Ook Nederlandse Taalunie onderschrijft groot manifest der Nederlandse Taal

NTU_logo_dblauw(1)450x200.jpg

We ontvingen in de vakantie van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie het bericht dat ook zij het Groot Manifest der Nederlandse Taal van harte ondersteunen. Hun steunbetuiging staat hieronder.

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie onderschrijft van harte het ‘Groot manifest der Nederlandse taal’ en de bijbehorende 10 actiepunten van het TaalCollectief (zie: www.beteronderwijsnederland.nl/taalmanifest).

De Raad is ervan overtuigd dat studenten de kans moeten krijgen om hun beheersing van het Nederlands binnen het hoger onderwijs verder te ontwikkelen. Het hoger onderwijs vraagt om andere en meer academische talige vaardigheden dan de lagere onderwijsniveaus. Verbreding en versterking van de Nederlandse taalbeheersing kunnen studie-uitval helpen voorkomen. Bovendien groeit dan de kans op een degelijke en succesvolle verwerving van andere talen, zoals het Engels. Een ander argument betreft de professionele context waarin studenten later zullen functioneren: hoewel meertaligheid absoluut een troef is, komen vele afgestudeerden in Vlaanderen en Nederland in een overwegend Nederlandstalige werkomgeving terecht die hoge eisen stelt aan de taalvaardigheid van de werknemers. Kortom, verwaarlozing van het Nederlands werkt contraproductief.

De Raad beklemtoont dat hij niet ageert tegen het Engels. Hij bepleit een weloverwogen taalbeleid in het hoger onderwijs dat maximale kansen garandeert voor studenten én docenten.

Tot slot verwijzen we graag naar het adviesrapport dat de Raad in maart 2015 aan het Comité van Ministers overhandigd heeft (taalunieversum.org/publicaties/vaart-met-taalvaardigheid) en signaleren we alvast dat de Raad zich na de zomer ook zal buigen over het belang van het Nederlands als wetenschapstaal.

namens de voorzitter, mevrouw Reinhild Vandekerckhove, en de vicevoorzitter, mevrouw Kete Kervezee,

 

 

1 Reactie

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.