het komt uit dezelfde verschraalde denkkoker.

Onze dochter heeft het gehouden op: Le désir peut-il se satisfaire de la réalité? Er komt veel meer aan te pas dan men a priori zou denken.

De fijnsten aller fijnproevers kan voor het model antwoord hier terecht. Heel brilliant. www.lefigaro.fr/litteraire/20070614.FIG000000105_un_exercice_de_haute_voltige.html.

)* zie een eerdere blog

1 Reactie

  1. Spinoza
    Hoe goed dit zal zijn voor Nederland ?? Ik weet het niet. In ieder geval is een opstel schrijven, waarover dan ook, er niet meer bij. Aleid Truijens heeft daar onlangs in De Volkskrant nog een mooi stukje over geschreven. In De Volkskrant van zaterdag j.l. maakt Jonathan Israel zich zorgen over het feit dat middelbare scholieren in Nederland niet meer over Spinoza worden geëxamineerd. Nu zie ik wel een probleem. Want de een roept Spinoza, de ander Kant en weer de volgende Marx of Nietsche en voor je het weet heb je een wel erg overladen programma. Maar de argumentatie om Spinoza te schrappen was geloof ik wel erg mager zeker tegen de achtergrond van wat Israel over de betekenis van de Nederlandse radikale verlichting aan het licht heeft gebracht. Of heeft het misschien te maken met het gegeven dat de verlichting tegenwoordig door sommigen in een nogal kwaad daglicht wordt gezet ?

Reacties zijn gesloten.