Internationalisering en verengelsing: het tij keert

Vorig jaar spande BON een kort geding aan tegen de Universiteit Twente en de Universiteit Maastricht. In de rechtszaal kreeg BON deels gelijk: de eis van BON voor een moratorium werd afgewezen maar de rechter oordeelde ook dat in een later stadium de opleidingen alsnog moeten aantonen dat de universiteiten zich gehouden hebben aan de gedragscodes om Engelstalige opleidingen aan te bieden. (Lees hier meer over het vonnis van de rechter.)

In versneld tempo werd het onderzoek door de Inspectie afgerond en het leverde een vernietigend oordeel op: de meeste universiteiten en hogescholen houden zich niet aan de wet.
Inmiddels is overduidelijk dat BON recht van spreken heeft. Steeds luider klinkt de roep om het Nederlands in het hoger onderwijs te behouden. In maart werd een oproep aan de Tweede Kamer gepubliceerd, ondertekend door 194 prominenten. Deze week publiceren zowel Elsevier als The Post Online een artikel over de doorgeschoten verengelsing. Ook bij OCW lijkt de boodschap aangekomen te zijn: minister Van Engelshoven wil het aantal Engelstalige opleidingen beperken: “De publieke en politieke kritiek, alsmede de rechtszaak van BON tegen een aantal universiteiten is duidelijk hard aangekomen in de Hoftoren.”

Voor BON is dat nog niet voldoende: BON erkent het belang van het Engels in de wetenschap en de waarde van internationalisering maar dat mogen geen redenen zijn om in het Nederlandse onderwijs het Nederlands te verwaarlozen.

1 Reactie

  1. Ik volg nu al een tijdje de acties rondom verengelsing en ik juich die toe. Maar die verengelsing heeft niet alleen betrekking op de taal. Ook in de manier waarop ons onderwijs georganiseerd en gefinancierd wordt zien we Angelsaksische invloeden terug. Denk aan het Bachelor-/Mastersysteem of de torenhoge studieschulden waarmee we jongeren opzadelen. Of aan de malle managementstructuren in het onderwijs, waarbinnen intellectuele bagage het aflegt tegen machts- en vriendjespolitiek. Ik vind Engelsen prachtige mensen maar we moeten de ernstige manco’s van hun samenleving vermijden. Laat BON de actie tegen verengelsing daarom verbreden tot een van verzet tegen het Angelsaksische model in het algemeen.

Laat een reactie achter