Verhoog de toelatingseisen voor de pabo

"Ethel Catherwood of Canada, winner of a gold medal in the women's high jump event at the VIIIth Summer Olympic Games / d'or au saut en hauteur femmes, lors des VIIIe Jeux Olympiques d'été" by BiblioArchives / LibraryArchives is licensed under CC BY 2.0

Beter Onderwijs Nederland is ernstig geschokt door het voornemen van demissionair minister Van Engelshoven om het lerarentekort op te lossen door de toelatingseisen voor de PABO te verlagen.

De minister opent haar brief met de constatering dat de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep beïnvloed wordt door de werkdruk en door het salaris. Ze vergeet te vermelden dat het beroep ook aantrekkelijker wordt als er hoge eisen gesteld worden aan de vakinhoudelijke kennis van leraren.

 

Columnist Aleid Truijens onderstreept dit in haar column in de Volkskrant (23-11-2021) en schrijft: ‘Speel het lerarentekort en het kennistekort niet tegen elkaar uit.

 

Al jarenlang dalen de resultaten van het lees- en rekenonderwijs. Een kwart van de vijftienjarigen kan onvoldoende lezen. Het niveau van het onderwijs moet dus verhoogd worden, te beginnen bij de toelatingseisen van de pabo. Het verlagen van de toelatingseisen zal een averechts effect hebben en leiden tot een vicieuze cirkel van dalende resultaten.

 

BON roept de leden van de Tweede Kamer op om ons advies “Overheid, herneem grip op ons onderwijs” uit te voeren. In dit advies staan de voorstellen op basis van de onderstaande thema’s:

  1. Stel de basisvakken centraal, met name rekenen en Nederlandse taal
  2. Zorg dat schooltijd effectieve leertijd is
  3. Verhoog het niveau van de lerarenopleidingen
  4. Versterk de Nederlandse taalbeheersing van de zittende docenten
  5. Zorg dat docenten een waardig beroep hebben

 

Mocht u een nadere toelichting willen op bepaalde punten, of met ons van gedachten willen wisselen, dan kunt u via dit e-mailadres (vereniging@beteronderwijsnederland.nl) contact met ons opnemen. Ook kunt u een (bel)afspraak met ons maken via BON-secretaris Pauline Schneider. Uiteraard staan wij ook open voor suggesties van u ter verbetering van onze voorstellen. Wij gaan graag met u in gesprek.

 

 

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter