Onderwijsraad vindt studentenkamers achterhaald

Zie op nu.nl:

DEN HAAG – Studenten moeten wonen en leren combineren. De huidige manier waarop studenten verspreid over de stad wonen, is verouderd. De Onderwijsraad pleit voor de terugkeer van internaten.

Dat heeft voorzitter Fons van Wieringen van de Onderwijsraad donderdag gezegd. Hij wil studenten sterker aan de opleiding binden door hun bed in de buurt van de collegebanken te plaatsen.

In de verst doorgevoerde vorm betekent dit dat studenten in een internaat gaan wonen.

Ik dacht altijd dat Internaten iets van vroeger was?

Zie de hele presentatie op: www.onderwijsraad.nl/uploads/pdf/presentatie_succesvolle_eerste_periode_hoger_onderwijs_100108.pdf
.

11 Reacties

 1. Angelsaksisch
  Op de universiteiten in Engeland en Amerika waar ik werk(te) moesten de eerstejaars in universiteitsaccomodatie op het universiteitsterrein. De hogerejaars woonden (ook verplicht) in de stad.

  Universiteiten in Nederland hadden vroeger ook huisvesting (de stichtingen studentenhuisvesting). Deze zijn op last van de overheid geprivatiseerd en veelal opgeslokt door (burger) woningbouwverenigingen. Wil Van Wieringen dit nu terug gaan draaien?

  Overigens is er in de steden waar nu de universiteiten zijn geen plaats om nieuwe studentenhuisvesting te bouwen vlakbij de oude universiteitsgebouwen. Wil Van Wieringen de universiteiten verplaatsen naar het weiland? Wil Van Wieringen gebouwen in de buurt van de huidige universiteitsgebouwen gaan vorderen?

  Veel vragen…

 2. Campus
  Mijn ervaringen met een campus in de VS zijn zondermeer positief.
  In het verleden had de TH Twente ook een campus (nog steeds?).

  Wel opvallende de strijdigheid van de student die overal zelf verantwoordelijk is en zelf sturend, maar nu toch wat meer in een gecontroleerd bedje wordt gelegd.

  Maar ja, wie heeft gezegd dat onderwijsbeleid consistent moet zijn?

  • En op NRC:
   Ieder geval wat meer antwoorden:

   Den Haag, 10 jan. Studenten moeten wonen en leren combineren. De huidige manier waarop studenten verspreid over de stad wonen, is verouderd. De Onderwijsraad pleit voor de terugkeer van internaten. Dat heeft voorzitter Fons van Wieringen van de Onderwijsraad vandaag gezegd. Hij wil studenten sterker aan de opleiding binden door hun bed in de buurt van de collegebanken te plaatsen. In de verst doorgevoerde vorm betekent dit dat studenten in een internaat gaan wonen.

   In een vandaag verschenen advies aan minister Ronald Plasterk (Onderwijs) stelt de raad voor bij wijze van experiment instellingen een premie te geven als een student het eerste jaar met succes afrondt. Verder vindt de raad dat er duidelijker afspraken moeten worden gemaakt over wat een student voor aanvang van de studie moet kunnen en kennen.

   Aanleiding voor het advies ‘Een succesvolle start in het hoger onderwijs’ is de aanzienlijke uitval van studenten in het eerste jaar. Een kwart van de studenten aan de universiteiten houdt het na het eerste jaar al voor gezien, op de hogescholen is dat zelfs 30 procent.

   De betere combinatie van wonen en leren is een van de manieren om een student meer aan zijn opleiding te binden. Verder doen grote opleidingen er volgens de raad goed aan zich intern kleinschaliger te organiseren. Ook adviseert de Onderwijsraad een landelijk spreidingsplan van zogeheten university colleges, waarvoor studenten een toelatingsexamen moeten doen en waar de studenten op een campus wonen.

   Onderwijsminister Ronald Plasterk noemt het idee om wonen en leren meer te combineren ,,een heel interessante gedachte”. Hij zet echter vraagtekens bij het voorstel voor een premie bij studiesucces in het eerste jaar. ,,Daar moet ik nog eens heel goed over nadenken. Moet je vanzelfsprekendheid belonen?”

   Historia vitae magistra

   • Vraagjes
    Wat is een eindexamen nog waard in NL ?

    Wat is de opbrengst van de propagandamachines ?

    Hoeveel onderwijs zit er in die propadeuses ?

    (weinig,kost miljoenen, onbekend)

    • Beste hb2944
     Eén van de doelen van Jong-BON is bekijken hoeveel onderwijs er in propadeuses zit. Niet alleen op de uni, maar vooral op het HBO. Voor lerarenopleidingen kan ik je zo een heleboel cijfers geven. Maar of daar op zit te wachten?
     In ieder geval is er een boel veranderd de afgelopen jaren. Zo is op veel lerarenopleidingen van regulier onderwijs afgestapt en wordt er volledig vraaggestuurd gewerkt. Al willen velen het geen vraagsturing meer noemen (klinkt zo negatief). Directies noemen het liever ‘studentgericht’. Bekt ook lekkerder.
     Er zijn altijd een paar docenten die zich hier niets van aantrekken. Die maken altijd de grapjes: ‘de student vraagt, en ik stuur.’ Of: ‘de student kan nog niets vragen, want hij weet nog niets. Tot dan stuur ik, ondertussen mag hij tijdens de lessen vragen.’
     Dat ‘vraaggestuurde onderwijs’ gaat uit van een aantal domeinen. Een studentje stroomt het eerste jaar binnen en wordt onmiddelijk in een lintstage geduwt. Deze duurt één jaar en één dag in de week. De bedoeling is dat de student het geleerde op de in praktijk brengt op zijn stageschool. Zowel de net geleerde ‘competenties’ als ‘kennis’.

     Je hebt dus drie hoofddomeinen: 1. kennis, 2. competenties (zit eigenlijk in 1) en 3. praktijk.
     Deze domeinen zijn weer onderverdeeld en daar kan een student keuzes in maken. Bijvoorbeeld de keuze voor een oriëntatie op de zorgleerling of omgaan met verschillen, maar het kan ook een cursus bordschrijven of een kennisvak zijn. Let wel: de keuze voor de ene sluit de andere uit en deze kan niet op een later tijdstip gedaan worden.

     Met als resultaat: Per geleerd onderdeel, mist hij twee andere onderdelen.

     Historia vitae magistra

     • cursus bordschrijven.
      Bestaat er echt een domein met de cursus bordschrijven? Het enige wat ik destijds geleerd heb, was dat ik linksbovenaan moest beginnen wanneer ik iets op het bord wilde gaan schrijven.Dat is al die jaren goed gegaan. Maar vertwijfeld vraag ik me nu af of ik mogelijk iets gemist heb.

     • Bordschrijven: Pabo onderwerp
      Bordschrijven is een typisch pabo onderwerp. En daar is het ook noodzakelijk omdat de kinderen moeten leren lezen en de vorm van de letters en de manier van schrijven ook erg belangrijk is.

      Dat het ook op VO lerarenopleidingen wordt gegeven is nieuw voor mij.
      Je hebt denk ik niet zo veel gemist vercors, dat zal een hele geruststelling zijn

     • bordschrijven
      Ik heb ook nog uitgebreid bordschrijven gehad. Zowel op de PTH, waar het ook of vooral een kwestie was van technisch tekenen (technische objecten als bouten en moeren in perspectief op het bord kunnen zetten) als op de lerarenopleiding geschiedenis. Bij de laatste was logopedie overigens nét even belangrijker.

 3. Grondige schoonmaak
  De adviezen van de Onderwijsraad in ‘Succesvol Starten in het Hoger Onderwijs” prikkelen mij tot een paar aanvullingen. Als de resultaten van de eindexamens VWO een goede voorspellende waarde hebben voor de kwaliteit van de Nederlandse artsen zal een gewogen toelatingsloting voor de medicijnenstudie betrouwbaarder zijn indien voor de weegfactor in plaats van van de eindexamencijfers van de cijfers van het centraal schriftelijk eindexamen worden uitgegaan. Ik pleit daarvoor niet uit rechtvaardigheidgronden want leerlingen van scholen waarop voor de schoolexamens hoge eisen worden gesteld krijgen beter onderwijs.
  Als de universitaire ambiance zo zeer bijdraagt tot de studieresultaten op de universiteiten dat het beter is als de studenten op het universiteitsterrein wonen lijkt het mij ook beter dat VWO-leerlingen zich zo veel mogelijk in een VWO-ambiance ophouden. Ik pleit daarom voor het oprichten van vele kleine zelfstandige scholen voor alleen maar Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs.
  Seger Weehuizen

Reacties zijn gesloten.