Onderwijspolitiek

In De Groene Amsterdammer van deze week haalt Bas jacobs een aantal cijfers aan uit een rapport van de onderwijsraad (Bureaucratisering en schaalvergroting) dat verscheen in 2004. Deze gegevens liegen er niet om. Daar is geen parlementair onderzoek voor nodig. “De conclusies zijn nog steeds alarmerend” schrijft Jacobs. En vervolgens: “Als minister Plasterk zich onsterfelijk wil maken, dan verwijdert hij het kwaadaardige gezwel van de bureaucratie. Dan vermindert hij de bureaucratie meer dan in alle kabinetsplannen samen”. Dat vraagt nogal wat, te meer omdat in het regeeraccoord hierover maar weinig is afgesproken. Nou ja: “Het kleinschalig organiseren van scholen, eventueel binnen bestaande grootschalige verbanden, zal worden bevorderd. Tegen die achtergrond zal de fusieprikkel voor het voortgezet onderwijs worden afgeschaft”, staat er. Plasterk wil schaalvergroting en dominantie van managers terugdringen zei hij in Buitenhof. Maar gaat hij dat ook echt doen of loopt hij, zoals door sommigen op deze site gezegd is aan de leiband van PvdA en AOB ? En dan met name de vertegenwoordigers van de gevestigde belangen in die organisaties en daarbuiten. En is het, wat het onderwijs aangaat, wachten op het eerste kabinet Marijnissen.

4 Reacties

  1. Ziehier het rapport
    Ziehier het rapport “Bureaucratisering en schaalvergroting” van de Onderwijsraad. Volgens mij wordt er elders op de BON-site ook al uit geciteerd. Zal de zaak eens een keer bij elkaar zoeken.

  2. Klein binnen Groot
    Het ‘kleinschalig organiseren van scholen, eventueel binnen grootschalige verbanden’ is een voorbeeld van de kool en de geit willen sparen.
    Wanneer je de grootschalige verbanden behoudt, behoud je ook de bijbehorende bureaucraten. Bureaucraten hebben niks te doen, gaan dan onzalige plannen bedenken, en gaan daar vervolgens oprechte docenten mee hinderen (bureaucraten lijken eigenlijk wel wat op hangjongeren).
    De kleinschalige organisaties hebben echter nog steeds enkele (liefst ongeïnfecteerde) vrijgestelden nodig, zodat er per saldo nog meer nieuwe niet-lesgevende personeelsleden zullen worden aangesteld.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.