HBO-masters: feiten gevraagd

Nu het ministerie van OCW voor HBO-masters dezelfde titels wil invoeren als die voor WO-masters worden gebruikt is de vraag des te belangrijker wat het niveau is van HBO-masters.
De volgende indicatoren lijken mij veelzeggend:
– de aangenomen studenten
– de achtergrond van de docenten

Mogen alle leerlingen die een op die master aansluitende HBO-bachelor hebben voltooid die master volgen of vindt er selectie plaats op die groep geïnteresseerde leerlingen? Indien er selectie plaatsvindt hoe betrouwbaar is die dan, wetende dat de meeste HBO-opleidingen veel gebruik maken van CGO en relatief weinig individuele examens afnemen?

De docenten van die opleidingen, zijn de meesten van hen gepromoveerd in het vak waarin ze doceren of hangt dat volledig van de opleiding af?

1 Reactie

  1. Wellicht opleidingsafhankelijk
    Ik heb geen idee of daar een uniform stelsel achter zit (hminkema?). In mijn tijd leek het vooral opleidingsafhankelijk. Ik heb een 1e graad (na 2e graad) gedaan nog net voordat de 1e gr een MEd werd. Ik weet dat er op die opleiding (ik was er een paar weken geleden nog) nog steeds promovendi (naast drs) rondlopen, docenten zowel aan HBO als universiteit lesgeven etc.
    Zelf heb ik nadien een universitair traject gevolgd en het grote verschil tussen de 1e gr en universitaire master was het (archief)onderzoek. De 1e gr was duidelijk meer geënt op lesgeven. Maar de theoretische vakken waren gelijk (bv geschiedtheorie, zeg maar “wetenschapsfilosofie”) en even zwaar (in slu/ETC, hoeveelheid en tentaminering).

    Maar ik realiseer me dat dit één enkele momentopname is.

Reacties zijn gesloten.