Hoe belangrijk is het Nederlands voor PvdA, VVD en GroenLinks?

pag-19-05_hebbanollavogala_450x200.jpg

Sinds Beter Onderwijs Nederland haar plannen voor een mogelijke rechtszaak tegen de Nederlandse staat kenbaar heeft gemaakt krijgen we van vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer steun: van Partij voor de Dieren tot PVV; van D66 tot het CDA. Het blijft echter opmerkelijk stil bij de regeringspartijen VVD en PvdA. Ook van GroenLinks horen we niets op dit punt.
Voor wat betreft de regeringspartijen ligt er een dubbele verantwoordelijkheid natuurlijk: het onderzoek dat minister Bussemaker heeft beloofd schiet niet op en ondertussen wordt de situatie in sneltreinvaart erger. De tijd voor onderzoek naar de ernst, de groei en de urgentie van dit probleem is echt voorbij.
Is de PvdA niet bezorgd over wat dit allemaal doet voor de tweedeling in de maatschappij? De elite die profiteert van globalisering tegenover de mensen die meer gebonden zijn aan de omgeving waar ze wonen? Wat doet de PvdA voor haar traditionele achterban?
Is de VVD niet trots op Nederland, op onze van oudsher brede en goede talenkennis: niet alleen van het Engels, maar ook van het Duits en het Frans en natuurlijk de goede beheersing van het Nederlands? Het kan toch niet zo zijn dat de gedachte simpelweg is dat meer buitenlandse studenten meer internationale handel zou betekenen en dat dat het dan wel zo ongeveer is.
GroenLinks is sterk gegroeid en heeft wellicht nog geen duidelijk standpunt ingenomen, maar ook haar woordvoerder is zeer goed op de hoogte van het hoger onderwijs en we hadden hier een duidelijk standpunt verwacht. Tot nu toe hebben we dat niet vernomen.
Wij roepen de partijen op zich duidelijk uit te spreken en zich samen, onafhankelijk van coalitieargumenten, in te zetten voor de basis van ons samenzijn: de gemeenschappelijke taal, het Nederlands. Als we dat verloochenen, dan is er straks geen tweedeling, maar valt het land cultureel, maatschappelijk, economisch en daarmee feitelijk uiteen in veel meer dan twee delen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter