Duitsland is het goede voorbeeld.

Met zijn  inspirerende artikel "MBO, neem een voorbeeld aan Duitsland" maakt Herman Blom duidelijk dat het Nederlandse middelbaar beroepsonderwijsmodel failliet is. De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat er in (niet alleen) deze sector van het onderwijs miljoenen aan publiek geld verdwenen zijn in de zwarte gaten van het Nederlandse onderwijs model. Amarantis, diplomafraude bij Inholland,nepopleidingen voor Polen en busschauffeurs, vastgoedmislukkingen zoals onderlaatst in Leiden (was al jaren bekend), maken duidelijk dat de Haagse overheid jarenlang als een blinde en dove Sinterklaas (Kerstman pas nu beter) door de lumpsumsnoepwinkel banjerde. Zowel inspectie en ook FIOD, keken lang de andere kant op of liepen als een stelletje suffe knechten achter deze klazen aan.

Het erge is wel dat de schulden en mislukkingen verhaald gaan worden bij de instellingen die alles wel op orde hadden en dat gaat weer ten koste van goed onderwijspersoneel en de mbo-scholieren, veelal afkomstig uit de niet-academische milieus (zie het artikel van Herman Blom). Bovendien kampt het mbo nog steeds met een waaier van  allerbelabberste kwalificatiedossiers (exameneisen) en biedt de nieuwe kwalifacitiestructuur nog minder soelaas. Het mbo mag, ten gevolge van een al jaren durend proces veroorzaakt door een inhoudelijk slecht onderwijsmodel, ook alleen nog maar de leerlingen opleiden die in het voorgaande traject al op jonge leeftijd zijn afgeschreven zijn voor een vervolgstudie of goede loopbaan. Het havo mag de goede leerlingen binnen houden en voorbereiden op het hbo (vhbo). Bovendien meende de Haagse bewindvoerders dat een vierjarige mbo opleiding veel te lang duurde en te veel geld kostte, na drie jaar is wel welltjes en dienen de mbo scholen elke leerling een zwaar gedevalueerd diploma te verstrekken, zodat ze na hun opleiding hooguit nog terecht kunnen in laag betaalde en vooral perspectiefloze baantjes, zoals het telefonisch afpoeieren van klanten. In de techniek of andere beroepen waarvoor vroeger wel gedegen mbo-opleidingen bestonden zijn bijna geen scholieren meer te vinden, doodeenvoudig omdat door verkeerde en merkwaardige beleidskeuzes we zonodig hebben gekozen voor de "Kenniseconomie". Maar uiteindelijk gaat het om dood ordinaire bezuinigingen en een absolute desïnterresse voor onderkant van de samenleving ingegeven door een (nep)neoliberale politieke tijdgeest, die het publieke geld liever stopte in iets anders dan goed onderwijs (zoals de talloze onwerkbare en nietszeggende banenplannen) of loze belastingverlagingen (5 miljard).

Zoals we kunnen lezen in het artikel van Herman Blom, doen ze dat in Duitsland dus echt anders. Daar investeert men in onderwijs en met name het middelbaar beroepsonderwijs. Daar heerst nog de cultuur van Bildung en loopbaanperspectief.  En internationaal zijn er nog wel meer goede voorbeelden, zoals Zweden, Finland en zelfs de Verenigde Staten. Al deze landen investeren ruim boven de OESO norm (6% van het BNP) in onderwijs. Nederland blijft daar ver bij achter, namenlijk al jaren onder de OESO norm. Als we eerlijk zijn staat we nu op een punt dat we moeten gaan kiezen, is er nog wel toekomst voor het mbo of zijn we er over een paar jaar helemaal van af. Ik maak me ernstig zorgen en ben al bezig met een reddingsplan voor het mbo. Maar de keuze om Duitsland als goed voorbeeld te gaan nemen voor goed middelbaar beroepsonderwijs is mij uit het hart gegrepen. 

8 Reacties

 1. Een voordeel van de Europee

  Een voordeel van de Europee samenwerking is het ontstaan van een poreuze oostgrens. Mensen en goederen mogen zich vrij door de Europese Unie verplaatsen. Dus Nederlandse MBO-ers  en MBO-docenten kunnen zich vrij vestigen in Duitsland. Als je wilt dat Nederlandse vmbo-leerlingen snel beter onderwijs genieten moet je ze aansporen om naar Duitsland te emigreren. Een aantal leraren zal dan meedoen met landverhuizen. Lastig voor leerlingen en leraren is dan dat er in het Duits zou worden les gegeven en de Auszubildende ook op hun stageplaats Duits zouden moeten spreken. Helemaal niet gek  want in ons hoger onderwijs wordt vaak in het Engels les gegeven

 2. Alleen al de oprichting van

  Alleen al de oprichting van een organisatie die bemiddelt tussen vmbo-ers die in een Ausbildungsplatz geïntereseerd zijn en firma's die die aanbieden vergroot de druk op politici en Nederlande firma's om de onderwijsmaffia aan te pakken. Hoe succesvoller zo'n oganisatie is, des te groter wordt die druk. <newline> Zo'n vijftig jaar geleden was het onder de Roomschkatholieken heel gebruiklijk dat middelmatig opgeleide ouders hun jongens naar door priesters en fraters geleide kostscholen stuurden opdat zij het door gedisciplineerd onderwijs beter zouden krijgen dan hun ouders.

 3. Grappig, alleen maken

  Grappig, alleen maken Duitsers geen grapjes (als je tenmiste de Opel reclame moet geloven).

 4. Ik denk dat

  Ik denk dat cultuurverschillen hier ook een rol spelen. Duitsland heeft nare ervaringen met het volgen van een ideologie en is derhalve pragmatischer geworden, vermoed ik. Het Wirtschaftswunder heeft het belang van techniek en opleiding laten zien. Bovendien is er over 't algemeen grote waardering voor iedereen die zijn werk goed en serieus doet; en mocht iemand verslappen, is er altijd een hogergeplaatste die de persoon op zijn nummer zet want de gezagsverhoudingen zijn er nog redelijk in takt gebleven. Duitsland beseft meer dan Nederland het belang van technici en ingenieurs als de stille kracht achter economische welvaart en ontwikkeling.

   

  Nederland wil steeds ver voor de troepen uit lopen en experimenteert liever op basis van een of andere theorie. Dat is in het onderwijs op grote schaal gebeurd. Bovendien geldt hier toch regelmatig het spreekwoord "Het schuim van de negotie is vaak beter dan het zweet van de arbeid".

  Aldus ontbreekt hier een goed opgbouwd plan voor de gouden handen. Leerlingen zouden zelf hun plan moeten gaan ontdekken en ontwikkelen (gedachtenkronkel op basis waarvan men experimenteert).  En men wil voor een dubbeltje op de eerste rij.

   
 5. Vergeet ook niet dat

  Vergeet ook niet dat Duitsland vanouds een industriële maak industrie heeft.

  Nederland is veelmeer een handelsland. Export van onderwijsvernieuwlers is mogelijk nog een markt-niche.

 6. In Duitsland mag men vaak pas

  In Duitsland mag men vaak pas een eigen bedrijfje starten nadat men in de betreffende branche met goed gevolg de Meisterprüfung heeft afgelegd. Het gildewezen waarbij een meester een gezel opleidt en alle kneepjes van het vak leert en zich ook daartoe verbonden heeft is in Duitsland nog springlevend. Bij deze ordening sluit een bedrijfsausbildung goed aan.

 7. Naar mijn beste weten rijdt

  Naar mijn beste weten rijdt er elke dag een autobus tussen Venlo en het Belgische stadje Maaseik om Venlose leerlingen in Maaseik onderwijs te laten volgen. Azubi's uit Nederland zouden niet de eerste Nederlandse onderwijsréfugé's zijn. Het ontvluchten van het Nederlandse onderwijs zou een politiek issue moeten worden. BONleden en BONsympathisanten zouden daar aan bij kunnen dragen door een organisatie op te richten die genoeme réfugé's en potentiële réfugié's bijstaat. Als het ons lukt om kranten en andere media zo ver te krijgen dat ze dit onderwerp oppakken gaat de veenbrand in het onderwijs eindelijk vuur laten zien. Zonder vlam zal het goede voorbeeld van Duitsland niet goed doen volgen want dat is niet in het belang van de onderwijsmaffia. <newline>
  "Europa"  biedt ons niet alleen veel te gretig geslikte onderwijsadviezen maar ook een handvat om de onderwijsmaffia in Nederland te bestrijdenden. 

Reacties zijn gesloten.