Onderwijs ontnieuwing

 

In Engeland wordt geexperimenteerd met de Shanghai-methode om het niveau van het wiskunde onderwijs te verbeteren.

 

Methods include teaching to the top – where lessons are pitched at bright pupils, … and giving daily maths lessons, homework and feedback. … traditional maths methods such as long division and multiplication,…

www.dailymail.co.uk/news/article-3196205/Chinese-style-maths-lessons-English-schoolchildren-let-s-hope-better-TV-version.html
 

6 Reacties

 1. Interessant ook op BBC 2 de

  Interessant ook op BBC 2 de serie progrtamma's over scholen in Engeland met Chinese lesmethoden. Gewoon voor ENgelse kinderen. Afgelopen woensdag viel ik er op 3/4 in. Komende woensdag een volgend deel (dan over examens). Titel: Are our kids tough enough / Chinese school

  Het is terug te kijken via de BBC iPlayer, maar die discrimineert nogal en is meen ik buiten de UK niet te gebruiken.

  Ik begreep dat er via torrentsites wel aan te komen is.

 2. Met het Engelse

  Met het Engelse wiskundeonderwijs is heel veel minder mis dan met het Nederlandse (ik ben wiskundedocent op een Engelse universiteit). Veel universiteiten hebben grote aantallen (Engelse) wiskundestudenten. Het is een zeer populaire studie. Op mijn universiteit is het zelfs de afdeling met de meeste studenten. In vergelijking met Nederland (waar de wiskunde afdelingen een paar jaar terug op sterven na dood waren vanwege zeer lage aantallen studenten) is dit ongekend.

   

  We hebben ook een aantal Chinese studenten. Vrijwel zonder uitzondering zijn deze problematisch. Slecht in wiskunde en slecht in Engels. Bovendien zijn er grote problem met plagiaat en andere vormen van fraude.

   

  In het Engelse systeem leren kinderen tot hun 16e niet veel wiskunde. Degene die betastudies willen doen besteden de laatste twee jaar van school echter de helft tot tweederde van hun schooltijd aan wiskunde. Met de kennis van wiskunde waarmee studenten naar de universiteit komen is weinig mis.

   

  Het is voor de minister en de media natuurlijk veel interessanter om China op te hemelen, maar er zijn heel veel scholen in Engeland die zeer goed wiskundeonderwijs geven (zeker in de laatste 2 jaar van school).

 3. Er is echter ook een lering

  Er is echter ook een lering te trekken dievan toepassing is op andere vakken:

   

  ‘In China, teachers receive the respect of the children and they do as they’re told,’ she said. ‘Chinese students don’t waste other people’s time. In China, we don’t need classroom management skills because everyone is disciplined by nature, by families, by society. Here it is the most challenging part of teaching'.

   

   

   

   

  In dit opzicht is het Nederlandse onderwijs volkomen ontspoord.

   

   

   

  Verder moeten we bedenken dat het onderscheid tussen rekenen op de lagere school en de wiskunde zoals die vroeger op de middelbare school onderwezen werd in het Engels niet gemaakt wordt. Het heet allemaal Mathematics

   

   

   

   

 4. “disciplined by nature, by

  "disciplined by nature, by families, by society".

  Een interessante vraag is hoe de onderlinge beïnvloeding van deze factoren verloopt.

  Discipline heb ik geleerd in het leger; plichtsbetrachting leerde ik vanuit huis; de exacte discipline's deden de rest.

 5. In de tijd dat ik les op de

  In de tijd dat ik les op de middelbare school volgde zaten op de HBS veel kinderen (vooral jongens) van laagopgeleide ouders. Voor hen gold: Als je op de HBS mislukte en/of je werd er af getrapt kon je in de fabriek gaan werken. En toen kon een leerling gemakkelijk van school getrapt worden. (en de leraren haast niet). De voordelen van een akademische studie zijn nu minder groot geworden. Leerlingen zijn niet meer zo bang om te mislukken of af te zakken en de machteloosheid van de leraar lokt rebels gedrag uit. Plichtbetrachting die vanuit huis gevoed werd bestaat nauwelijks meer, de dienstplicht is afgeschaft, bèta-profielen zijn niet geliefd en studies waarin het om verbale vaardigheden gaat hebben de overhand. Maar de hoofdoorzaak van wangedrag in een klas is het ontbreken van vrees voor consequenties bij de leerlingen

 6. Foei, terug naar de jaren

  Foei, terug naar de jaren vijftig van de vorige eeuw, en dan de Aziatische variant.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.