2 Reacties

 1. Duitse studenten beter
  Lees dit:

  “Duitse eerstejaars studenten economie en bedrijfskunde hebben meer vakkennis in huis, beheersen vaardigheden beter en zijn op alle vlakken gemotiveerder dan hun Nederlandse collega’s. Dat blijkt uit vier psychologische testen die de faculteit economie en bedrijfswetenschappen die de Universiteit Maastricht voorlegde aan 1580 eerstejaars bachelors (twee lichtingen).

  Allereerst blijkt dat de ‘intrinsieke’ motivatie – leren om te weten, en niet om bijvoorbeeld een docent tevreden te stellen – onder Duitsers groter is dan bij Nederlanders. Ook koesteren buitenlanders meer geloof in de eigen cognitieve vaardigheden en scoren ze het hoogst op inzet, interesse en ‘affectie’ voor het vakgebied. De verschillen zijn het grootst tussen Duitse vrouwen en Nederlandse mannen.

  Komen deze verschillen ook tot uitdrukking in de prestaties? Ja. Zelfs in een vak als statistiek, dat op Nederlandse middelbare scholen veel aandacht krijgt, overtreffen de Duitsers de Nederlanders. In wiskunde is het verschil nog groter.

  Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project Webspijkeren, bedoeld om inzicht te krijgen in kennishiaten van vwo-scholieren uit de Tweede Fase. Daarin ligt de nadruk minder op kennisoverdracht en meer op het aanleren van vaardigheden. Maar zelfs op dit terrein blijken de Duitsers, die nota bene gevormd zijn in een traditioneler model, de Nederlanders af te troeven”.

  • duitse studenten beter
   Deze uitkomsten waren voorspelbaar: als je minder weet kun je nog minder. Deze waarheid als een koe is helaas binnen onze landsgrenzen verloren gegaan als zijnde niet vernieuwend, maar daarbuiten gelukkig niet. Maar onze jongens en meisjes doen het internationaal toch maar mooi beter dan de Duitse, hoor ik u zeggen. Ach welnee, maar daarover binnenkort meer.
   Helaas meldt het bericht niet met welke instrumenten is gemeten, de uitkomsten zijn misschien aanvechtbaar.

   willem smit

Reacties zijn gesloten.