actueel

Het feit dat ik me kan blijven verbazen, betekent dat ik nog niet afgestompt ben.

Kijk naar AoB : www.aob.nl/default.aspx?id=12&article=51901

En naar LIA: www.lerareninactie.nl/nws13_slechte_tweede_correctie

En ik verbaas me.

Het stukje op de AoB site heeft volledig gelijk dat als je meer plezier in je werk hebt, het beter en gezonder voor je is. ( en dat je meer werk kunt verzetten) Dat betwist ik niet.

Maar het blijft een feit dat je de hoeveelheid werk wel op enig moment na moet kunnen lopen. Over die hoeveelheid kun je nu alleen zeggen dat het voor alle docenten op 1 hoop is gegooid en dat je zonder 1 keer met je ogen te knipperen kunt laten zien dat >60% docenten te weinig tijd krijgt voor die hoeveelheid. Door een ( absurd laag) minimum te nemen, zie je al dat e.e.a .niet past, laat staan als het meer werk is dan dat minimum. Zonder machtsverheffen….alleen + ;  – ; *  en /

Eerst hoor je jaren niks, dan gooien ze een tijdschrijf-onderzoek het veld in dat niet objectief is en nu mekkeren ze dat het niet alleen om de hoeveelheid werk gaat.

Het is dus niet dat het niet klopt; men blijft stug, hardnekkig en raadselachtig meedrijven met het tij van de werkgevers en de overheid: laat zoveel mogelijk zien welke subjectieve zaken je aan kunt pakken en negeer  en blijf negeren, dat er ook een objectieve kant doorgelicht moet worden.

Hoeveel er vanuit het veld ook geklaagd wordt over de hoeveelheid werk, niemand, geen bond of weet ik veel, brengt het objectief in kaart. In dat opzicht is het stukje van de aob onzin. Ik ben toch niet de enige die dat ziet?

Wat voor reden kan hiervoor zijn? Ik weet er wel een paar, maar die passenniet bij een organisatie die de belangen van  werknemers in een sector dient te behartigen. Zelfs als die organisatie strikt onderscheid maakt tussen leden en niet-leden. Voorbeeld. Het inmiddels aangetoonde taakbeleid van SCOL gaat over 500 VO docenten. ( de rest is PO) Stel dat daarvan 50% lid is: 250 personen. Stel van die 250, 75% aob en 25% cnv. Dan heb je 187 aob leden en 63 cnv leden.

Voor de nieuwe lezers. Deze bonden weten al minstens 8 jaar dat het bij SCOL niet goed loopt, ze zijn er jaren geleden al langs geweest. ( staat in de MR verslagen)Het heeft dus niets te maken met een individuele kwestie, hoe hard men dat ook blaat. Men meent een reden te hebben om al deze leden uitgewrongen te laten worden zonder in te grijpen. Misschien naïef, maar mij verbaast het. Nee, nu schrijft men op de website dat “we “naar aanleg en interesses van docenten moeten gaan kijken.

Eh, die voorwaarde staat al jaren in het taakbeleid. En, getuige de laatste rechtszitting, met drie rechters, een schoolbestuur claimt ijskoud dat dergelijke luxe ondergeschikt is aan het op papier kloppend krijgen van de formatie. Waarvan de onderbouwing niet geschikt is voor een hutje op de hei. Dat WETEN die bonden of ze zijn werkelijk achterlijk.  ( MIJN kwaliteiten zijn door een onderzoek, betaald door SCOL aangetoond, maar geen reden om die vervolgens ook te gebruiken Nee, nee, nee. Die taken dienen bij de docenten te blijven, die het naast hun lestaak moeten doen.)

Wat betreft de lia website: men klaagt daar over de stap van de VO Raad, die de brutaliteit heeft zaakjes omtrent de tweede correctie eindexamens vast te leggen. Mijn oprechte verbazing is: waarom klaag je als vakbond over de VO Raad, maar doe je er niets aan. LIA mag (te ) klein zijn, het geweeklaag is geen goed teken. De VO Raad neemt zoveel ruimte als dat ze krijgt.  De huidige bewegingsruimte die die raad heeft, is het resultaat van de klimaat van de afgelopen jaren.

Doorblijven janken over dat klimaat, doet dat klimaat niet omslaan. Dat weet ik zeker.

 

Iemanddoetiets.nl houdt in deze vorm op te bestaan. De website is opgezegd. Hoewel er aangeboden is de site te betalen, is de huidige vorm voor mij een bron van frustratie. Ik kan alleen PDF erop zetten en moet verder voor iedere komma verschuiven apart betalen.

Daarnaast is de site niet geschikt voor mobiele weergave

Daarnaast ben ik het grondig zat voortdurend uitgaven te doen voor mensen die het geen moer interesseert.

Aan de Aob: nee, ik loop niet alleen te zeuren. Als jullie een werkelijk normale conversatie willen voeren kan dat altijd. Met normaal bedoel ik : niet weglopen midden in een zin en geen smoezen gebruiken die in werkelijkheid leugens zijn. Heb je geen eergevoel naar je leden?