Oud & Nieuw

Nieuwjaarswens

Na weer een roerig coronajaar eindigde december 2021 opnieuw met een lockdown. De laatste lessen werden weer online gegeven en met Kerstmis ontvingen we een paar gasten bij de kerstboom. In het nieuwe jaar is de lockdown gedeeltelijk opgeheven. Leerlingen en studenten krijgen weer zo veel mogelijk fysiek les.

Het kabinet Rutte-III heeft na de langste formatie ooit plaatsgemaakt voor het kabinet Rutte-IV. De ministers Van Engelshoven en Slob zijn vertrokken en hun opvolgers Dijkgraaf en Wiersma zijn enthousiast aan de slag gegaan.

Het bestuur van Beter Onderwijs Nederland blijft zich inzetten voor het beste onderwijs voor iedereen die onderwijs krijgt en iedereen die werkt in het onderwijs. Er is werk aan de winkel:

het lerarentekort, het Nationaal Programma Onderwijs, kansengelijkheid en Curriculum.nu zijn maar een paar onderwerpen die onze aandacht zullen krijgen. We rekenen op een plezierige en succesvolle samenwerking met de nieuwe bewindslieden.

Het bestuur van BON wenst iedereen een mooi en onderwijsrijk 2022 met vooral een goede gezondheid.

 

Een nieuw jaar, een nieuw kabinet

Op 10 januari is het nieuwe kabinet beëdigd. Robbert Dijkgraaf is de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hij zal zich o.a gaan richten op het mbo en ho. Dennis Wiersma is minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Robbert Dijkgraaf heeft Natuurkunde, wiskunde en theoretische fysica gestudeerd. Hij was o.a. hoogleraar Mathematische Fysica aan de Universiteit van Amsterdam, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton. (Bekijk hier een interview met Robbert Dijkgraaf uit 2012.) In een van zijn eerste interviews als minister heeft

Dennis Wiersma heeft als stapelaar kennis kunnen maken met meerdere sectoren van het onderwijs. Hij heeft de lerarenopleiding geschiedenis gevolgd en sociologie gestudeerd. In 2017 werd hij lid van de Tweede Kamer en hij was staatssecrtaris van Sociale Zaken in het demissionaire kabinet Rutte-III. (Lees hier een interview met Dennis Wiersma.)

In het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ worden talrijke goede voornemens gepresenteerd: er komt een masterplan om het niveau van lezen, schrijven en rekenen te verbeteren. De kansengelijkheid moet vergroot worden, de kwaliteit van het mbo moet verbeterd worden en het leenstelsel moet weer afgeschaft worden.

 

Maar wat gaat er gebeuren om het kwalitatieve en kwantitatieve lerarentekort aan te pakken? Het niveau van de lerarenopleidingen moet verhoogd worden om de laaggeletterdheid te verminderen en tegelijkertijd de kansengelijkheid te vergroten. (Lees hier het bericht over de toelatingseisen voor de pabo op de site van BON.) Het beroep moet aantrekkelijker gemaakt worden om nieuwe leraren te werven en om zittende leraren te behouden. Alleen de salarissen in het po verhogen lost dit probleem niet op. De werkdruk en de uitval van leraren worden niet minder met een driejarige gemengde brugklas.

En hoe worden de privatisering en het schaduwonderwijs aangepakt? Bijles is overbodig als er goed onderwijs is voor alle leerlingen. Als de miljarden van het NPO op een goede manier ingezet worden en ten goede komen aan de leerlingen en leraren en niet aan particuliere onderwijsbedrijfjes, kunnen er grote stappen voorwaarts gezet worden. (Lees hier een artikel met suggesties van SCP-directeur Kim Putters.)

 

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter