Algemene ledenvergadering 2017

Op zaterdag 20 mei vindt ons jaarlijkse ALV plaats, vanaf 10.00 uur bij de IVA, Buntlaan 2 te Driebergen. Hieronder vindt u de agenda en de relevante stukken. Na afloop is op dezelfde locatie ons symposium met thema ‘Taal en digitaal’.

U kunt zich inschrijven (voor ALV en/of symposium) op deze pagina.

1. 10.00–10.05 Opening door de voorzitter (Ad Verbrugge) en overdracht leiding van de vergadering aan de technisch voorzitter (Marten Hoffmann)
2. 10.05–10.10 Mededelingen
3. 10.10–10.15 Notulen ALV van 16 april 2016
4. 10.15–10.35 Jaarverslag 2016 / rekening en verantwoording over 2016
a. Jaarverslag 2016
b. Financieel verslag 2016 (resultatenrekening, balans, toelichting)
c. Verslag en verklaring kascommissie
d. Aftreden en benoeming kascommissie
5. 10.35–10.40 Decharge verlenen aan het bestuur over het totale beleid boekjaar 2016
6. 10.40–10.45 Begroting 2017 (toelichting)
7. 10.45–10.50 Bestuurssamenstelling: herbenoemen, aftreden en toetreden nieuwe bestuursleden
8. 10.50–11.05 Onderwijscoöperatie
9. 11.05–11.25
10. 11.25–11.40 Rondvraag
11. 11.40–11.45 Sluiting ALV

Toelichting agenda

Ad 9)

Voorstellen kunnen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de ALV worden ingediend bij het bestuur.

3 Reacties

  1. Ik lees in de notulen dat er bij de rondvraag ook even over het forum is gepraat. Die opmerking van Gerard Verhoef over “zure” reacties herken ik. Achteraf merk je dat je te snel op het woordje “opslaan” hebt geklikt. Het kan altijd beter. Maar het is niet het hele verhaal. Heel vaak staan er ook goede bijdragen, helaas steeds minder, op. Ik denk aan de authentieke boosheid van J. de Groot, de interessante artikelen en verslagen, die hendrikush regelmatig aanlevert met sarcastisch commentaar, Onderwijsgek en de nimmer aflatende energie, die Malmaison steekt in het verdedigen van de rechten van de ouders. Om een paar voorbeelden te noemen. Prima toch! “Join the party” zou ik zeggen. Karin den Heijer constateert een verschuiving van forums naar sociale media. Ze vindt dat beide media de aandacht verdienen. Terecht. Karin heeft een prachtige facebook pagina. Maar anderen hebben niet zo veel met die al die sociale media. Kan aan de leeftijd liggen. Hoe dan ook, laten we allemaal doen waar we ons comfortabel bij voelen en niet vergeten af en toe eens in de spiegel te kijken.

    • Dank voor de lof aan mijn adres maar vlees-afscheurend-sarcasme is me vreemd.
      Liever noem ik mijn bezorgdheid over de staat van onderwijs en de toestand bij mijn vakken ironie. jan.liebregts.eu/stijlfiguren/ironie
      Ik ben overigens blij met de elektronische manier om mijn gemoed te luchten; het spaart een hoop geld en geleuter in de kroeg.

Laat een reactie achter