Slecht onderwijs vanwege ongemotiveerde klasgenoten

De Volkskrant plaatste gister (za 15-maart) een erg interessante brief van een ouder met een kind in het MBO. Door de leerplicht tot (nu nog) 18 en de kwalificatieplicht (niemand van school zonder startkwalificatie) zitten er (vooral) in het MBO veel leerlngen zonder onderwijsmotivatie. Zij vragen veel aandacht van de docenten en zorgen voor een slechte werksfeer.  Gemotiveerde leerlingen kunnen(en mogen) daartegen niet beschermd worden. Daarnaast kost dit de samenleving klauwen met geld.

Mooier dan in die brief kan ik het niet zeggen. Vanuit het perspectief als docent in het MBO ben ik het wel 100% eens met de kritiek. Wie een link kan vinden naar de ingezonden brieven van de Volkskrant zij zo goed hem in deze draad te plaatsen.

10 Reacties

 1. Ik denk dat er bij een

  Ik denk dat er bij een ingezonden brief geen VK copyright probleem is. Ik heb de brief dus even gekopieerd.

  Mijn dochter krijgt slecht onderwijs op het mbo

  De pabo wil mbo-ers kunnen weren (Voorpagina, 10 maart) en dat kan ik me goed voorstellen. Mijn dochter zit op het mbo en krijgt slecht onderwijs. Een groot deel van de jongeren volgt daar opleidingen omdat zij ertoe gedwongen worden door het ministerie van Onderwijs. Jongeren tot 23 jaar moeten naar school tot ze een startkwalificatie hebben gehaald. Tot die tijd hebben ze geen recht op een uitkering. Deze groep heeft totaal geen zin in onderwijs, maar ze moet. Het gevolg is dat ze hoppen van de ene naar de andere opleiding, niet of weinig naar de lessen komen (vaak begint het eerste lesuur met drie leerlingen) en de lessen verstoren, onbeschoft zijn, geen boeken bij zich hebben en die ook niet willen aanschaffen. 

  Ik heb ook een zoon. Die zit op het gymnasium. Daar bruisen de leerkrachten van energie. Ze hebben passie voor hun vak. Dat geldt niet voor de leerkrachten van het mbo. Die zijn vaak ziek en stellen eisen die ze daar-na weer overboord gooien. Van mentorschap en stagebegeleiding is nauwelijks sprake. Het lijkt me ook onbegonnen werk je vak uit te oefenen in zo'n klimaat.

  De kleine groep jongeren die wel gemotiveerd is, krijgt weinig aandacht, kan zich niet concentreren en loopt groot risico het hoofd niet boven water te houden. Daar is mijn dochter er één van. Als ouder vind ik dat verschrikkelijk. Ik kán het eigenlijk niet laten gebeuren.

  Het mbo wordt in een wurggreep gehouden doordat het ongemotiveerde jongeren moet opnemen, daarmee moeite heeft goede leerkrachten aan zich te binden en vervolgens wordt afgerekend op slechte prestaties. Dat laatste gebeurt door de inspectie, die een 'zwarte lijst' opstelt van roc's die ondermaats presteren. Die is terug te vinden op hun site.

  Mijn oproep aan politiek Den Haag: gebruik het mbo niet als vergaarbak. Zo heeft Pieter Hilhorst van de PvdA een aanvalsplan jeugdwerkloosheid gelanceerd: naar school (mbo) of aan het werk. En Fred Teeven van de VVD heeft een wetsvoorstel ingediend waarbij criminele jongeren verplicht worden ondergebracht bij het mbo: 'voor straf naar school'.

  Er zitten namelijk ook jongeren die wél willen en kunnen leren en toch 'gebrekkig geschoold' het mbo verlaten. Ze raken teleurgesteld en gedemotiveerd. Zij zijn de dupe van slecht doordachte plannen uit Den Haag.

   

  Renske Luca, Diemen

 2. Vreselijk, en het heeft ook
  Vreselijk, en het heeft ook weer zijn weerslag op het havo. Want zulk mbo, daar wil je toch voor geen goud naartoe! Dan maar met hangen en wurgen naar het havo in plaats van naar het vmbo, als dit mbo als vmbo’er je voorland is. Speelt de stufi misschien ook nog een rol, dat mensen ongemotiveerd op het mbo blijven rondhangen?

 3. Motivatie is in het MBO vaak

  Motivatie is in het MBO vaak een probleem. Overigens zou ik niet elke klas, laat staan het hele MBO over een kam willen scheren.

  Wat deze mevrouw goed aantoont is dat maatregelen als kwalificatieplicht en (lange) leerplicht een negatief effect (kunnen) hebben op de werksfeer en de prestaties van klassen. Voor goed onderwijs is motivatie nodig vanuit de leerling. De genoemde plichten staan daar haaks op.

  Het is erg onrechtvaardig dat de ongemotiveerden automatisch verwezen worden naar de 'onderste' vormen van onderwijs. Ongemotiveerd op VWO? Dan ga je als vanzelf via de HAVO naar het VMBO en komt tenslotte op VMBO-basis terecht. Zonder aanwijsbare handicap kun je niet lager zinken. Echter: er zijn ook goed gemotiveerde leerlingen voor wie VMBO-basis het juiste traject is. Zij zijn al wat kwetsbaarder en moeten dan ook nog de ongemotiveerden in hun klassen dulden.

  Ik heb als docent in niveau 2 (bijna de laagste MBO-klassen) regelmatig leerlingen gehad die een uitstekend IQ hadden, maar die vanwege gebrekkige motivatie of moeilijk gedrag daar terecht kwamen, samen met de leerlingen die gewoon op dit niveau aangewezen waren vanwege hun belangstelling en mogelijkheden.

  Dat is ONTERECHT en dat is ONRECHT!!!!!

 4. Alternatief gezichtspunt :

  Alternatief gezichtspunt : omkeren  –  zich ook eens afvragen waarom leerlingen ongemotiveerd raken, hoe ze van lieverlee ongemotiveerd worden ? Waarvandaan die impulsen komen die ongemotiveerdheid, onverschilligheid veroorzaken ?

   

  Hoe werkt dat, welke invloeden zijn dat, waar zitten die en wat doen ze  :  milieu, samenleving, desillusie, competitie, achterstand, afgunst ? Waarom spring een 12-jarig kind, een 16-jarige adolescent voor de trein ? Niet omdat de trein er net aankomt.

   

  Ik kan me namelijk niet voorstellen dat al die babies in al die wiegen, zes weken oud ; al die kleuters, 2 – 3 – 4 jaar ; al die groep-drieërs of al die elf/twaalfjarige Cito-slachtoffertjes  –  die hele 30, 50 of 70 percentiele groep in de VO sector die het VWO flunkt  –  al die uitvallers, de meeste dus, door pure afkomst of random gedistribudeerde inferieure intellectuele aanleg van nature omlaag vallen en zodoende  in desinteresse vervallen ; afhaken, hun aspiraties opgeven. Dat is tegen-natuurlijk, daar moet een samenstel van oorzaken, redenen, aanleiding voor zijn.

  Desillusies, ja, in die percentages, ja ook, maar zoveel is veel te veel in die vroege levensfasen. Depressies dan ? Ach wat ! De depressie-percentages van nature zijn vanouds bekend (psychiatrie en sociologie, en de media zorgen er voor dat we dat precies weten) : die zijn nog niet één tiende van de ongemotiveerd geraakten. Wat dan wel ?

  Vanzelf deze vraag. Deugt het school systeem wel ?  Misschien voor die VWO minderheid, maybe voor de helft van de andere VO-klanten, ik weet de cijfers niet, ik heb weliswaar een gedegen opleiding gehad in statistische analyse, maar ben in die bezigheid geheel ongemotiveerd  : niet significant, niet interessant. Ik weet des te beter dat, waar ongemotiveerde leerlingen zijn, deze meer dan door andere omstandigheden gekweekt worden ; door het systeem, voor mijn part door omstandigheden.

  Het school systeem deugt derhalve niet, als het afval-percentage hoger is dan het (hiervoor aangeduide) natuurlijke depressieven percentage. 

  Wat nu ?

  Bezinnen op wat onderwijs van nature is, moet zijn ; zo moeilijk is dat toch niet ? En dan, daarna, zo snel mogelijk de revolutie. Alleen leraren (m/v) en ouders kunnen dat bewerkstelligen. Als die leraren en ouders maar wisten hoe dat gaat : onderwijs van nature.

   

  Lamento ! Het praktisch bezwaar blijft : de hypotheek moet worden afbetaald. Bijkomend bezwaar :  "de revolutie vreet haar eigen kinderen", schilderij van Goya, Prado, Madrid, 1808 ; toen ook al.

  De revolutie gaat dus niet door. Van twee kwaden is ongemotiveerdheid te verkiezen. Zo eenvoudig kan systeem analyse zijn  –  liever van lieverlee dan brusk de afgrond in. Het bijkomend voordeel is dat de hypotheek betaaldf wordt en de onderwijs-resultaten pas zichtbaar zijn als de generaties van nu onder de zoden liggen  –  Goya wist daar ook meer van.

   

 5. Ik geloof niet echt in

  Ik geloof niet echt in onderwijs van nature. Volgens mij is onderwijs gericht en georganiseerd en dat is een ander proces als het natuurlijk leren buiten de school.

  De kern van mijn thema is: waarom moeten juist de leerlingen in de zwakste onderwijsvormen de ongemotiveerden en lastpakken opvangen. Waarom ze zo zijn geworden is wellicht een andere discussie. Als ik een kind heb dat aangewezen is op VMBO en daarna MBO zie ik werkelijk niet in waarom juist in zijn klas ook de probleemkinderen moeten zitten.

 6. [1] Je mist dit : dat gericht

  [1] Je mist dit : dat gericht en georganiseerd onderwijs zich juist bedient van de natuurlijke grondslag van leren  – waardoor leren, en dus onderwijs, effectief kan zijn : interesse. Anders mislukt het. Geen onderwijs-soort die niet op een of andere wijze functioneert door middel van de mogelijkheid tot ontvankelijkheid bij de leerling. Of het zou kazerne-dril moeten zijn, de soort van Orwell 1984, nog actueel in N Korea en andere gesloten, achtergebleven culturen  –  een soort gedwongen worden. 

  [2] De kern van jouw betoog gaat dus eigenlijk over de organisatie van onderwijs ("hoe het georganiseerd is, gefinancierd en uitgevoerd wordt"). Niet over de grondslag, het principe.

  Dat het onderwijs op die manier georganiseerd is, maakt van je constatering  een aanklacht. Die is terecht. Er is nergens een natuurlijke wetmatigheid dat juist VMBO en MBO alle probleemkinderen zou moeten opvangen  –  de opvatting die ervoor zorgt dat toch gebeurt is een artefact  –  een soort opgedrongen organisatie-vorm. Dat gaat niet werken  –  het is wel de wijd verspreide opvatting die allerlei soorten artefacten (en niet alleen in onderwijs) laat voortbestaan.     

 7. Het is een soortgelijk

  Het is een soortgelijk probleem waardoor ouders niet een VMBO willen voor hun kind, waar ze ooit met een MAVO-advies wel meer tevreden zouden kunnen zijn. Die ouders vrezen een negatieve invloed van 'meer volwassen' en 'streetwise' klasgenoten. De afschaffing van de speciale MAVO ("dank" mevrouw Netelenbos) heeft gemaakt dat er grote druk is komen te staan op de CITO-eindtoets, omdat veel ouders liever een HAVO willen dan een VMBO. Het tussenliggende gat dat MAVO heette, is immers door de politiek weggevaagd (De reden daarvan? Ik heb werkelijk geen flauw idee van het waarom van zo'n stupide besluit).

  Het MBO is intussen natuurlijk volledig gedegradeerd (mede dankzij alle competentievrijblijvendheden). Het is bijna zo geworden als bij het volgen van een cursus waarbij een handtekening vanwege 'aanwezigheid' voldoende is een certificaat te verkrijgen. De leraar die doet alsof hij les geeft en de leerling die doet alsof hij aan het leren is, zeg ik maar karikaturaal.

  Dat lijkt de status van het MBO. Ik zou nooit iemand van die richting als leerkracht voor het basisonderwijs willen (de zeldzame goeden niet te na gesproken). Want dan zie ik lammen die blinden gaan leiden. Menslievend wellicht, maar geen garantie voor goed onderwijs. Waarbij je tevens de vraag kunt stellen of waardeloos onderwijs wel zo menslievend is: Op de korte termijn deelt men gratis diploma's uit, maar op langere termijn zaagt men aan de stoelpoten van de grote cultuur en fundamentele kennis, en stimuleert men de totale verdomming (het woord dat verdacht veel op 'verdoeming' lijkt).

 8. Hoi Moby, de sfeer die jij

  Hoi Moby, de sfeer die jij schetst in het MBO is niet meer actueel. Er zijn echt stevige verbeterslagen gemaakt, waarbij de in te voeren examens Rekenen en Nederlands ook een goede rol spelen.

  Blijft wel staan dat die taken met steeds minder mensen uitgevoerd moeten worden. In het MBO (en daarbuiten) is les geven voor een flink deel verplicht vrijwilligerswerk voor leraren die slechts voor de helft van hun gemaakte uren betaald worden. Dankzij deze onbetaalde inzet loopt het toch redelijk en naar mijn overtuiging zelfs steeds een stapje beter.

 9. Dus het gaat beter, maar het

  Dus het gaat beter, maar het personeel wordt slechts voor de helft betaald? Ik zou geneigd zijn te denken dat het dus uiteindelijk slechter gaat.  Onbetaalde inzet wordt blijkbaar normaal gevonden. Toont wel aan dat Denise gewoon gelijk heeft.

 10. @moby

  @moby

  Je schreef:

  "De reden daarvan? Ik heb werkelijk geen flauw idee van het waarom van zo'n stupide besluit."

   

  Ik herinner me uit het boek Drammen, dreigen, draaien; hoe het onderwijs twintig jaar lang vernieuwd werd" (Leo Prick) dat de redenen van samenvoeging van mavo bij lbo/vbo de volgende waren:

   

  1) het "upgraden" van het lbo/vbo (vraag mij niet waarom dat moest, en hoe dat dan in z'n werk zou moeten gaan, maar ik vermoed dat het meer theoretisch ingerichte mavo als wenselijk werd gezien, en het meer praktisch ingestelde lbo/vbo als onwenselijk)

   

  2) het tegengaan van stapelen (zoals bijvoorbeeld mavo > havo > vwo), omdat dat te duur zou zijn (ook onzin natuurlijk: je wilt juist dat scholieren zo op een voor hen zo goed mogelijke plek uitkomen, of dat nou mbo of havo is, en het is duidelijk dat dat niet altijd in één keer in een rechte lijn kan).

   

  Dat de afschaffing van de mavo een complete mislukkig is geworden, precies zoals jij zegt, wordt in het boek ook duidelijk uitgelegd.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.