verbazend : school oprichten kan toch !

Vanmiddag per toeval een link gevonden naar het Bisschoppelijk College Broekhin in Roermond, alwaar een Vrije School-in-oprichting onderdak heeft gekregen, en met ingang van augustus 2013 gaat starten.

De koepel herbergt al een tijdlang een tweetal Jenaplan scholen (vmbo).  Verder is het Broekhin een  brede scholengemeeschap met alle vormen van VO, tussen gymnasium, atheneum, havo en vmbo, een tweetalige stroom, en school-verbindingen met Duitsland (allicht, ze liggen op de grens).

 

www.broekhin.nl/

www.broekhin.nl/Onderwijs/AfdelingVrijeschool.aspx

www.broekhinjenaplan.nl/index.php

 

Hier op BON is eindeloos verhaal gedaan hoe moeilijk het ondertussen is geworden om een nieuwe school te stichten   –   feitelijk vrijwel onmogelijk. Jah, "vroegah" was dat wel anders   –   in mijn ervaring van die tijd tenminste ging dat nog relatief gemakkelijk, jaren 1970, 1980. Nou jah, écht gemakkelijk ging het nooit, dat is ook waar ; het kostte bloed maar het ging. Hier nu, in het katholieke Roermond,  hebben geinteresseerden een modus gevonden om geleidelijk aan een nieuwe school op te richten.

Hoe doen ze dat, en kan het elders ook ? Een BON-school, zou dat ook kunnen ?  Het recept, in steno :

[1] zoek 30, 40, 60 ouders (met > 20 kindjes per leerjaar, current or future), zet ze bij elkaar, identificeer hun verlangens, schilder de mogelijke scenario's en krijg ze van lieverlee zover dat ze zich commiteren aan de toekomstige school ;

[2] geef ze een jaar van te voren een introductie-cursus ("waar gaat het over"), een  blauwprint ("hoe gaan we het doen") en inzicht in de financien ("wat gaat het kosten") ;

[3] stel de toekomstige leraar of leraren-kern aan de ouders voor, en omgekeerd ;

[4] bingo : start ; het liefst met een eerste klas PO ; eerste klas VO kan ook.

 

In deze case schijnt het dubbel eenvoudig te zijn geweest ; althans, minder moeilijk   –   daar kan zelfs de Roermondse VVD (van Rey en vrienden) nog wat van leren   – –  (ironisch gezegd).

Allerleerst was daar de organisatie (Broekhin), een tamelijke grote koepel van kleinschalige scholen, waar van alles gebeurde. Een open mind van de bestuurders, en, blijkbaar, levendig ondersteunende interesse van velen onder de leraren (m/v) die daar al in het reguliere VO werkten. Een lerares nederlands heeft het initiatief genomen, een ervaren leraar nederlands van een Vrije School elders (VO Amsterdam) heeft gesecondeerd. Er zijn bijspijkercursussen opgezet, waar VO leraren van het Brooekhin met veel enthousiasme aan hebben deel genomen   –    die zullen de vaklessen verzorgen, dat kunnen die twee neerlandici natuurlijk niet alleen. De essentie van het VS onderwijs (daaronder periode-onderwijs als Prinzip, plus aanverwante inzichten) is niet zomaar over te planten, daarvoor helpt het specifieke pedagogisch inzicht dat de VS pedagogie zegt te hebben, vandaar de leraren-cursus. Er is voorzien dat leerlingen na 1 of 2 jaar doorstromen òf naar ander onderwijs in het Broekhin òf ook naar VS eindexamens. Het plan voorziet vooralsnog in een enkelstromige VS bovenbouw (de meeste VO VS zijn dubbel-stromig). In de Vrije Sschool wordt de voortgezet onderwijs-fase (VO) bovenbouw genoemd. Grappig detail : de Vrije School onderbouw (PO dus) bestaat uit de klassen 1 tot 6 ; waarin groep 8 = klas 6. De planning in Broekhin is nu om  allereerst de klassen 7 en 8 daar onder te brengen ; dat zijn dus wat elders VO onderbouw 1 en 2 heet. Ingewikkeld, dateert van "vroegah".

De tweede voorwaarde is een hechte verzameling ouders die zich "verbinden" met het initiatief. In dit geval (denk ik) was dat niet zo moeilijk   –   in de omgeving liggen drie Vrije Scholen/basisscholen, waarvan de kinderen na hun zesde klas (groep 8) naar "gewoon" VO onderwijs plegen te gaan. Over VS (trouwens ook over Montessori-scholen) is bekend dat er nogal wat ouders huizen die liever zien dat hun kindertjes VS onderwijs  blijven volgen   –   alleen, dat kan niet zo maar overal. Meestal liggen er sterke blokkades van conventie, reli- of anderzins, die een nieuwe VO Vrije School proberen te verhinderen. Net zo goed trouwens als, bijvoorbeeld, een categoraal gymnasium voor Twente dat maar niet van de grond komt   –   "gevestigde belangen", lobby van gevestigd achterdocht.

Niet zo in Roermond. Blijft wel verbazend dat de bisschop van Roermond (bestaat die ? ik ben verre van katholiek) zijn zegen over deze conjunctie heeft gegeven. Of, de koepel-bestuurders opereren op armlengte van de curie ; zou kunnen (af en toe lees ik de Volkskrant). Hoe de clash tussen VS pedagogiek en de RK kerk zal uitpakken ? VS onderwijs is tenslotte geen buigzaam Montessori-onderwijs, waar reli-varianten van ouds bestaan.

 

 

7 Reacties

 1. Bijzonder onderwijs is altijd

  Bijzonder onderwijs is altijd mede ontstaan door een gedreven oudergroep. Maar BON heeft geen ideologie.

 2. Dit lijkt geen nieuwe school,

  Dit lijkt geen nieuwe school, maar een nieuwe afdeling van een bestaande school. In de dageljkse schoolpraktijk hoeft dat niet heel anders uit te pakken, maar qua oprichting is er een wereld van verschil.

 3. Even een korte reactive,

  Even een korte reactive, Sassoc:

  Een kleindochter van mij was een tijd lang leerlinge van een BRINnummerloze Leonardoschool bij een schoolbestuur voor basisonderwijs met meerdere basisscholen onder zich. Ik denk dat het bestuur de initiatiefnemers deze nogelijkheid bood om publicitaire reden. In elk geval kreeg ik de indruk dat het schoolbestuur steeds meer zijn eigen stempel op de school ging zetten, de toelatingsprocedure overnam en de initiatiefnemers steeds verder marginaliseerde. Ten slotte werd de school openlijk getransformeerd tot een proeftuin waarin onderwijzers ervaring met hoogbegaafde kinderen konden opdoen. De Leonardoschool wordt nu opgeheven en de hoogbegaafde kinderen moeten weer tussen normale kinderen in een normale klas zitten, waarbij die normale klas ook in overeenstemming met het beleid van “gepast onderwijs” nog leerlingen opneemt met leer- en opvoeding-sproblemen. Voor het bestuur was de Leonardo-school slechts een experiment om aan onderwijzers met ervaring in de omgang met hoogbegaafde kinderen te kweken. Laten we als dissidenten nooit meer trappen in samenwerkingsvoorstellen van bestaande schoolbesturen!!

 4. @ malmaison :

  @ malmaison :

  Dat liep dus verkeerd af. Blijven opletten is regel 1 in deze catachismus   –   grapje, geldt in Roermond maar, dezer dagen, (nieuw !) zelfs in Rome, witte sneeuw is nog lang geen witte rook.

  Weet jij, Seger, iets meer omtrent deze koepel in Roermond ? Op hun website ziet het ensemble er behoorlijk stevig uit, en niet mega-gestoord.  Allicht of misschien weet jij wat meer, als "buren" ? Ik zou benieuwd zijn om wat meer te horen, vooral over de credentials  en daden van bestuurders van deze koepel van scholen, hoe geloofwaardig ze zijn. Of misschien kun je er gaan kijken ?

  Nu ken ik een van die Roermondse initiatief-nemers tamelijk goed, strict toevallig, private basis, ex witte rook-kerk zeg maar ; enkele anderen ken ik op afstand.

  I.i.g., de initiatief-nemers zijn geen mensen die zomaar iets opzetten en halverwege laten stranden. Ze geven nogal wat (= veel) weg door uit hun reguliere schuilplaatsen te vertrekken. Ze gaan heel voorzichtig te werk, de tijdshorizon is duidelijk twee jaar, het budget precies omschreven, escape routes na die eerste twee jaar verankerd (om de leerlingen te beschermen ; voor als er iets mis gaat) verankerd. Deelname en ondersteuning,kwantitatief door genoeg ouders (commitment), is vast gelegd, vooral dat laatste ook geeft basis ?

  Wat ook geldt : dit is niet zomaar een onderbrenginkje van een afwijkend schooltype in een gevestigde organisatie. Die bestaan sowieso al veel langer, denk aan confessionele Montessori-scholen. Overigens, een vergelijkbaar schoolinitiatief ontvouwt zich momentaan in Duitsland. Mark79 (hierboven) ontgaat de essentie, ook de consequenties, van de Roermondse roering.

  Die Leonardo kruistocht, Leonardo onderwijs dus, is nooit een massieve bedevaart geworden, ik bedoel, Leonardo bleef brokkelig, "massieve"  ondersteuning voor Leonardo, of ook maar organisatorische hulp, bleef uit, het bleef een soort gronings gasveld, met plaatselijke putten en Richter risico  1,2,3,4,5. Wat ik wil zeggen (ik vernam dat van vrienden, nauw betrokken bij twee Leonardo initiatieven) is dat support altijd te incidenteel, te vluchtig, was om stand te houden tegen de rondomse weerstand (verankerde belangen) en tegen het bureaucratisch gif,  tot in de Haagse politieke hoogte toe. 

  Iets soortgelijks zien we al tijden lang met een categoraal gymnasium voor Twente   –   wel een "universiteit" maar geen zicht op een cat-gym, te gek voor woorden.

 5. @ malmaison -2-

  @ malmaison -2-

  Vraag aan Seger :

  je bedoelt Kerobei ? Opportunistisch bestuur ?

  Door wie werd Leonardo opgezet ? Door welke groepen gesteund ?

  Wat ging er mis aan de kant van de ouders ?

  Zijn die Leonardo scholen in Venlo nog in bedrijf ? Leerlingen aantallen ? Hoeveel geld gaat erom ?

   

  Uit de website "blijkt" dat de school functioneert, niet hoe goed die functioneert. Misschien kan jij er wat over vertellen ?

 6. @ malmaison -3- inzake

  @ malmaison -3- inzake Leonardo kruistocht, hierboven.

  Ik zie wel dat er hier-en-daar koepel-schoolorganisaties een L-afdeling hebben geopend voor  hi-IQ-kinderen. Op initiatief van de school-organisaties, zo lijkt het  –  soort gat-in-de-markt-situatie, soms staat erbij : op vraag van ouders.

  De Leonardo site geeft een statistische IQ verdeling, waarin 16.5 percent van de entrance population een IQ > 130 zou hebben, cut off level voor toelating (per IQ test) tot Leonardo. Sommige scholen hebben een wachtlijst. Zoals te verwachten : de meeste zijn basisscholen, er wordt één VO vermeld (Bergen op Zoom). Concurrentie van de gymnasia ? onbekendheid ? of nog te vroeg, immers de klantjes zijn nog < 12 jaar ?).

  Een inventaris van Leonardo scholen staat op hun site :

  leonardo-onderwijs.nl/primair-onderwijs/&nbsp; |  leonardo-onderwijs.nl/voortgezet-onderwijs/

  Misschien kan Seger er wat meer over vertellen ?

   

 7. @ malmaison -4-

  @ malmaison -4-

  Correectie : Leonardo geeftt een symmetrische gauss verdeling weer, waarin :

  –  68 percent "normaal" begaafd (whatever that means – – ), top op 50 per cent ;

  –  13.5 percent voor 115 tot 130 IQ, gelabeld "meer begaafd" ; 

  –  2.3 percent voor > 130 IQ, hoog begaafd.

  De symmetrie zal wel statisch-theoretisch (schematisch) zijn ; real life symmetrie in biologisch materiaal bestaat niet.

  Het ministerie geeft geen extra geld voor de 2.3 percent sector.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.