Een leraar klassieke talen is net een mooie vrouw

De afgelopen weken heb ik mij bezig gehouden met de vraag op welke school ik volgend jaar wil werken. (Voor wie mijn achtergrond niet kent: na tien jaar buiten het onderwijs te hebben gewerkt, keerde ik tijdens dit schooljaar als vervanger terug in het middelbaar onderwijs, als leraar klassieke talen) Aan leraren klassieke talen is een groot tekort en ik kon daardoor kieskeurig zijn. Eén school viel af omdat me de randvoorwaarden bepaald niet aanlokten. Ik zou er aan de vierde, vijfde en zesde klas Grieks tegelijk moeten lesgeven. Verder was er geen lokaal voor de klassieke talen. Sterker nog, ik moest af en toe zelfs lesgeven in een hoek van de studieruimte waar de leerlingen zelfstandig zaten te leren.
Een andere school viel af doordat het me weinig aanlokkelijk leek in een sectie van acht man terecht te komen, ook al was de school op slechts tien minuten fietsen van mijn huis. Ook lokken zelfstandige gymnasia mij niet zo aan: al die leerlingen in de bovenbouw die tegen heug en meug Latijn en Grieks leren kunnen mij gestolen worden.
Er was ook één school die mij niet wilde hebben. Maar ook daar hoorde ik dingen die me afschrikten. Zo verklaarde de lerares klassieke talen die ik sprak dat ze het niet prettig vond om door leerlingen over haar hoofd geaaid te worden. Dat was daar blijkbaar niet uitzonderlijk!
Uiteindelijk is de keus op een school gevallen die weliswaar niet over een bloeiende gymnasiumafdeling beschikt, maar waar ik wel alle kans krijg op mijn eigen manier er wat van te maken. Door de rector werd ik met alle mogelijke egards ontvangen en daar was ik niet ongevoelig voor.
Zo heeft het lerarentekort dus één groot voordeel: je kunt net zo lang zoeken tot je de school vindt die bij je past.

7 Reacties

 1. Jaloers
  Ja Johan, wrijf het er maar goed in! De docenten van BON zijn allemaal stikjaloers. Evengoed: fijn dat jij een school hebt gevonden waar je zin in hebt. Veel succes!

 2. Overtreffende trap
  …een leraar klassieke talen is net een mooie vrouw. Wat moet een lerares klassieke talen dan wel niet zijn? Ik zal het eens aan mijn twee vrouwelijke collegae klassieke talen vragen. Classica op dit forum moet de aanbiedingen inmiddels waarschijnlijk als vliegen van zich af slaan…

 3. paradigma-verschuiving
  Naar ik meen legt een collectieve arbeidsovereenkomst het minimum aan rechten en plichten vast van resp. de werknemer en de werkgever. Bij een tekort aan werknemers mag een baas de werknemers die hij in dienst heeft extra belonen en in de regel gebeurt dat ook. Het is daarom opmerkelijk dat in het onderwijs een goede leraar in een tekortvak meestal niets merkt van elasticiteit in hem aangeboden arbeidsvoorwaarden. Maar als je je realiseert dat er in het onderwijs nauwelijks kwaliteitscontrole is op het product, de diploma’s, er geen concurrentie tussen de bestaande scholen is omdat ze zich verenigd hebben in raden en nieuwkomers nauwelijks worden toegelaten wordt dat wel degelijk begrijpelijk. Het educa-politieke complex heeft haar positie net weer wat versterkt door op het MBO CGO voor te schrijven zodat outputcontrole bijna onmogelijk wordt. Wordt het niet tijd dat BON haar strijd voorhaar kernpunten op het niveau van symptoombestrijding stelt en naar het paradigma van het educa-politieke complex dat bestreden moet worden overstapt?
  Seger Weehuizen

  • dat is inderdaad het probleem
   Inderdaad Malmaison. Ik droom ervan mijzelf als expert te verhuren voor het geven van lessen Latijn en Grieks op scholen die daar een vacature in hebben. Ik zou graag ZZP-er worden en alleen maar mijn mooie vak geven (dus niks surveillances, invaluren, inhoudsloze scholingen en ga zo maar door). Maar zolang er geen enkele controle is op kwaliteit en bevoegdheden, zullen weinig scholen mij aannemen. Een stagiaire is goedkoper, en een boventallige collega Nederlands die ooit in een ver verleden Latijn heeft gehad kan die brugklas ook wel lesgeven. En die surveilleert er gratis bij.

   Om diezelfde reden, de totale afwezigheid van kwaliteitscontrole, hebben classici in LC of LD de scholen ook bepaald niet voor het uitkiezen. Ik weet van meerdere scholen die bevoegde classici om financiele redenen hebben afgewezen en in plaats daarvan een (nog) niet bevoegde hebben aangesteld. Wellicht dat dit in de Randstad minder speelt dan hier.

   Toch heb je als ‘tekortvakker’ natuurlijk wel een luxepositie, dat ben ik zeker met Johan Bel eens. Talloze vacatures in de kranten, en overal waar je solliciteert word je in elk geval uitgenodigd op gesprek, omdat je nagenoeg de enige sollicitant bent. Dat is luxe, absoluut!

   Afgaand op wat ik om me heen zie is er aan eerstegraders Nederlands, Wiskunde, Scheikunde en Natuurkunde een soortgelijk tekort. Voor hen zal de situatie vergelijkbaar zijn.

   • Was dat maar waar
    “Afgaand op wat ik om me heen zie is er aan eerstegraders Nederlands, Wiskunde, Scheikunde en Natuurkunde een soortgelijk tekort. Voor hen zal de situatie vergelijkbaar zijn” (Classica)

    Was dat maar waar.
    In deze vakken is, anders dan bij de klassieke talen, een groot aantal tweedegraders beschikbaar. En dat maakt een wereld van verschil: schooldirecties stellen vaak liever een goedkopere, jongere, mindere eigenwijze tweedegrader aan, ook voor lessen in de bovenbouw, hoewel dat eigenlijk niet mag (maar dat controleert niemand meer), dan een dure, ervaren eerstegrader met een eigen mening.

    • da’s waar
     Dat klopt, da’s een wezenlijk verschil. Bij mijn vak stellen besturen in brug- en tweede klassen wel vaak mensen van andere vakken aan, maar vanaf klas 3 is het toch wel handig als iemand het vak op zijn minst enigszins heeft gestudeerd. Dan geldt er wel een voorkeur voor niet-mondige en goedkope studenten/stagiaires, maar het moet in elk geval wel een classicus-in-wording zijn. En die worden vroeg of laat toch eerstegraders, omdat tweedegraads classici niet bestaan (een feit dat het bestuur van een school die onlangs een vacature plaatste voor een tweedegraads classicus kennelijk onbekend is)

     Ik denk dat BON als de wiedeweerga werk moet maken van een media-offensief om de wijdverbreide praktijk van het aanstellen van on(der)bevoegden een halt toe te roepen. Bij mijn vak speelt het minder, maar het speelt wel, en inderdaad, bij andere tekortvakken speelt het in enorme mate.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.