Amarantis 2 is al weer in aantocht

Afgelopen vrijdag kreeg ik ,via, via, de bevestiging van voor mij niet geheel onbekende informatie, dat het onderdeel P3-Tranfer (bedrijfscursussen) van het ROC West Brabant, failliet was en dat de ongeveer 90 personeelsleden ook afgelopen vrijdag per brief was medegedeeld, dat ROC West Brabant niet langer meer van hun diensten gebruik kon maken. De betreffende personeelsleden, veelal zzp'rs, instructeurs en zij-instromers, hadden in dit geval allen een tijdelijk contract, of in de P3 termen te blijven een flexibel contract. En dit meestal al een aantal jaren. In het bedrijfsleven, komt men niet zo gemakkelijk weg met deze hoeveelheid ontslagen. Er is dan meestal al een overleg geweest met de vakbonden en  de betreffende werknemers. In onderwijsland komt men daar tegenwoordig veel gemakkelijker mee weg. Vakbonden worden niet of nauwelijks ingelicht, de ondernemingsraad  wordt aan het lijntje gehouden (zie ook het Amarantis rapport). En de getroffen werknemers mogen omzien naar een andere onderwijswerkgeveer. Nu heeft dit ROC wets Brabant ook nog last van een erfenis uit het verleden, een sloemelende directeur vorig jaar die met zijn compaan publiek geld naar buitenlandse bankrekeningen had gesluid, een melagomane fusie zodat ROC West Brabant nu het grootste ROC van Nederland is. Met andere woorden, melagomanie, fraude en asociale arbeidsvoorwaarden, de ingrediënten voor  een AMARANTIS 2 in aantocht!

 

2 Reacties

 1. ROC West Brabant in de fase

  ROC West Brabant in de fase van de ontkenning!

   

  Reactie ROC West-Brabant op publicatie over P3transfer – 18 mei 2013

   

  De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de berichtgeving in BN/De Stem van 18 mei jl. omtrent het faillissement van P3transfer BV. In de betreffende berichtgeving wordt ingegaan op een aantal vermeende misstanden die uiteindelijk tot dit faillissement zouden hebben geleid.

   

  Uiteraard is de huidige Raad van Bestuur op de hoogte van een aantal zaken die zich rond P3transfer in het verleden hebben afgespeeld. We zijn daarover ook met partijen, zoals de Onderwijsinspectie, al geruime tijd in open en constructief gesprek. De insteek van de Raad van Bestuur  is om feiten onder ogen te zien om adequaat te kunnen reageren en in te grijpen.

  De kritiek betreft vaak de maatwerkopleidingen die in het verleden, tot 6 jaar geleden, zijn verzorgd. Het is bovendien een complexe zaak waar het veel inspanning vraagt de echte feiten goed naar boven te krijgen en zo feiten van fictie/speculatie te kunnen onderscheiden. Ook als het gaat om de veranderende regelgeving, interne besluitvorming en de daadwerkelijke toepassing door P3-medewerkers van de gemaakte afspraken neemt het tijd om de feiten goed op een rijtje te krijgen. Vanwege deze extreme complexiteit kunnen we op dit moment helaas niet ingaan op de in het artikel aangehaalde zaken.

  De Raad van Bestuur van ROC West-Brabant staat open voor alle kritiek en pakt die ook op. Daarom nemen we de aangehaalde zaken uiterst serieus en zullen we ons maximaal inspannen om de gevolgen voor cursisten en hun werkgevers tot een minimum te beperken.

  Naar de opvatting van de Raad van Bestuur moet ROC West-Brabant staan voor goed onderwijs, ook in alle maatwerkopleidingen.  Daartoe zijn al diverse maatregelen genomen en ook in de toekomst zullen we dat blijven doen. Over de kwaliteit van het onderwijs en over de toepassing van regelgeving mag immers geen enkele discussie bestaan.

 2. In dit persbericht (BN/De

  In dit persbericht (BN/De Stem) wordt het nog eens duidelijk gemaakt!

  BREDA – De raad van bestuur van het ROC West-Brabant heeft het faillissement aangevraagd van zijn commerciële poot: P3transfer. P3transfer werd in 2005 opgericht om te voldoen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven om maatwerk te leveren in opleidingen en trainingen van mbo'ers. Zeventig man zijn hun baan kwijt, een sociaal plan is er volgens personeelsleden niet en het salaris van april is niet uitbetaald, zeggen zij.De raad van bestuur wil niet reageren.

  Woordvoerster Mariëtte Vos van het ROC zei gisteren dat dat tot volgende week zo blijft. P3transfer had eind vorig jaar nog meer dan honderd mensen in dienst. Toen werd een nieuwe koers aangekondigd die tientallen mensen hun baan kostte. Volgens personeelsleden werd daarmee al een eerste aanzet gegeven voor de ondergang van P3transfer. Dat de commerciële tak van het ROC in zwaar weer verkeerde, was intern wel duidelijk, maar dat het er zó slecht voorstond, kwam 'als een shock'.

  Donderdag vertelde Ilona Dulfer, lid van de raad van bestuur van het ROC, het personeel dat het faillissement wordt aangevraagd. Volgens aanwezigen zouden medewerkers de raad van bestuur hebben gevraagd hoe het kan dat één van de rijkste ROC's in het land met een eigen vermogen van 127 miljoen euro (in 2011) niet in staat is om de salarissen van april over te maken.

  Volgens hen kregen zij als antwoord dat publiek geld niet aan commerciële doelen besteed mag worden. Volgens het personeel is er op 8 mei een eerste bijeenkomst met het UWV. Het staat nog niet vast of en zo ja wanneer het faillissement wordt uitgesproken.

   

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.