Ledenvergadering 2016

Zoals hier aangegeven houdt BON haar ALV en symposium op 16 april in Driebergen. De voor de ALV relevante stukken vindt u op deze pagina hier. De pagina wordt nog aangevuld met de betreffende stukken

Locatie: IVA Driebergen, Buntlaan 2 te Driebergen

 

AGENDA ALV d.d. 16 april 2016:

 

1.       09.00-09.05        Opening  Opening door de voorzitter (Ad Verbrugge) en overdracht leiding van de vergadering aan de technisch voorzitter (Marten

                                               Hoffmann)

2.       09.05-09.10        Mededelingen

3.       09.10-09.15        Notulen ALV van 7 maart 2015 (zie link)

4.       09.15-09.35        Jaarverslag 2015 en rekening en verantwoording over 2015

                                   a.  Jaarverslag 2015 (zie link)

                                   b.  Financieel verslag 2015 (zie link 1, 2 en 3)

                                   c.  Verslag en verklaring kascommissie (zie link)

                                   d.  Aftreden en (her)benoemen kascommissie (zie link)

5.       09.35-09.40        Decharge verlenen over het totale beleid van het bestuur aangaande boekjaar 2015

6.       09.40-09.45        Begroting 2016 (zie link 1, 2)

7.       09.45-09.50        Bestuurssamenstelling: herbenoemen, aftreden en toetreden bestuursleden (zie link)

8.       09.50-10.05        Onderwijscoöperatie

9.       10.05-10.15       Behandeling van ingediende voorstellen en moties (zie link)

10.   10.15-10.25       Rondvraag

11.   10.25-10.30       Sluiting ALV

 

Toelichting agenda

Ad 9)

Voorstellen kunnen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de ALV worden ingediend bij het bestuur.

 

 

Route-informatie:

De wegwerkzaamheden aan de Hoofdstraat in Driebergen duurt tot 1 augustus dus er is ook op 16/4 nog sprake van een omleiding. Gedurende de verbouwing wordt de omleiding met borden aangegeven en op zaterdag verwachten wij dat de vertraging minimaal zal zijn. Deze omleiding (via de Loolaan, Arnhemse Bovenweg en Horstlaan) staat vermeld op de site van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wij raden onze bezoekers aan kort tevoren kennis te nemen van www.heuvelrug.nl/projecten/hoofdstraat. Er is ook een omleiding voor de bussen, die stoppen niet meer (vrijwel) voor de deur. De informatie daarover staat op www.connexxion.nl. De dichtstbijzijnde vervangende halte is op de Welgelegenlaan in Driebergen:Ook zinvol is het voor de autorijders om het adres van de IVA op de Buntlaan precies te vermelden: Buntlaan 2, 3971 JD in Driebergen-Rijsenburg.