Hoezo tekort aan vakmensen. Technische lerarenopleidingen sterven zachte dood.

Weer een schokkende onderwijsontdekking. Er is in ons land nog maar één lerarenopleiding die vakspecifiek leraren opleidt voor technische beroepen als loodgieter of elektricien: Windesheim in Zwolle. Omdat er zo weinig belangstelling is van nieuwe studenten staat de opleiding ter discussie. Twaalf leerlingen per klas is te weinig voor rendement……… Niemand die zich realiseert dat we goeie leraren nodig hebben om de technici voor de toekomst op te leiden.

Ook hier weer zie je hoe het markt- en rendementsdenken leidt tot fatale keuzes. Dikke kans dat binnenkort beroepsleraren alleen voor ‘Techniek-breed’ worden opgeleid.

Als de overheid en het bedrijfsleven zich oprecht zorgen zouden maken zouden ze investeren, dan maar in kleine klassen. (Een goede actie in de media zou ook helpen: word leraar in de Techniek)
Het geldt voor leraren, het geldt voor de beroepsopleidingen. Te weinig leerlingen, dan sluiten of verbreden (technicus algemeen, ziet u het voor zich?).
Echter: het enige wat gebeurt is roepen dat ze goed opgeleide vakmensen tekort (gaan)komen. De media nemen het kritiekloos over. Gebeurt er iets aan? Niet dus!

Waarschijnlijk levert het roepen hen meer op dan verstandige investeringen (subsidies, faciliteiten om goedkope buitenlanders hierheen te halen….)

Je merkt het al: ik ben kwaad! Wie doet er iets aan deze ontwikkeling?

16 Reacties

 1. NGLO
  Ga eens googlen op “Nederlands Genootschap Leraren Beroepsonderwijs” en op Duale Opleiding. Met diep respect denk ik terug aan de mannen die overdag een technisch beroep uitoefenden en die ’s avonds en zaterdags bekaf en netjes gewassen de schoolbanken indoken om een onderwijsbevoegdheid te halen. Dat zijn de echte vaklui.

  • Klopt
   Het merendeel van mijn collega’s zaten naast hun werk ZEVEN jaar (meerdere avonden per week) in de schoolbanken om hun bevoegdheid te halen. Nu is de duale opleiding veel korter en beter aangepast aan werkenden. Toch is er geen mens meer die nog kiest voor zo’n opleiding.

   • Niet alleen blauwe overalls
    Er is een tekort aan techniek leraren om bepaalde techische monteurs op te leiden. Maar Techniek is niet alleen de blauwe overall, maar ook de constructeur die bruggen ontwerpt of de veiligheidskundige die de opslag van gevaarlijke stoffen ontwerpt. Hier zien we dat steeds vaker een beroep wordt gedaan op buitenlandse werknemers omdat er in Nederland te weinig mensen worden opgeleid.

    • Niet opgeleid
     We moeten niet alleen constateren dat er nu een tekort is; veel erger is dat er dus nu geen vakspecifieke leraren meer worden opgeleid vanwege het belachelijke marktdenken bij hogescholen. En die markt: dat zijn alleen de studenten, want de maatschappelijke noodzaak telt kennelijk niet.

 2. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink
  Volgens Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink is er wel degelijk een tekort aan vakmensen Hinke. Zie de NRC. Jullie op de ROCs doen het volgens haar helemaal verkeerd: een postbode omscholen tot lasser moet volgens haar in een stoomcursus van drie maanden en verder geen gezeur.

  • Er hier blijkt het voordeel van de competenties
   Zowel een postbode als een lasser moeten zorgvuldig kunnen werken, goed kunnen communiceren met collega’s en klanten, instructies kunnen lezen, relevante berekeningen kunnen uitvoeren en natuurlijk leerbaar zijn. Nou, dan is er maar één conclusie mogelijk, de goede postbode beheerst deze competenties al en kan dus al lassen!!

   Misschien voor de zekerheid een videotrainingkje of heel misschien een CAL module (computer aided lassed), maar de belangrijkste competenties heeft de postbode al lang.

    • Voor wie
     Hoe meer er wordt omgeschoold …. hoe meer werk er is … voor de omscholingsindustrie, geschoold op moderne leest van coaches die het proces begeleiden.

     • Opletten 2010
      Hoe mensen een vak leren maakt niet uit. Overigens was het hier erg cynisch bedoeld. Ik zie teveel jongeren echt wanhopig zoeken naar een baan op hun vakgebied. Het is dan des te treuriger als je overal ‘nee’ hoort terwijl de heren directeuren laten weten dat ze zo’n tekort hebben. Ik heb nog nooit gehoord dat liegen zoveel kon opleveren.

  • Dezentjé
   Als Ineke DHB al gelijk zou hebben, dan vraag ik me af waarom ze geen inititiatieven neemt om dit vreselijke dreigende tekort tegen te gaan:
   – opleidingen Techniek véél beter faciliteren (het is ECHT armoe troef!)
   – ook opleidingen handhaven die wat minder aanmeldingen hebben; immers beter tien metaalbewerkers, dan géén
   – ZEKER stellen dat de specifieke lerarenopleidingen niet worden opgeheven
   – een goede reclamecampanje voor werken in de techniek
   – bewijzen dat niemand met een vakdiploma werkloos wordt (quod non)
   – haar vriendjes de ondernemers erop wijzen dat een beter salaris een beroep echt aantrekkelijker maakt. Laat ze desnoods met de vakbonden gaan praten of ze hun eisen niet wat hoger kunnen stellen.

   • Ineke
    had zitting in het forum op het BON-symposium in Leiden. Haar actieve vocabulaire bestond voornamelijk uit 2 woorden: lump en sum.

  • “Onze branche zit helemaal
   “Onze branche zit helemaal niet te wachten op een zo’n overgekwalificeerde lasser die overgekwalificeerd is. Die wil er een die met een stoomcursus van drie maanden het werk ook wel aan kan. En een ontslagen postbode gaat niet eerst langdurig onbezoldigd op cursus. Die werknemer heeft ook zijn lopende financiële verplichtingen.”

   Als ik hier goed tussen de regels doorlees dan klopt Hinke haar constatering dat haar leerlingen moeilijk aan een stageplek en baan geraken, deze leerlingen worden te duur gevonden door onze bedrijven. Ze willen wel lassers maar lassers die precies datgeen kunnen wat ze op dat moment moeten doen zodat ze zo goedkoop mogelijk zijn.

  • Mevrouw Dezentjé
   Mevrouw Dezentjé kletst natuurlijk uit haar nek. Op dit niveau kun je geen discussie voeren. In de NRC van zaterdag stond een m.i. interessant artikel over deze materie van Johan Schaberg.

 3. ROA
  “Bij de middelbare beroepsopleidingen hebben vooral gediplomeerden van MBO economie en MBO techniek moeite om een baan te vinden.”
  Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt *(ROA)*, De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016*, december 2011, 3.2 Huidige aansluitingsproblemen, p. 59

  “Voor de grote groep MBO’ers die de komende jaren instroomt op de arbeidsmarkt verbetert het perspectief enigszins ten opzichte van de vorige prognoses. 36% van de MBO’ers die de komende zes jaar op de arbeidsmarkt instromen heeft goede tot zeer goede vooruitzichten, vooral in de verpleging en de verzorging, en enkele grote technische opleidingen in de richtingen bouw, grond-, weg- en waterbouw en elektrotechniek.”
  ROA-R-2011/8*, 1.6 Toekomstige arbeidsmarktperspectieven naar opleidingsniveau, p. 22

  “De vervangingsvraag voor de technische en industrieberoepen is van vergelijkbare omvang als voor de pedagogische beroepen. Met een gemiddelde vervangingsvraag van 5,0% per jaar is deze bovengemiddeld.”
  ROA-R-2011/8*, 2. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, 2011-2016, 2.3 Vervangingsvraag, p. 36

  • Zwart op wit!
   Dank je sympathisant voor deze cijfers. Ze zijn treurig, maar zien er desondanks griezelig betrouwbaar uit.

   Hoe moeten we dan het geblaat van het bedrijfsleven, met het complete Ministerie van Onderwijs in hun gevolg, interpreteren? Ik snap het echt niet.

 4. ROA (2) – Docenten techniek (‘off topic’?)
  “Voor docenten 1e graads en WO zonder specialisatie is de gemiddelde jaarlijkse vervangingsvraag met 16,0% het hoogst maar ook een groot deel van de docenten landbouw en techniek 1e graads en WO, landbouw en techniek 2e graads en rij-instructeurs moet vervangen worden.”
  ROA-R-2011/8*, 2. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, 2011-2016, 2.3 Vervangingsvraag, p. 35

  “De vraag naar docenten 1e graads en WO neemt nog meer af dan de vraag naar docenten 2e graads WO, hetgeen wijst op een continuering van de eerder ingezette trend van ‘downgrading’.” … “Positieve uitschieters zijn er echter ook bij de pedagogische beroepen. Voor de sportinstructeurs, de onderwijskundigen en pedagogen, en de zweminstructeurs is er sprake van positieve uitbreidingsvraag. Voor laatstgenoemden neemt de werkgelegenheid met gemiddeld jaarlijks 3,3% toe.”
  ROA-R-2011/8*, 2.2 Uitbreidingsvraag, p. 26, 27

Reacties zijn gesloten.