Aob ondertekent techniekpact niet

BON_450x200_737829_26033668Junkyard.jpg

Het techniekpact, een samenwerking tussen schoolbesturen, bedrijven en overheid dat bedoeld is om meer mensen naar de techniek te trekken, wordt niet ondertekend door de Aob:

Hoewel de AOb betrokken was bij de totstandkoming van het techniekpact, heeft de bond niet getekend. “Het kabinet promoot één element, techniek, maar investeert niet breed in een slagvaardige kenniseconomie”, zegt Muijres. Zij was betrokken bij de gesprekken rondom het techniekpact. 

Er wordt, volgens de AOb-bestuurder te veel gevraagd van basisscholen en lerarenopleidingen. “Terwijl we druk bezig zijn om extra aandacht aan taal en rekenen te geven, komt er weer iets bij”, aldus Muijres . “Een wettelijk pestprotocol, een meldcode kindermishandeling, Passend Onderwijs en nu weer techniek, zonder te zeggen waar de benodigde tijd vandaan moet komen. Zullen we doen waar de basisschool voor bedoeld is: een hele goede basis leggen voor het latere leven?”

BON is het van harte eens met de bedenkingen die het Aob heeft tegen het zoveelste project om een maatschappelijk (deel)probleem op te lossen zonder dat duidelijk is wat daarvan de gevolgen, anders van het rondpompen van subsidies,  voor het onderwijs zijn. Het onderwijs heeft behoefte aan een duidelijke financiering, taakomschrijving en lange termijnbeleid waarbij het zich primair richt op zijn kerntaken. 

8 Reacties

 1. Een vreemde zaak. Zo’n 7 tot

  Een vreemde zaak. Zo'n 7 tot 10 jaar geleden zijn talloze techniek docenten in het kader van de functiewaardering gedegradeerd. Vooral ook in het HBO, maar ook elders. Universitair en HBO geschoolde ingenieurs kunnen buiten het onderwijs niet aleen een stuk meer verdienen, maar krijgen ook meer waardering vanwege hun bruikbare kennis. Bedrijven halen technici uit de hele wereld om maar in Nederland te kunnen werken. En gaan we nu dan de coaches bijscholen ? Met een onderwijskundige master zal het niet gaan lukken. Ook de bestuurders zien de ingenieur teveel als een uitvoerder van hun beleid. Kortom als je de coaches echt op technisch niveau bijschoolt, dan zijn ze binnen de kortse keren weg uit het onderwijs.

 2. Toch heeft het mij altijd

  Toch heeft het mij altijd verbaasd dat techniek nooit een eigen plekje heeft gekregen in de basisschool. Veel praatlessen die met iets vaags als 'burgerschap' te maken hebben, zouden kunnen worden vervangen door lessen techniek. Kinderen vinden het over het algemeen bijzonder leuk om met allerlei technische zaakjes aan de slag te mogen en kunnen gaan: dat praktische werken met techniek is aan de meeste kinderen beslist heel goed besteed.

  Waarom gebeurt het dan niet op grote schaal, dat praktijkwerken met allerlei techniek? Ik vrees dat hier de kosten een belangrijke rol spelen. Er is natuurlijk veel materiaal nodig voor zulke praktijklessen en het mooiste zou zijn als er een speciaal lokaal voor was gereserveerd. Ik denk dat veel scholen zo'n leergang praktische techniek veel te duur vinden.

  En daarom worden er slechts zeer incidenteel soms wat proefjes gedaan door een enthousiaste leerkracht.

 3. Ik vrees dat het hele

  Ik vrees dat het hele techniekverhaal voor een belangrijk deel praatjes voor de vaak bevat. Het is zeer de vraag of werkgevers wel Nederlandse technici willen. Polen en Bulgaren doen het veel goedkoper voor zover het de handwerktechnici betreft. De hoger opgeleide technicus wordt evenzeer uit het buitenland gehaald: de tweederangs Chinees kan hier best promoveren en voor de toppers is Nederland toch te klein.

  Maar met een verhaal over technici-tekorten sleep je weer wat subsidie binnen, kun je je promotie weer kwijt in het onderwijs en haal je de banden aan met de rest van bestuurlijk Nederland. Schoolbesturen doen als een kind zo blij mee.

  Techniek op de basisschool is ongetwijfeld leuk en zinvol voor kinderen, maar dan moet het wel goed uitgevoerd worden. In het plan van Bussemaker wordt naar ik meen vooral gesproken over techniek, maar dan niet als apart vak, maar geintegreerd in de andere vakken. Waat die integratieziekte vandaan komt, ik weet het niet. Wellicht omdat je achter het woord apart ook "heid" kunt plaatsen.

  Tenslotte: ik heb een jaar of 10 geleden een techniekproject op een pabo gedraaid. Twee miljoen gulden en enkel lulkoek en valsheid in geschriften omdat de rapportagen moesten worden opgeleukt. Er gaan werkelijk bergen geld doorheen, maar voor het onderwijs is het enkel ballast.

 4. Integratie is een vorm een

  Integratie is een vorm een homeopathie: je verdunt het zo dat je er niets meer van terugvindt. Maar werken doet het niet. Je kunt er wel in geloven, maar dat doen velen met mij niet.

 5. Integratie is nog op een

  Integratie is nog op een andere manier te beschrijven.

  Je leert kinderen koken die tot dusver alleen een ei wisten klaar te maken. Ze krijgen een opdracht een menu samen te stellen en ze moeten tegelijkertijd inkopen doen, klaarmaken en alles uiteindelijk in een grote pan gooien. Na een uur koken blijft een drabberig gerecht over waar de poten van de kip bovenuit steken, de vla zich vermengd heeft met de tomatenpuree en de sla ondergedompeld is in een mengsel van mayonaise, pindasaus, ketchup en klodders Ben en Jerry die de strijd met de balsamico verloren hebben.

 6. Heel goed van de AOB maar pas

  Heel goed van de AOB maar pas op! Verwar het "latere leven" namelijk niet met het "dagelijkse leven". Ik hoop dat de AOB nu ook doorheeft hoe FI, APS en hun vazallen in het bestuur van de NVvW onze leraren en leerlingen het bos in sturen. Nadruk op techniek in het basisschoolonderwijs is net zo'n flauwekul als rekenen in de andere vakken, zeker als het FI de regie heeft: www.beteronderwijsnederland.nl/forum/rekenbewust-vakonderwijs-op-de-studiedag-van-de-nvvw

 7. Inhoudelijk ben ik trots dat

  Inhoudelijk ben ik trots dat de AOB de gekkigheid van wéér een nieuw vak heeft afgewezen. Toch vraag ik me wel af of dit een taak is van een vakbond.

  De promotie van Techniek is vooral gebaseerd op de doorlopende kletspraat over zogenaamde tekorten die in 'de techniek' aan het ontstaan zouden zijn.

  Het blijft een enorm raadsel hoe werkelijk ALLE media elkaar in dit opzichten nalopen. Ik heb werkelijk nog niet één bewijs gezien dat die tekorten er zijn of zouden gaan komen. Ik wou dat het waar was!

 8. Het is, no more steam, wel

  Het is, no more steam, wel raar (in de betekenis van verbazingwekkend) maar niet in de betekenis van zeldzaam. Vóór de Mammoeth het onderwijs begon te vertrappen leerden VWOers aan de hand van de op Euklidès gebaseerde platte meetkunde om wiskundige stellingen te bewijzen. Dat is ook teruggekeerd maar nu bij Wiskunde-D in de bovenbouw. Leerlingen die tot het VWO werden toegelaten kegden een toelatingsexamen af waarvan rekenen deel uitmaakte. Nu hoeven VWO-ers pas op het eindexamen laten zien dat ze kunnen rekenen. Gekte is in het onderwijs de gewoonste zaak van de wereld geworden.

Reacties zijn gesloten.