Onderwijs in het Nieuws

In deze nieuwe rubriek geven we kort aandacht aan onderwijsgerelateerd nieuws dat ons opviel. Dat we dat nieuws hier plaatsen betekent uitdrukkelijk niet dat we het met de strekking eens zijn. In incidentele gevallen duiden we het nieuws kort. De nieuwsitems zullen gelinkt worden naar de verschillende media. Soms openbaar toegankelijk, soms achter een betaalmuur.


Als aftrap een artkel uit Trouw over kostscholen die in Denemarken kennelijk heel gewoon zijn. “De gemeenschappelijke noemer van Grundtvigs pedagogische koers was het bevorderen van de vrije geest en ‘gedisciplineerde creativiteit’ in alle aspecten van het onderwijs.”


In NRC een artikel over hoe een basisschool in Rotterdam omgaat met de taal en taalles voor kinderen uit een veelheid van achtergronden. “Je durft de juf pas iets te vragen als je de taal beheerst.”


Uit de Gelderlander een artikel waar we de laatste dagen veel meer over horen: seksueel misbruik. De inspectie is hier alert op.


Uit “van twaalf tot achttien” een artikel van emeritus hoogleraar Jelle Jolles over het nut van lezen


Met een maatwerkdiploma maak je je er misschien te makkelijk vanaf een artikel uit Trouw. Ook BON is geen pleitbezorger van maatwerkdiploma’s.


En zojuist, 24 januari, komt OCW met de inschrijving voor het experiment van de teambevoegdheid voor onderwijs aan 10 tot 14 jarigen. Wordt dit dan gewoon een middenschool zoals door sommigen bepleit? Hoe je het ook wendt of keert, de bevoegdheden worden wéér minder strikt gehanteerd. OCW: “Dit vergroot de inzetbaarheid van leraren over de onderwijssoorten heen”. Het is niet de oplossing voor het lerarenprobleem die wij in gedachten hadden.


Eindexamens zoals vorig jaar: één vak mag je schrappen

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter