Onderwijsraad over ICT in het onderwijs

De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht over de rol van ICT in het onderwijs. In Doordacht digitaal constateert de raad:

De maatschappelijke gevolgen van digitalisering en technologie zijn ingrijpend en voltrekken zich in hoog tempo. Dat heeft gevolgen voor inhoud, vorm en rol van het onderwijs. Het onderwijsveld is hierin nog zoekende en dreigt de aansluiting te verliezen. De raad pleit in dit advies voor doordachte digitalisering, zodat het onderwijs optimaal profiteert van de mogelijkheden die digitalisering biedt.

Volgens de Onderwijsraad vraagt de snel digitaliserende samenleving om een antwoord van het onderwijs waarin plaats is voor digitale onderwijsdoelen, de inzet van digitale leermiddelen, en het gebruik van digitale toepassingen voor de organisatie van het onderwijs.

En:

Het formuleren van digitale onderwijsdoelen en het inzetten van digitale leermiddelen zijn minder vanzelfsprekend. In de huidige kerndoelen voor het primair onderwijs en in de eindtermen voor het voortgezet onderwijs is weinig aandacht voor de ontwikkeling van digitale geletterdheid, mediawijsheid, ‘computational thinking’ of programmeren. Wat onderwijsinstellingen aanbieden, is vooral afhankelijk van het enthousiasme van het team of soms zelfs van een enkeling binnen dat team. Ditzelfde geldt voor de digitale leermiddelen: er is zeker sprake van een toenemend gebruik van digitale mogelijkheden in het onderwijs, maar er is grote variatie in de manier waarop deze worden ingezet.

BON meent dat de genoemde onderverdeling in digitale onderwijsdoelen, digitale leermiddelen en digitale toepassingen voor de onderwijsorganisatie een zinvolle indeling is, vooral ook omdat het goed aansluit bij de verschillende verantwoordelijkheden. De wat vreemde term digitale onderwijsdoelen interpreteren we als leren over de ICT, en wat er geleerd moet worden is aan de overheid en dat onderwijs over ICT daar onderdeel van uit maakt is terecht. Het gebruik als gereedschap voor de onderwijsorganisatie ligt bij de scholen: zij zijn verantwoordelijk voor de eigen onderwijsorganisatie. Daar waar het echter gaat om inzet van digitale leermiddelen ligt het primaat wat BON betreft bij de vakdocent in samenspraak met de sectie. De overheid heeft hier geen sturende, hooguit een faciliterende rol.

BON verwelkomt een discussie over de digitalisering van het onderwijs. Ons jaarlijks symposium heeft het thema ’taal en digitaal’ en daar wordt ook ons nieuwste boek gepresenteerd: Onderwijs in tijden van digitalisering. In deze bundel schrijven diverse auteurs vanuit verschillend perspectief over het wel en wee van ict in het onderwijs. Van harte aanbevolen.

Dus: schrijf u in voor ons symposium op 20 mei aanstaande (gratis, ook voor niet-leden) en lees de bundel Onderwijs in tijden van digitalisering.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter