Opleving (t)huisonderwijs door sluiting Islamitisch College A’dam…

Artikel 23 blijft de Kamer bezighouden. Na de verhitte debatten over de samenwerkingsschool [7351] vraagt nu het thuisonderwijs opnieuw aandacht.

In de zomer van 2011 gaat het Islamitisch College Amsterdam haar poorten sluiten. Argos deed onderzoek naar het reilen en zeilen van deze instelling.
[deel 1 – 5 februarie 2011] [anders] [deel 2 – 12 februarie 2011] [anders]

In een klap moet een grote groep scholieren op zoek naar een nieuwe onderwijsinstelling, die spoort met of bereid is in te gaan op de bijzondere wensen van de gelovige leergierigen. De vrees bestaat dat in een straal van 25 km een dergelijk oplossing niet te vinden is.
Vertwijfeld grijpen ongeveer 100 ouders naar het huisonderwijs, voor 1969 nog onderdeel van de LPW 1920.

Celick (PvdA) en Biskop (CDA) reageren op de eerste uitzending.[Argos – reacties]

Celick is voor de snelle oplossing: openbare scholen in de omgeving kunnen de leerlingen opnemen.
Boskop onderkent de problemen en gaat werk maken van een notitie uit 2003 [28600 VIII – 128] om aldus de huidige LPW 1920 aan te passen.

Voor de Kamer het wiel weer opnieuw gaat uitvinden: Johanna Sperling bedacht al een mogelijke wijziging voor de Leerplichtwet 1969. [Moet jij niet naar school?]