Symposium ‘Taal en digitaal’, za 20 mei

Op zaterdag 20 mei vindt het jaarlijkse symposium van BON plaats. Dit jaar is het thema: ‘Een kwestie van taal en digitaal’. Hieronder vindt u het programma. (Voorafgaand aan het symposium, vanaf 10.00 uur, vindt op dezelfde locatie de algemene ledenvergadering van BON plaats.)

Dit jaar zijn we weer te gast bij hogeschool IVA, Buntlaan 2 te Driebergen.

U kunt zich onder aan deze pagina inschrijven voor symposium en/of ALV (toegang gratis, ook voor niet-leden).

12.45 – 12.50 Welkomstwoord en opening symposium (Ad Verbrugge)
12.50 – 13.00 De heer E. (Erick) Vermei (algemeen directeur IVA Driebergen) geeft een presentatie met het onderwerp: ‘Een kwestie van taal’
13.00 – 13.20 Ad Verbrugge (filosoof en voorzitter BON): presentatie van het boek Onderwijs in tijden van digitalisering
13.20 – 13.45 De heer prof.dr. J.D. (Jan Dirk) Imelman, ‘Over de (on)verenigbaarheid van de politieke en de pedagogische taal’
13.45 – 14.05 Prof. dr. Henriëtte de Swart (hoogleraar Franse taalkunde Universiteit Utrecht) over de positie van moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs
14.05 – 14.20 Gelegenheid tot het stellen van vragen
14.20 – 14.35 Column Peter van Bochoven (over het vmbo)
14.35 – 14.50 Pauze (Gelegenheid tot inzien en bestellen van Imelman c.s., Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en de staat van het onderwijs (2017), Van Gorkum, 140 pp, €16,95. De auteurs zullen desbetreffende royalty’s doneren aan BON.)
14.50 – 15.00 Column Arda Gerkens (Eerste Kamerlid SP)
15.00 – 15.30 De heer Theodore Dalrymple (Brits essayist en arts-psychiater, over de rol van taal en techniek in het onderwijs)
15.30 – 16.30 Politici Vaste Kamercommissie Onderwijs in debat met speciale genodigde Johannes Visser (onderwijsjournalist De Correspondent en docent Nederlands)
Deelnemers: Michel Rog (CDA), Paul van Meenen (D66), Thierry Baudet (FVD), Harm Beertema (PVV), Peter Kwint (SP)
Onderwerpen o.a.: basisvaardigheden, representatie leraar, verengelsing hoger onderwijs, lumpsumfinanciering
16.30 – 16.40 Column Jeronimoon
16.40 – 16.45 Sluiting door Ad Verbrugge
16.45 Borrel

Inschrijving voor symposium en/of ALV zaterdag 20 mei

    Bent u lid van BON?
    JaNee

    Wilt u gebruik maken van de lunch tussen 11.45 en 12.45 uur? N.B. Dit kost 8 euro. Ook als u de lunch bestelt maar er uiteindelijk geen gebruik van maakt, wordt dit bedrag bij u in rekening gebracht.

    Geef als eerste een reactie

    Laat een reactie achter