“Michelin”sterren voor politieke partijen.

 
BON is begrijpelijkerwijze huiverig om te verzusteren met politieke partijen. Een politieke partij kan een onderwijsprogramma hebben dat geheel in de lijn van BON ligt maar wanneer zo'n partij een vriendin van BON zou worden kan dat er toe leiden dat leden van BON en potentiële leden van BON denken dat BON  het ook eens is met andere opvattingen van die partij met als gevolg dat zij hun lidmaatschap opzeggen resp besluiten geen lid van BON te worden. Bij het uitdelen van sterren waarbij toelichting kan worden gegeven ligt het anders. Immers, wanneer Michelin aan restaurants sterren uitdeelt weet iedereen dat die slechts betrekking hebben op de culinaire kwalteitenvan de kok. De inrichting van het etablissement en de bereikbaarheid worden niet meegewogen. Met BONsterren zal het niet anders zijn. Ieder BONlid zal inzien dat een ster enkel en alleen uitgereikt wordt voor de verdienste van die partij bij het zorgen voor beter onderwijs zoals dat door BON gezien wordt. De toekenning van één of meer sterren moet natuurlijk wel gemotiveerd worden. <newline>
Bij het maken van een beoordeling moet gekeken worden naar het verkiezingsprogramma, partijbesuiten,opmerkingen van prominente leden van die patij en het gedrag van hun afgevaardigden in de tweede kamer. BON kan een partij om nadere toelichting vragen maar een partij hoeft geen sterren te aanvaarden, Er zijn ook nobelrijswinnaars geweest die hun prijs niet wilden hebben. <newline>
BON laat zo haar unieke positie zien en als de media aandacht willen geven aan het toekennen van BON-sterren leidt dat ook tot grotere bekendheid van de doelstellingen van BON

2 Reacties

 1. Seger, om kort te gaan: het

  Seger, om kort te gaan: het probleem zit hem veel dieper: het zit ook in de partijendemocratie zelf. Onderwijskwaliteit is maar één van de vele punten die een rol spelen in partijprogramma's en bij coalitievorming. En voor veel kiezers is onderwijs lang niet het belangrijkste onderdeel. Terwijl het algemeen belang ervan evident is.

   

  Welk groot maatschappelijk probleem je ook aanroert: steeds kom je erop uit dat onze huidige variant van democratie niet meer goed werkt. Het is dweilen met de kraan open. Mij lijkt het dan handiger om eens wat anders te proberen: democratie op basis van gelote volksvertegenwoordigers, die zich in hun keuzes laten adviseren door deskundigen. Dat lijkt mij een grote vooruitgang vergeleken met carrièremakers in politieke partijen die zich laten manipuleren door de partijtop, vriendennetwerken en lobbyisten.

 2. Aan het toekennen van BON

  Aan het toekennen van BON-sterren aan een politieke partij zitten verscheidene aspecten:

  Van BON uit bekeken: Door BONsterren toe te kennen krijgt het streven van BON meer bekendheid en dat zal waarschijnlijk de verwezenlijking van beter onderwijs zoals BON dat ziet bevorderen. Omdat de geprezen partijen daaruit voordeel zouden kunnen trekken zouden kiezers die andere politieke partij (meer) toegenegen zijn kunnen besluiten om af te zien van een lidmaatschap van BON en zo BON verzwakken. (*Op dat laatste is meer kans als BON vriendschap met politieke partijen zou sluiten).

  Van een politieke partij uit bekeken: zo'n ster levert waarschijnlijk meer stemmen op maar het kan ook zijn dat kiezers daarom afhaken.

  Het gaat hier, EM70, om een stap te nemen binnen de huidig politieke constellatie. Iets taktisch dus dat op korte termijn uitgevoerd wordt. Maar dit is geen voorbeeld van korte termein denken. De afstand die men van politiek partijen moet houden is natuurlijk wel een stratgische kwestie. Bij de bepaling van een stratgie telt wel degelijk mee dat onderwijs voor veel kiezers geen belangrijk issue is.

  Maar terugkeer naar de demokratie van het oude Athene lijkt me iets dat heel ver weg is en niet vóór 2036 verwezenlijkt kan worden. Sommige politieke functies werden daar toen om de door jou genoemde redenen door loting verkregen. Wat de Nederlandse politieke constellatie op lang termijn betreft: Ik zie meer heil in toetsing door de rechter aan de grondwet gecombineerd met een sterkere positie van de ouder in de grondwet. En verder geloof ik in "goed voorbeeld  doet goed volgen". Als er eenmaal een paar goede scholen zijn vinden veel onverschillige ouders onderwijs plotseling heel belangrijk en willen ze hun kinderen ook op zo'n school hebben.

Reacties zijn gesloten.