Dat kan bij ons niet!

Rondkijkend op de website valt het me op dat er vooral geschreven wordt over mensen en bewegingen die het onderwijs (althans in de ogen van de auteurs) slechter maken, terwijl ik veel liever aandacht besteed aan zaken die het onderwijs BETER maken!

En die voorbeelden zijn er wel degelijk! Neem bijvoorbeeld het Inspiratieboek voor het mbo: ‘Dat kan bij ons niet!’ waarin acht succesvolle, vernieuwende mbo-instellingen in Nederland worden geportretteerd. Zij laten zien hoe ze het voor elkaar hebben gekregen hun onderwijs daadwerkelijk om hun studenten heen te bouwen, om zo beter onderwijs te kunnen geven en beter aan te kunnen sluiten op de ontwikkelingen in de maatschappij.

De geportretteerde instellingen laten zien wat het betekent de student écht centraal te zetten, en welke obstakels je daarvoor moet overwinnen. Zij tonen aan dat mbo’s ook binnen de huidige regelgeving en het rendementsdenken wel degelijk succesvol kunnen vernieuwen. Tegelijkertijd maakt het boek duidelijk dat er nog veel winst te behalen valt door beter gebruik te maken van ict, bijvoorbeeld in het vergroten van de ict-deskundigheid van medewerkers.

Auteur van ‘Dat kan bij ons niet!’ is Frans Schouwenburg, strategisch adviseur onderwijsvernieuwing bij Kennisnet. Hij vraagt met zijn boek aandacht voor de gedurfde initiatieven van deze mbo-instellingen en wil het onderwijs laten zien hoe je maatwerk voor individuele studenten kunt realiseren. Het boek is het vervolg op ‘Scholen om van te leren’ waarin acht succesvolle, vernieuwende scholen in Nederland uit het po en vo werden geportretteerd.

Het boek is gratis als PDF beschikbaar, maar kan ook besteld worden bij Kennisnet. Ik kan het iedereen aanraden!

Ik ben heel benieuwd wat jullie (na lezing van het boek) ervan vinden en zie uit naar reacties.

1 Reactie

  1. “Dit is ons motto: ‘Heb je

    "Dit is ons motto: ‘Heb je een idee? Roep het en ga ermee aan de slag.’ De student creëert zijn eigen school", aldus een citaat uit het boek: "Dat kan bij ons niet",van Frans Schouwenburg. Hiermee is de toon gezet in een overigens goed geschreven boek met sprekende schoolvoorbeelden, die laten zien hoe enkele scholen in het middelbaar beroepsonderwijs verwoede pogingen doen zich te ontworstelen uit het ondeugdelijke keurslijf van de huidige en de nieuwe kwalificatiedossiers. Maar er is nog iets anders aan de hand. De gekozen uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld  'de student staat centraal', 'de student creëert zijn eigen school' en de eenzijdig keuze voor het pedagogisch-didactische, waarbij het perspcetief van kennis en kunde in de vorm van gedegen vakinhoud niet aan de orde is, bieden nauwelijks soelaas om het middelbaar beroepsonderwijs van de ondergang te redden. Het voortdurend bewieroken van al het jaren geleden gekozen dwaalspoor, om ook in het mbo het onderwijs voortdurend aan te passen aan het niveau en het (leer)gedrag de leerling, is wat mij betreft niet meer van deze tijd. Willen we het tij keren, dan zal er in het mbo een keuze gemaakt moeten worden voor een onderwijs van 'Bildung en Schöpfung' en moeten de diploma-eisen (niveau-4) fors omhoog. Ik nodig de auteur dan ook van harte uit om als vervolg op zijn 'Dat kan bij ons niet' een nieuw essay op te stellen onder titel: "Het mbo is,weer als vanouds, echt beroepsonderwijs". 

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.