Rekenkamer: waar is NOA geld gebleven?

Hippo_450x200_1027484_13858356.jpg

Scienceguide bericht dat de Algemene Rekenkamer zich afvraagt wat er eigenlijk met de honderden miljoenen van het Nationaal Onderwijs Akkoord (deels afkomstig van de studielening) gebeurd is. Is het gewoon bij de lumpsum beland, terwijl aan de studenten beloofd is het te gebruiken voor kwaliteitsverhoging?