Het Nieuwe Leren (kritisch en positief)

HET NIEUWE LEREN

Hiernavolgend geef ik u een aantal hyperlinks naar artikelen die Het Nieuwe Leren in een breder perspectief plaatsen. Er zit veel interessants (en lachwekkends) bij. Ik besteed eveneens aandacht aan het falen van bepaalde onderwijsvernieuwingen.

Inhoud:
A. Internationaal
1. Algemeen – theorieën; 2. Vergelijking tussen traditioneel en progressief onderwijs; 3. Progressief onderwijs – theorieën; 4. Historie; 5. Research; 6. Kernartikelen met verwijzingen naar research; 7. Belangwekkende artikelen

B. Europese Unie en Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
1. Het Nieuwe Leren (EU en OESO); 2. De Nieuwe School

C. Nederland
1. Onderwijspraktijk; 2. Het Nieuwe Leren (onderzoek)

D. Het Nieuwe Leren (kritisch)
1. Kernpublicaties met verwijzingen naar onderzoek; 2. Mythen en waarheden; 3. Overige kernpublicaties; 4. Drogredenen en pseudo-wetenschap

E. Artikelen

F. Publicaties

G. Interviews

H. Columnisten

I. Artikelenreeksen over Het Nieuwe Leren in de media

J. Het Nieuwe Leren (positief)
1. Terminologie; 2. Introductie (positief)

K. Opvattingen (positief)

L. Publicaties (positief)

M. Media (positief)

N. Algemene informatie

***

A. INTERNATIONAAL

Zie ook:

Weblog Internationale ontwikkelingen, kritische organisaties, literatuur
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/913

Weblog De nieuwe mens
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/364

Weblog Kenniseconomie (adviescommissies, media en exacte vakken), onder ‘Internationaal onderzoek’ en ‘Exacte vakken’
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/612

***

1. ALGEMEEN – THEORIEËN

Begrippen ‘Theorie’ en ‘Paradigmawisseling’

• Theory and Paradigm shift (Wikipedia: betrouwbaar/neutraal?)
en.wikipedia.org/wiki/Theory en en.wikipedia.org/wiki/Paradigm_shift

Philosophy of education

• Philosophy of education (Wikipedia: betrouwbaar/neutraal?)

“Critics have accused the philosophy of education of being one the weakest subfields of both philosophy and education, disconnected from philosophy (by being insufficiently rigorous for the tastes of many “real” philosophers) and from the broader study and practice of education (by being too philosophical, too theoretical).”
en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_education (Rousseau, Dewey, Montessori, Piaget, Freire, Neil Postman -Inquiry Method- et al.; critical)

Learning theory education

• Learning theory education (Wikipedia: betrouwbaar/neutraal?)

Behaviorism; Cognitivism; Constructivism; Informal and Post-Modern theories (korte introducties).
en.wikipedia.org/wiki/Learning_theory_%28education%29

• Mark K. Smith (informal education; lifelong learning), ‘Learning theory’, Encyclopaedia of informal education (infed.org, UK).

Matrix van vier leertheorieën ‘behaviourist, cognitivist, humanist, social and situational’ met ‘theorists, learning process, purpose in education’ etc. (halverwege artikel)
www.infed.org/biblio/b-learn.htm

The education portal

• The education portal (Wikipedia: betrouwbaar/neutraal?)
en.wikipedia.org/wiki/Portal:Education en psychology.wikia.com/wiki/Educational_psychology

Overige begrippen

• Unschooling (Wikipedia: betrouwbaar/neutraal?)

“The student chooses how, when, why, and what he or she learns. Parents who unschool their children act as “facilitators” and provide a wide range of resources.”
en.wikipedia.org/wiki/Unschooling (verwant met en.wikipedia.org/wiki/Homeschooling)

• Autodidacticism (Wikipedia: betrouwbaar/neutraal?)

“Autodidacticism (also autodidactism) is self-education or self-directed learning. An autodidact, also known as an automath, is a mostly self-taught person — typically someone who has an enthusiasm for self-education and a high degree of self-motivation.”
en.wikipedia.org/wiki/Autodidacticism en en.wikipedia.org/wiki/Category:Autodidacts

***

2. VERGELIJKING TRADITIONEEL EN PROGRESSIEF ONDERWIJS

Traditioneel en progressief onderwijs

• The traditional and progressive philosophies of education, Campaign for real education, UK
www.cre.org.uk/philosophies.html en www.cre.org.uk

• Comparison of traditional and progressive education models, Commonwealth education organization, USA
(vervallen: www.edaction.org/2003/031121.htm) en ceopa.org (verouderd: ceopa.org/documents/EdWarChart.PDF en ceopa.org/EducationWars.html) of: inretrospectblog.com/2009/04/comparison-of-traditional-and.html

Zie ook:
www.illinoisloop.org/whatswrong.html

En:
en.wikipedia.org/wiki/Traditional_education (overzichten) en en.wikipedia.org/wiki/Progressive_education en
www.willamette.edu/centers/publicpolicy/projects/oregonsfuture/PDFvol6no1/progressive_education.pdf

Wat is progressief onderwijs in de praktijk?

• Parents for Evidence Based Education, USA

“Parents for Evidence Based Education is a nonpartisan, grassroots organization with the belief that education policy should be instituted based on high quality, mainstream, relevant research, rather than by the unsubstantiated “beliefs”, “philosophies” and “ideas” that guide our current system.”

“On your journey to understand education reform, you will need to learn the language. Here are several resources that will explain what the jargon REALLY means.” (zie midden op ‘home page’)

Homepage

Illinois loop: een website met verdelgingsmiddelen tegen Newspeak

• Illinois loop: your guide to understanding education in Illinois, USA
www.illinoisloop.org 🙂 🙂 en en.wikipedia.org/wiki/Illinois_Loop

***

3. PROGRESSIEF ONDERWIJS – THEORIEËN

Theorieën van progressief onderwijs

• Educational progressivism (Wikipedia: betrouwbaar/neutraal?)

“Most progressive educators believe that children learn as if they were scientists, following a process similar to John Dewey’s model of learning:
1. Become aware of the problem.
2. Define the problem.
3. Propose hypotheses to solve it.
4. Evaluate the consequences of the hypotheses from one’s past experience.
5. Test the most likely solution.”
en.wikipedia.org/wiki/Educational_progressivism

Constructivism

• Constructivism (Wikipedia: betrouwbaar/neutraal?)
en.wikipedia.org/wiki/Constructivism_%28learning_theory%29

Zie ook (kritisch):
‘Constructivism: a Primer for Parents’, Improve Education, 28 januari 2010
www.youtube.com/watch?v=YkENpwnlDTI en www.improve-education.org

Inquiry education

• Inquiry education (Wikipedia: betrouwbaar/neutraal?)

“Inquiry education (sometimes known as the inquiry method) is a student-centered method of education focused on asking questions. Students are encouraged to ask questions which are meaningful to them, and which do not necessarily have easy answers; teachers are encouraged to avoid giving answers when this is possible, and in any case to avoid giving direct answers in favor of asking more questions. The method was advocated by Neil Postman and Charles Weingartner in their book ‘Teaching as a Subversive Activity’.” (1969)
en.wikipedia.org/wiki/Inquiry_education en en.wikipedia.org/wiki/Inquiry-based_learning (o.m. Piaget, Perkins, Dewey, Freire, Vygotsky -zie kopje hiervoor: ‘Philosophy of education’) en en.wikipedia.org/wiki/Transfer_of_learning en
en.wikipedia.org/wiki/Internalization en
en.wikipedia.org/wiki/Cultural_mediation en
en.wikipedia.org/wiki/Situated_learning en en.wikipedia.org/wiki/Problem-based_learning en en.wikipedia.org/wiki/Project-based_learning en www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/2631

Andere varianten

• Experiential education (Wikipedia: betrouwbaar/neutraal?)
en.wikipedia.org/wiki/Experiential_education

• Alternative education (Wikipedia: betrouwbaar/neutraal?)
en.wikipedia.org/wiki/Alternative_education en en.wikipedia.org/wiki/Category:Alternative_education

• Inclusive classroom
en.wikipedia.org/wiki/Inclusive_classroom

• Critical pedagogy
en.wikipedia.org/wiki/Critical_pedagogy

Paed.com – Reformpädagogik
paed.com

Scholen met progressief onderwijs

• Democratic school (Wikipedia: betrouwbaar/neutraal?)
en.wikipedia.org/wiki/Democratic_school en nl.wikipedia.org/wiki/Democratisch_onderwijs

• Summerhill School (democratic school), Leiston, Suffolk, UK
www.summerhillschool.co.uk en en.wikipedia.org/wiki/Summerhill_School en en.wikipedia.org/wiki/A._S._Neill

• Sands School (democratic education), Ashburton, Devon, UK
www.sands-school.co.uk of www.sands-school.co.uk/Home.html (nieuwe website heeft de afzonderlijke vakken nog niet herschreven -‘Learning’-. Kunstvakken; eindkwalificatie onduidelijk.)

• Sudbury Valley School, Framingham, Massachusetts, USA
www.sudval.org

***

4. HISTORIE

JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1778)

Émile, ou De l’éducation

• Jean Jacques Rousseau, ‘Émile, ou De l’éducation’, 1762

“Zijn boek ‘Émile, ou De l’éducation’ (Emile, of Over de opvoeding) is voor het eerst gedrukt in 1762 en in Frankrijk vrijwel meteen verboden. In dit boek wordt een jongen uit goed milieu opgevoed door een huisleraar. Zonder dwang of straf, zonder haast, in de provincie, ver van het ijdele stadsleven, in verbondenheid met de natuur. Emile leert door ervaringen die zijn huisleraar, niet toevallig ook Jean-Jacques geheten, voor hem organiseert. Leren door te doen, timmerwerk, tuinieren, zwemmen, verdwalen in bossen, en dergelijke.”
nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau, ‘1.6: opvoedingsfilosoof’;
en.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau, ‘2.3: education’; originele tekst: fr.wikisource.org/wiki/%C3%89mile%2C_ou_De_l%E2%80%99%C3%A9ducation).

Kritiek

• 1.4 Criticisms of Rousseau
en.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau#Criticisms_of_Rousseau

JOHN DEWEY (1859-1952)

Introductie

• “For Dewey, it was vitally important that education not be the teaching of mere dead fact, but that the skills and knowledge which students learned be integrated fully into their lives as persons, citizens and human beings. At the University of Chicago Laboratory Schools which Dewey and his wife Alice ran at the University of Chicago, children learned much of their early chemistry, physics, and biology by investigating the natural processes which went into cooking breakfast—an activity they did in their classes. This practical element—learning by doing—sprang from his subscription to the philosophical school of Pragmatism. He then created his famous Lincoln School in Manhattan that failed in a short amount of time.

His ideas, while quite popular, were never broadly and deeply integrated into the practices of American public schools, though some of his values and terms were widespread. Progressive education (both as espoused by Dewey, and in the more popular and inept forms of which Dewey was critical) was essentially scrapped during the Cold War, when the dominant concern in education was creating and sustaining a scientific and technological elite for military purposes. In the post-Cold War period, however, progressive education has reemerged in many school reform and education theory circles as a thriving field of inquiry.”
en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey (Wikipedia; neutraal?), USA

Kritiek

• Anti-Dewey Page: turnabout.ath.cx:8000/node/1, van daaruit kunt u doorklikken naar een andere verzameling kritische artikelen.

• Anonieme kritische student: Progressive Education, More Pedagogic Creed (John Dewey vs. The F. Matthias Alexander Technique): www.alexandertechnique.com/articles/dewey/

Baylor: Schools for Subjectivists, 2006

• C.A. Baylor (history teacher), ‘Schools for Subjectivists’, The New Individualist, USA, December 2006

“John Dewey’s then–“progressive” education: … Within this view, the “self” is whatever unquestioned smorgasbord of feelings and cultural bromides that children have accumulated without thinking. Education, then, becomes a tool for undermining their reason by teaching them to accept this false “self” uncritically, unless it does not fit within a social consensus.”

“In fact, Dewey downplayed facts and information precisely because they encouraged selfishness and independent thinking. He wrote that “the mere absorbing of facts and truths is so exclusively individual an affair that it tends very naturally to pass into selfishness. There is no obvious social motive for the acquirement of mere learning, and there is no clear social gain in success thereat.” (zie kopje ‘At war with individuality’)

“Therefore, those looking for quick, easy cures for our ailing educational system are doomed to disappointment. The illness does not stem from a lack of dedicated teachers or money, and it won’t be cured by prayer and uniforms in the classroom. The sickness of modern education stems from a much wider philosophical and cultural abandonment of objectivity.” (zie kopje ‘Critical solutions’)

Kopjes: emotions as gods; an emotionalist pedagogy; at war with individuality; emotionalist administration; critical solutions
ayn-rand.info/ct-1839-emote_school.aspx
(vervallen: www.ios.org/cth-42-1827-The_New_Individualist_December_2006.aspx) en www.ios.org.
Ayn Rand: en.wikipedia.org/wiki/Ayn_Rand en The Atlas Society: ayn-rand.info/cth-11-1323-Our_Mission.aspx en ayn-rand.info

***

5. RESEARCH

Meest belangwekkende onderwijsonderzoek ooit uitgevoerd, 1968-1994

• ‘Project Follow Through’ (1968-1994; looptijd 26 jaar), Verenigde Staten.

Mythe: ‘In goed onderwijs doet de docent minder, anders doet de leerling niet méér.’
Waarheid: ‘Hoe meer de docent zich voor de leerling inspant, hoe meer deze leert.’
darkwing.uoregon.edu/~adiep/ft/151toc.htm en www.jefflindsay.com/EducData.shtml en www.societyforqualityeducation.org/newsletter/dec06/rescue.pdf

Zie: www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/313 en www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/648#comment-2793.

Zie weblog internationale ontwikkelingen, kritische organisaties, literatuur, onder ‘B. Overheid en onderzoek; media’, ‘Verenigde Staten (onderwijs en onderzoek)’
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/913

6. KERNARTIKELEN MET VERWIJZINGEN NAAR RESEARCH

Anderson c.s.: Applications and Misapplications of Cognitive Psychology to Mathematics Educations, 2000

• Anderson, J.R., Reder, L.M., & Simon, H.A. (2000, Summer). ‘Applications and Misapplications of Cognitive Psychology to Mathematics Education’, Texas Educational Review.

“Situated Learning:
Claim 1: Action is grounded in the concrete situation in which it occurs;
Claim 2: Knowledge does not transfer between tasks;
Claim 3: Training by abstraction is of little use; real learning occurs in “authentic” situations;
Claim 4: Instruction needs to be done in a highly social environment.

Constructivism:
Claim 1: Knowledge cannot be instructed (transmitted) by a teacher, it can only be constructed by the learner;
Claim 2: Knowledge cannot be represented symbolically;
Claim 3: Knowledge can only be communicated in complex learning situations;
Claim 4: It is not possible to apply standard evaluations to assess learning.”
act-r.psy.cmu.edu/papers/misapplied.html en www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/297

Kirschner c.s.: Why minimal guidance during instruction does not work, 2006

• Paul A. Kirschner, John Sweller, Richard E. Clark, ‘Why minimal guidance during instruction does not work: an analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching’, Educational Psychologist, 41(2), 2006, p. 75–86
www.cogtech.usc.edu/publications/kirschner_Sweller_Clark.pdf

Thalheimer: People remember 10%, 20%…Oh Really?, 2006

• Will Thalheimer, ‘People remember 10%, 20%…Oh Really?, Will at work learning, 8 October 2006

“People do NOT remember 10% of what they read, 20% of what they see, 30% of what they hear, etc. That information, and similar pronouncements are fraudulent. Moreover, general statements on the effectiveness of learning methods are not credible—learning results depend on too many variables to enable such precision. Unfortunately, this bogus information has been floating around our field for decades, crafted by many different authors and presented in many different configurations, including bastardizations of Dale’s Cone. The rest of this article offers more detail.”

“What Does This Tell Us About Our Field? It tells us that we may not be able to trust the information that floats around our industry. It tells us that even our most reputable people and organizations may require the Wizard-of-Oz treatment—we may need to look behind the curtain to verify their claims.”
www.willatworklearning.com/2006/10/people_remember.html en www.work-learning.com/will_thalheimer.htm en beteronderwijsnederland.net/node/5724#comment-46691

Zie ook:
• Gegevens over effectiviteit van onderwijsmethoden frauduleus, 3 mei 2009
beteronderwijsnederland.net/node/5724

Brain-based learning

• Brain-based learning
www.illinoisloop.org/brain.html

Meervoudige intelligentie

• Multiple intelligences
www.illinoisloop.org/mi.html

• Mike Baker (education correspondent, BBC News), ‘What type of minds to nurture?’, 13 October 2006

“According to the world-renowned psychologist, Professor Howard Gardner of Harvard University, there are at least five kinds of minds that we should be developing.”
news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/6048886.stm en www.illinoisloop.org/mi.html.

Zie: dr. Piet van der Ploeg, ‘Meervoudige intelligentie is volgens wetenschappers flauwekul’, 22 maart 2005 (publicatiedatum), laatst gewijzigd: 17 december 2006.
www.pedagogiek.net/content/artikel.php?contentID=1740&subname=Onderwijs&sectieNR=1&&rubriekID=3 (Pedagogiek.net is een uitgave van de opleiding Pedagogiek van de Universiteit Utrecht en wordt gemaakt door een redactie bestaande uit studenten en medewerkers van deze opleiding, www.pedagogiek.net/index.php)

Zie: OESO publicaties in weblog Wet- en regelgeving, CAO’s, verdragen, EU en OESO beleid: ‘Brain and Learning’, ‘Personalising Education’ en ‘Demand-Sensitive Schooling?: Evidence and Issues’.
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/642

***

7. BELANGWEKKENDE ARTIKELEN

Hirsch: The schools we need and why we don’t have them, 1999

• E. Donald Hirsch Jr. (professor of education and humanities, University of Virginia; author of ‘The schools we need and why we don’t have them’), speech at Harvard University, October 1999, ‘Romancing the child’, Education Next, USA, no. 1, 2001

“The romantic thinks nature has a holy plan. The classicist, the modernist, and the pragmatist do not. And neither does the scientist. In the end, the most pressing questions in the education wars are not just empirical, scientific questions, but also ethical ones regarding the unfortunate social consequences of the progressive faith, especially the perpetuation of the test-score gaps among racial and economic groups.”
www.hoover.org/publications/ednext/3390946.html en www.hoover.org/bios/hirsch en ‘Mission Statement’ van ‘Education Next’, www.hoover.org/publications/ednext/about

Hirsch: An Address to California State Board of Education, 1997

• E. D. Hirsch, Jr. (professor emeritus of Education and Humanities, University of Virginia), ‘An Address to California State Board of Education’, April 10, 1997

“This is a situation that is reminiscent of what happened to biology in the Soviet Union under Lysenkoism, which is a theory that bears similarities to constructivism. In Stalin’s day, Lysenko was the powerful bureaucrat-scientist who controlled Soviet biological research, and declined to fund any that didn’t conform to the received ideology, which consisted in the view that nurture can transform nature. During the Lysenko period, the dominance of this ideology over disinterested research not only retarded Soviet biology, it caused mass starvation. There are analogies lurking in that history. Over the door of every board of education should be posted the watchword: “Remember Lysenko.”
www.mathematicallycorrect.com/edh2cal.htm of www.coreknowledge.org/CK/about/articles/CAStBrd.htm en en.wikipedia.org/wiki/E.D._Hirsch en www.amazon.com/Schools-We-Need-Dont-Have/dp/0385495242 en mwhodges.home.att.net/tracy/tracy-hirsch.htm en
www.mathematicallycorrect.com/hirsch.htm

Zie ook:
De nieuwe mens; ‘nature versus nurture debates’
beteronderwijsnederland.net/node/364

Saunders: What is an educrat?, 1998

• Debra J. Saunders, ‘What is an educrat?’, San Francisco Chronicle, USA, 4 January 1998

“Simply put, educrats believe in process — as opposed to educators, who believe in results. Educrats focus on how children learn. Educators focus on what they learn.”
www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/1998/01/04/ED16249.DTL (en als peper: harrybrowne.org/articles/FreeTheSchools.htm)

Grossen: Lots of Bull – Not Much Beef, 1999

• Dr. Bonnie Grossen (research associate, University of Oregon, Canada), ‘Lots of Bull — Not Much Beef. Most popular educational practices are not research-based.’, Organization for Quality Education, Canada, June 1999, p. 11

“Students, teachers, administrators and school district officials live at the base of Mount Olympus. On the top of the mountain, separated by a layer of clouds, are the university teacher trainers, publishers, education consultants, researchers and national curriculum organizations. The activities of the gods on the top of Mount Olympus often set off new fads in education which strike the professional lives of the school personnel below like bolts of lightning. With each new strike, a burst of dollars flows from the schools into the pockets of those who provide the products and services for implementing the fad.”
www.societyforqualityeducation.org/newsletter/archives/bull.pdf en www.societyforqualityeducation.org en
www.societyforqualityeducation.org/newsletterarchives.htm

Furedi: Hijacking Education, 2007

• Frank Furedi, Hijacking Education’’, Spiked, Monday 11 June 2007

“The contemporary crisis of education is subject to three destructive influences that are in many ways unique to our time. Firstly contemporary pedagogy has lost faith in the importance of knowledge and the search for the truth.”

“The second destructive trend haunting education is the enthronement of philistinism in pedagogy. The striving for standards of excellence is frequently condemned as elitist by apparently enlightened educators. Forms of education that really challenge children and which some find difficult are denounced for not being inclusive. There have always been philistine influences in education but it is only in recent times that anti-intellectual ideals are self-consciously promoted by educators. The corrosive effects of anti-elitist sentiments are evident in all the subjects discussed by the authors in Corrupting the Curriculum.”

“The third important influence that is distinct to our times is a radically new way that educators perceive children. In recent decades it has become common to regard children as fragile, emotionally vulnerable things who cannot be expected to cope with real intellectual challenge.” … “The consequences of this tendency to infantilise children have been enormously destructive.”
www.spiked-online.com/index.php?/site/article/3467 of www.frankfuredi.com/index.php/site/article/5 en ‘Education’ issues’ www.spiked-online.com/index.php?/site/issues/C39

***

B. EUROPESE UNIE EN ORGANISATIE VOOR ECONOMISCHE SAMENWERKING EN ONTWIKKELING

1. HET NIEUWE LEREN (EU EN OESO)

Verwijzing

Zie: weblog Wet- en regelgeving, CAO’s, verdragen, EU en OESO beleid (EU of OECD website: ‘lifelong learning’ – andere interessante OECD onderwerpen: ‘Brain and Learning’, ‘Personalising Education’, ‘Demand-Sensitive Schooling?: Evidence and Issues’; als u daarvoor het EU beleid nog even meeneemt met de Lissabon-agenda bent u weer helemaal bij, zei de subsidie-papegaai. Eén Europa! Egaliseren – oeps, harmoniseren – maar! Het Ministerie van OCW lijkt wel een agentschap van de EU.)
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/642

Overzichtsartikel lebenslanges Lernens uit Duitsland, 1997

• Frank Thissen, ‘Das Lernen neu erfinden – konstruktivistische Grundlagen einer Multimedia-Didaktik’, LEARNTEC 97, Europäischer Kongreß für Bildungstechnologie und betriebliche Bildung. Tagungsband, Karlsruhe 1997, S. 69-79 (13 pagina’s)

“Zusammengefaßt lautet die Erkenntnis: Lernen ist die aktive Auseinandersetzung eines Individuums mit der Welt und den Dingen mit dem Ziel, ein Konstrukt aufzubauen, das das Individuum in einen stabilen Zustand versetzt. Oder, um es mit den Worten Jean Piagets zu sagen:

„Die Intelligenz organisiert die Welt, indem sie sich selbst organisiert.“ (Glasersfeld 1997, S. 51)

Es sieht so aus, daß die Kombination des hier beschriebenen Paradigmenwechsels in der Didaktik mit der modernen Multimedia-Technologie uns in naher Zukunft neue spannende und sehr effiziente Lernerfahrungen bieten wird. Vor dem Hintergrund der immer kürzer werdenden Halbwertzeit der Nutzbarkeit des erworbenen Wissens und der Notwendigkeit des lebenslangen Lernens (life long learning) scheint dies auch dringend notwendig zu sein.”
elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/1999/233/pdf/233.pdf en en.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget en www.marxists.org/archive/vygotsky/works/comment/piaget.htm en www.elternverein-nrw.de/elternbriefe/konstruktivismus.htm

Europees onderwijsprogramma (EU)

• Das neue europäische Bildungsprogramm: Programm für Lebenslanges Lernen.

“Am 6. und 7. Mai 2007 findet in Berlin die europäische Auftaktveranstaltung zum Programm für Lebenslanges Lernen statt. Dieses neue europäische Bildungsprogramm wird von 2007 bis 2013 mit einem Budget von fast 7 Milliarden Euro den europäischen Austausch von Lehrenden und Lernenden aller Altersstufen sowie die Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen fördern. Das Programm für Lebenslanges Lernen führt die bisherigen Programme SOKRATES und LEONARDO DA VINCI unter einem gemeinsamen Dach zusammen und richtet sie auf neue Herausforderungen aus.”
www.bmbf.de/de/lebenslangeslernen.php en www.bmbf.de (Bundesministerium für Bildung und Forschung) en www.schulministerium.nrw.de/BP/Aktuelles/Symposium_Uebersicht/index.html en europa.eu/constitution/nl/ptoc61_nl.htm en www.nuffic.net/common.asp?id=1543 en ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

Zie ook:
• Ministerie van OCW, ‘Dossier EU Onderwijs’, ‘EU-onderwijsprogramma 2007-2013’
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/onderwijs-en-internationalisering en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/onderwijs-en-internationalisering/europese-studieprogrammas en (vervallen: www.minocw.nl/euonderwijs/544) en www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vh94cmu6ydxt en www.europeesplatform.nl/index.php?var_content=formulieren

Ritzen: Ik zat in soortgelijke rol als Plasterk nu, 2007

• Wammes Bos (Observant, HOP), Ritzen: “Ik zat in soortgelijke rol als Plasterk nu”, Observant, jaargang 27, nummer 23, 01 maart 2007

“Wat betreft internationalisering en Europeanisering van het hoger onderwijs heb ik Plasterk aangeraden daar sterk op in te zetten. Ik heb het hem proberen te verkopen door over mijn eigen ervaring te vertellen: ik organiseerde informele voorbesprekingen met de Europese collega’s, de avond vóór de echte ministerraden. Daar heb ik veel lol aan beleefd.”
www.observant.unimaas.nl/default.asp?page=/jrg27/obs23/art33.htm en www.scienceguide.nl/article.asp?articleid=102921 en www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1664 en dr. ir. J.M.M. Ritzen, 1945, PvdA, econoom en hoogleraar onderwijsplanning en –economie, www.parlement.com/9291000/biof/02965 en www.parlement.com/9291000/modulesf/fyak7456?bio=02965 – Sympathisant dixit: leve de volksdemocratie!

***

2. DE NIEUWE SCHOOL

OESO

• OECD – 21st Century Learning Environments (de architectuur van De Nieuwe School), 3/4/2006. www.oecd.org/document/0/0,2340,en_2649_33925_36423232_1_1_1_1,00.html

Domeinen

• Ervaringen van mijn zoon, 13 september 2006
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/453

Bibliotheek

• Bibliotheek, 7 mei 2007

“De bibliotheek van [zomaar een school] wordt op de schop genomen. Niet dat de bestaande bibliotheek zijn beste tijd gehad heeft. Maar het concept van de bibliotheek deugde niet. Veel te hoogstaand, dat trekt geen leerlingen. Een bibliotheek moet laagdrempelig zijn, en leuk. Ja, eigenlijk moet je al in de bibliotheek staan voordat je er erg in hebt. En dus staat de collectie boeken voortaan gewoon in de hal. De bibliotheek wordt een soort gang, waar de leerlingen (zijn er nog ‘studenten’ te vinden op een hogeschool?) de godganse dag doorheen sjouwen.”
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/2312 en www.volkskrant.nl/kunst/article325847.ece

****

C. NEDERLAND

1. ONDERWIJSPRAKTIJK

Vernieuwingsonderwijs

• Netwerk SOVO

“Netwerk SOVO is een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van vernieuwingsonderwijs. Dat zijn de Vereniging van vrijescholen (Vvs), de Freinet beweging, de Nederlandse Daltonvereniging (NDV), de Nederlandse Jenaplan-
vereniging (NJPV), de Nederlandse Montessorivereniging (NMV), de IVO-vereniging, de Vereniging voor Funderend Onderwijs (VFS), de stichting van de WVO tot Bevordering van Vernieuwing en Opvoeding, Onderwijs en Maatschappij, Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO-Academie) en Iederwijs.”
www.netwerksovo.nl

Onderwijstypen

• Iederwijs – Sudbury Valley School (e.a.)
nl.wikipedia.org/wiki/Iederwijs (Wikipedia: neutraal/betrouwbaar?) en Iederwijs Nederland www.iederwijs.nl en www.sudval.org

• Vrijeschool/Waldorf Education/Steiner Education – Rudolf Steiner
en.wikipedia.org/wiki/Waldorf_education en skepdic.com/steiner.html en nl.wikipedia.org/wiki/De_Vrijeschool (Wikipedia: neutraal/betrouwbaar?) en Vereniging van vrijescholen www.vrijescholen.nl

• Montessori onderwijs – Maria Montessori
nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori (Wikipedia: neutraal/betrouwbaar?) en nl.wikipedia.org/wiki/Montessorionderwijs en Nederlandse Montessori Vereniging www.montessori.nl en en.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori en en.wikipedia.org/wiki/Montessori_Method

• Daltononderwijs – Helen Parkhurst
nl.wikipedia.org/wiki/Daltononderwijs (Wikipedia: neutraal/betrouwbaar?) en en.wikipedia.org/wiki/The_Dalton_School en Nederlandse Dalton Vereniging www.dalton.nl en Dalton in de praktijk www.dalton.nu

• Jenaplan – Peter Petersen
nl.wikipedia.org/wiki/Jenaplan (Wikipedia: betrouwbaar/neutraal?) en de.wikipedia.org/wiki/Jena-Plan en www.derby.ac.uk/TELMIE/private/osnabruck/peters1.htm en Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV)
www.jenaplan.nl

Andere onderwijstypen (m.n. basisonderwijs):
www.internetwijzer-bao.nl/default.asp?page=/item.asp?id=43

***

2. HET NIEUWE LEREN (ONDERZOEK)

ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN OCW EN ONDERWIJSRAAD

Het nieuwe leren in basisonderwijs en voortgezet onderwijs nader beschouwd: een verkenningsnotitie voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2007

• Ron Oostdam, Thea Peetsma, Henk Blok (SCO-Kohnstamm Instituut, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam), ‘Het nieuwe leren in basisonderwijs en voortgezet onderwijs nader beschouwd: een verkenningsnotitie voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.’, februari 2007 (in opdracht van het ministerie van OCW voor de Kenniskamer OCW februari 2007)

“Eind jaren negentig werd de term het nieuwe leren vooral gehanteerd bij de invoering van het studiehuis in de bovenbouw van havo en vwo. Het nieuwe leren wordt nu gebruikt als een verzamelterm voor allerlei uiteenlopende onderwijsvernieuwingen.” (…) “De discussie loopt daarbij vaak hoog op met een zekere polarisatie als gevolg: nieuw leren versus oud leren, leerling-gestuurd versus docentgestuurd, competenties versus feitenkennis, goed leren versus fout leren.”

Inhoud: 1. Inleiding; 2. Theoretische achtergrond; 3. Een stipulatieve definitie; 4. Bewijsvoering effectiviteit uitgangspunten; 5. Verschijningsvormen; 6. Slotsom; 7. Geraadpleegde literatuur
(vervallen: www.minocw.nl/documenten/SCO_studie_nieuwe_leren_def_150207.pdf of via www.minocw.nl/primaironderwijs/publicaties) en www.narcis.info/publication/RecordID/oai:uva.nl:273018 of dare.uva.nl/record/273018 en www.argumentenfabriek.nl/index.php?pid=7

Opdracht ministerie van OCW aan SCO Kohnstamm Instituut (UvA)

• Gerard Reijn, ‘De leraar blijft dus onmisbaar; Nieuwe Leren – Wetenschap weet nog maar weinig over het effect van zelfstandig onderwijs.’, De Volkskrant, 19 mei 2007

“Onlangs inventariseerde het SCO-Kohnstamm Instituut, het onderwijskundig onderzoeksinstituut van de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van het ministerie van Onderwijs wat er vanuit de wetenschap valt te zeggen over het Nieuwe Leren in basis- en voortgezet onderwijs. De dunte van de paragraaf over leeropbrengsten onthult veel: ‘Er is weinig of geen onderzoek gedaan naar de leeropbrengsten in het Nieuwe Leren.’ Dat komt vooral doordat het Nieuwe Leren nog zo nieuw is, schrijft het Kohnstamm Instituut. De meeste vernieuwende scholen zijn nog maar enkele jaren bezig en veranderen nog steeds hun aanpak.”
[zie o.m. hierna onder ‘Mythen en waarheden’ voor de wetenschappelijke waarheid -internationaal onderzoek-. Engels lezen valt niet mee en Nederland is zo uniek… Wie is verantwoordelijk? De Europese Unie? -Het opgelegde marktprincipe? De opgelegde didaktiek?- Het parlement? Het kabinet? De minister? De staatssecretarissen? Het ministerie dat daadkrachtig uitvoert? De subsidiegever? De ‘onafhankelijke’ wetenschapper? De landelijke pedagogische centra? De directeur van de school die het implementeert? Of krijgt de docent de schuld van het te lage onderwijsrendement? Moet dus eigenlijk de docent ‘geprofessionaliseerd’ worden? – nog meer onderzoek, nog meer implementatie – Blijft u alstublieft van onze kinderen af? Domheid is toch niet besmettelijk? Nog een idee: als we nu om te beginnen niet naar de jaren vijftig, maar naar vòòr 1968, of voorlopig in ieder geval naar het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw teruggaan, dan is de holle retoriek over de jaren vijftig helemaal zinloos. Nederland kan zoveel slimmer. Zou het probleem van het lerarentekort dan vanzelf oplossen? ;-)]
www.beteronderwijsnederland.nl/files/active/0/VK19mei%20nieuwe%20leren.rtf of www.hersenenenleren.nl/70519VOKleraarOnmisbaar.pdf en www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/2405 en www.historischnieuwsblad.nl/artikelDetail.lasso?ID=2359 en www.nrc.nl/W2/Nieuws/2001/01/17/Opi/01.html

Het nieuwe leren in het basisonderwijs, 2006

• SCO rapport 746 (H. Blok, R. Oostdam, T. Peetsma), ‘Het nieuwe leren in het basisonderwijs; een begripsanalyse en een verkenning van de schoolpraktijk’, SCO-Kohnstamm Instituut, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, april 2006
www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl/pdf/sco746.pdf en samenvatting, www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl/samenvattingen/samenvattingSCO746.htm of via www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl/downloaden.htm

Leren van het nieuwe leren: casestudies in het voortgezet onderwijs, 2006

• SCO rapport 757 (R. Oostdam, T. Peetsma, M. Derriks, A. van Gelderen), ‘Leren van het nieuwe leren: casestudies in het voortgezet onderwijs’, SCO-Kohnstamm Instituut, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, november 2006
www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl/pdf/sco757.pdf of via www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl/downloaden.htm

Ander onderwijs. Minder leraren, 2004

• SCO rapport 718 (M. Boogaard, H. Blok, E. van Eck, J. Schoonenboom – SCO-Kohnstamm instituut, UvA), ‘Ander onderwijs. Minder leraren.’ (of ‘Voorstudie ‘Minder leraren en toch onderwijs’), april 2004-juli 2004, financier Onderwijsraad.

Inhoud: Voorwoord; 1. Inleiding; 2. Deelstudie I: Leren van een team; 3. Deelstudie II: Leren van elkaar; 4. Deelstudie III: Leren in leergemeenschappen; 5. Deelstudie IV: Leren zonder schoolgang; 6. Evaluatie; 7. Samenvatting en conclusies; Literatuur; Bijlage: Verslag paneldiscussie.
www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl/pdf/sco718.pdf en
www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeker/PRS1241624

****

D. HET NIEUWE LEREN (KRITISCH)

ONDERZOEK

Zie ook:
Weblog Studiehuis (kritisch), basisvorming
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/915

1. KERNPUBLICATIES MET VERWIJZINGEN NAAR ONDERZOEK

PROF. DR. GREETJE VAN DER WERF

Leren in het studiehuis. Consumeren, construeren of engageren?, 2005

• Prof. dr. M.P.C. van der Werf (1953, hoogleraar ‘Onderwijzen en Leren’, faculteit der Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen), ‘Leren in het studiehuis. Consumeren, construeren of engageren?’, 11 januari 2005 (rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar)

Inhoud: 1. Inleiding; 2. Opkomst van het studiehuis; 3. Het nieuwe leren rukt op; 4. Maatschappelijke achtergronden van het nieuwe leren; 5. Theoretische achtergronden van het nieuwe leren: het constructivisme; 6. Het gebrek aan empirische onderbouwing van de sociaalconstructivistische leerprincipes; 6.1 Zelf-verantwoordelijk versus docent-gestuurd leren; 6.2 Authentiek leren versus abstract leren; 6.3 Sociaal leren versus individueel leren; 6.4 Conclusies; 7. Het nieuwe leren in de praktijk; 8. Naar een verbinding tussen het gewone en het nieuwe leren; 9. Lopend en toekomstig onderzoek naar betrokkenheid in het voortgezet onderwijs; Dankwoorden; Literatuur
irs.ub.rug.nl/ppn/274713284 of www.nibi.nl/documenten/orati_3.pdf en
www.rug.nl/Corporate/nieuws/archief/archief2004/Nieuwsbrief/week35/26_20 en
www.rug.nl/ec/nieuws/archief/object636458

2. MYTHEN EN WAARHEDEN

Smit: ‘Onderzoek: mythes en waarheden’

• Onderzoek: mythes en waarheden (door Willem Smit)

Mythe 1: Kennis is voor even, vaardigheid voor het leven.
Mythe 2: Het idee achter HNL is goed; er zijn echter wat aanloopproblemen.
Mythe 3: In goed onderwijs doet de leraar minder, anders doet de leerling niet méér.
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/687, www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/651

Mythe 4: Leren doe je zelf.
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1092

Mythe 5: maar internationaal doen we het toch goed?
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1340

Zie ook: weblog ‘Kenniseconomie’, ‘Exacte vakken’, ‘Pisa’
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/612

***

3. OVERIGE KERNPUBLICATIES

Kirschner: Van mijn geloof gevallen!, 2005

• Prof. dr. P.A. Kirschner (1951, hoogleraar Onderwijstechnologie, in het bijzonder Computer Supported Collaborative Learning, Open Universiteit), ‘Paul Kirschner: Van mijn geloof gevallen!’, 1 maart 2005

“Ten eerste, constructivisme als leertheorie en -didactiek is mijn inziens vooral gebaseerd op ongefundeerde beweringen en geloof. Ik wacht nog steeds op de eerste serie controleerbare en repliceerbare onderzoekingen die bewijzen dat constructivisme effectief en efficiënt leren oplevert.

Ten tweede omdat ik mij echt zorgen maak dat leerkrachten, onderwijsinstellingen en lerenden die onze hulp als onderwijswetenschappers hard nodig hebben, hun tijd, geld en uiteindelijk hun minds kunnen verliezen door te blijven geloven in kwakzalverij.”
www.edusite.nl/edusite/columns/14226 en www.edusite.nl/edusite/columns/15816 en www.ou.nl en publicaties, www.ou.nl/eCache/DEF/11/780.html

Smit: Traditioneel versus Probleem Gestuurd Onderwijs, 2006

• Willem Smit, ‘Traditioneel versus Probleem Gestuurd Onderwijs’, Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 61 (2006), 24–31

“In het laatste decennium van de twintigste eeuw is in Nederland het secondaire onderwijs fundamenteel vernieuwd. De Basisvorming, het Voorbereidend Middelbaar en Beroepsonderwijs (VMBO) en de Tweede Fase met het studiehuis zijn daarvan het resultaat. De instellingen van het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) zijn na 1998 overgestapt op het competentie- en vraaggerichte onderwijs. Ook in het wetenschappelijk onderwijs wordt vanaf 1998, zij het op kleinere schaal, geëxperimenteerd. De vernieuwingen vormden de opmaat voor een reeks van veranderingen en bijstellingen waaraan tot op heden geen einde komt.”
www.beteronderwijsnederland.nl/files/active/1/TRAD%20versus%20PGO%20def%20versie.DOC of www.bsl.nl/corp/common/framecreator.asp?ak=welkom&ap=vakb, ‘Inhoudsopgave’, Nederlands tijdschrift voor de psychologie, jaargang 61, nummer 1, maart 2006 en ‘Bestrijdt het leed dat onderwijsvernieuwing heet’ www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/387 en www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/435#comment-3927 en ‘Buitenschools leren’, www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/495

***

4. DROGREDENEN EN PSEUDO-WETENSCHAP

Ter leeringh ende vermaeck

• Weer geen argumenten…., 23 december 2006
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1012

• Een catalogus van drogredenen (om het onderwijs elk jaar te vernieuwen) door S. Stevin (BON-lid), 19 februari 2007
home.12move.nl/~se373106 of www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1762

Reacties: www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1500 en www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/883

Achtergrondinformatie: nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden en
en.wikipedia.org/wiki/Rhetoric en en.wikipedia.org/wiki/Fallacy en en.wikipedia.org/wiki/Pundit_%28politics%29

• HNL gaat uit van een gevaarlijke generalisatie van een ceteris paribus waarneming, 18 maart 2007
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1813

• Leerlingen krijgen les van kwakzalvers, 2 november 2007
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/3126

• Uitspraken van educraten, 24 juni 2008

Onderwijskundigen en onderwijsbobo’s aan het woord. Laaft u zich aan de citaten van vertegenwoordigers van de PO-, VO- en HBO-raad, hoogleraren in de onderwijskunde, voorzitters van vakbonden, oud ministers, staatssecretarissen en politici, onderwijsadviseurs bij de pedagogische centra en onderwijsinstituten, en anderen.
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/4571 en ‘nieuwe uitspraken van educraten’ beteronderwijsnederland.net/node/7066 en blog van ‘jl’ beteronderwijsnederland.net/blog/336

• ‘Jeronimoon’ – columnist bij Beter Onderwijs Nederland
beteronderwijsnederland.net/blog/1018 en boeken van ‘Jeronimoon’: ‘Het nieuwe leren van de keizer’ (2008), ‘Leraren doen het niet voor het geld’ (2009) en ‘Uilen voor Athene’ (2010) www.uitgeverijaspekt.nl/auteurdetail.php?id=221 en beteronderwijsnederland.net/node/6275 en beteronderwijsnederland.net/node/7041

• Koefnoen – Star Wars: The Struggle Of The Next Generation, 21 december 2007
nl.youtube.com/watch?v=8NvNYuVx0j8 en www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/3454 en www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1842

• ‘Identifying pseudoscience’ in weblog De Nieuwe Mens, Postmoderne wetenschap.
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/364

****

E. ARTIKELEN

Bodelier: De leerling zoekt het maar uit, 1999

• Ralf Bodelier, ‘De leerling zoekt het maar uit’, september 1999

“De geschiedenis van ‘leren leren’ is ouder dan de vijfentwintig jaar waarin Wijnen als een ware zendeling zijn leer uitdraagt. De wortels liggen in de onderwijshervormingen uit het begin van deze eeuw, geleid door reformpedagogen als Peter Petersen, Maria Montessori en Helen Parkhurst. Deze erfgenamen van de romantiek verzetten zich tegen het kennisgerichte en op vakwetenschappen georiënteerde onderwijs, dat de westerse wereld sinds de verlichting had gedomineerd. Volgens mensen als Petersen en Montessori leidde dit onderwijs louter tot koel intellectualisme en moreel relativisme. In reactie daarop stelden de reformpedagogen voor om uit te gaan van het kind zelf, ‘Vom Kinde aus’. Niet de leerstof zou in het onderwijs voorop moeten staan, maar de vragen, de behoeften en de geestelijke groei van de opvoedeling.”
www.blikopdewereld.nl/Ontwikkeling/onderwijs/73-de-staat-van-het-onderwijs-2002/634-ralf-bodelier-uitgeleerd.html en www.blikopdewereld.nl/Ontwikkeling/onderwijs/75-de-staat-van-het-onderwijs-2004/661-drsjwswaen-van-basisvorming-naar-onderbouwofwel-van-de-regen-in-de-drup.html of via www.blikopdewereld.nl/Ontwikkeling/onderwijs.html of www.blikopdewereld.nl en (vervallen: www.blikopdewereld.nl/Onderwijs/de_leerling_zoekt_het_maar_uit.htm)

Feys c.s.: Themanummer Het Nieuwe Leren, 2006

• Raf Feys c.s, themanummer ‘HNL – Het Nieuwe Leren’, Onderwijskrant, nr. 136 (januari-februari-maart 2006), België

“Het Nieuwe Leren’ heeft onderwijzend Nederland in zijn greep. Pas in 2004 kwam de term ‘Het Nieuwe Leren’ op de voorgrond; sindsdien kende het fenomeen een supersonische doorbraak – niet enkel in de literatuur, maar ook in de klaspraktijk. HNL opteert voor een totaal nieuw concept: “Het huidige onderwijssysteem valt immers niet te optimaliseren. Aan het huidige systeem is alles verkeerd. Dus daar moeten we van af”, aldus prof. Luc Stevens, hét HNL-boegbeeld.

In nummer 134 brachten we het eerste deel over het gewóne leren – waarin instructie, leerplannen en het jaarklassensysteem een belangrijke rol spelen.”
www.onderwijskrant.be/kranten/ok136.pdf en nummer 134, www.onderwijskrant.be/kranten/ok134.pdf of via ‘Teksten & downloads’, www.onderwijskrant.be

Teeuwen, De Jong: De schijnwerkelijkheid van pgo in Maastricht, 2006

• Ben Teeuwen, David de Jong (ervaringsdeskundigen van onderwijs in Maastricht, Leuven en Berkeley), ‘De schijnwerkelijkheid van pgo in Maastricht’, Observant (onafhankelijk weekblad van de Universiteit Maastricht), 27 oktober 2006 (jrg. 27, nr. 10, 9 november 2006)

“De gemiddelde onderwijsgroep is een ritueel waar studenten een plat dansje uitvoeren om met zo min mogelijk beweging te slagen voor het tentamen. De huidige praktijk van het probleemgestuurd onderwijs (pgo) in Maastricht komt dan ook niet overeen met het oorspronkelijke gedachtegoed. Een gebrek aan discipline en intellectuele openheid bij de student? Misschien, maar mogelijk ook een bekrompen academisch systeem met een tunnelvisie op onderzoek.”
www.observant.unimaas.nl/default.asp?page=/jrg27/obs10/art31.htm en www.observant.unimaas.nl/jrg19/obs29/art23.htm en www.observant.unimaas.nl en www.blikopdewereld.nl/Onderwijs/de_stille_revolutie_van_leren_le.htm

Zie: Probleem gestuurd Onderwijs (PGO), 30 augustus 2006
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/401

Controverse rondom het nieuwe leren, 2006

• Voorstel hoe om te gaan met de controverse rondom het nieuwe leren, 13 december 2006
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/979

Vernooy: Onderwijsopvattingen en hun effect voor de leerlingresultaten of de effecten van het nieuwe leren voor leerlingen nader gekeken

• Dr. Kees Vernooy (lees- en schoolverbeteringsdeskundige, CPS in Amersfoort), ‘Onderwijsopvattingen en hun effect voor de leerlingresultaten of de effecten van het nieuwe leren voor leerlingen nader bekeken’, datum onbekend.

“Verschillende onderzoeken laten zien, dat het nieuwe leren een incomplete, onevenwichtige aanpak voor veel leerlingen en dan in het bijzonder risicoleerlingen is.”

“De dikwijls uitgedragen opvatting dat het nieuwe leren bijdraagt of een conditie is voor levenslang leren, is dikwijls op drijfzand gebaseerd. Hoe kan een leerling levenslang leren als hij niet goed kan lezen of rekenen? Zonder dergelijke basisvaardigheden komt er van het nieuwe leren niets terecht.” (‘H. 8 Samenvattend’, p. 6 en 7)
www.makkelijklezenplein.nl/inhoud/docs/pdf/Onderwijsopvattingen_en_leerlingresultaten.pdf

Zie: Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS), www.cps.nl ,
PO, ‘Onderwijs en begeleiding’, www.cps.nl/engine.php?Cmd=see&P_site=589&P_self=7394&PMax=&PSkip= ,
‘Makkelijk lezen plein’, www.makkelijklezenplein.nl, speciale voorziening in Openbare Bibliotheek voor kinderen met leesprobleem.

Zie ook: www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/648#comment-2789

Draagvlak voor nieuwe leren (SCP, 2004)

• ‘Opmars van het nieuwe leren’, Trouw, 9 november 2004

“Bijna tachtig procent van de Nederlandse bevolking verwacht dat in 2020 het zogeheten nieuwe leren op de basis- en middelbare scholen is ingevoerd, zo blijkt uit het laatste rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Slechts 29 procent vindt dit wenselijk. Er woedt een geloofsstrijd in het onderwijs.”
www.roser.nl/onderwijsvernieuwingen/htm/bericht.php?id=89

Zie: SCP, Sociaal en Cultureel Rapport 2004, ‘In het zicht van de toekomst’, H. 8 Onderwijs, 8.3.3. Wat en hoe leren jongeren in 2020?, p. 386
www.scp.nl/publicaties/boeken/9037701590/SCR2004_Hoofdstuk8_Onderwijs.pdf

Hoe het nieuwe leren wordt doorgedrukt, 2006

• Mayke Calis, ‘Hoe het nieuwe leren wordt doorgedrukt’, Nederlands Dagblad, 13 april 2006

”Steeds meer scholen voeren competentiegericht onderwijs in, waarbij kennis vergaren ondergeschikt is aan vaardigheden opdoen. Dat het beter is, is nooit bewezen. Het verzet van docenten, studenten en ouders tegen het ‘wilde experiment’ groeit.”
www.nd.nl/Document.aspx?document=nd_artikel&id=70942

Kwestro: Klassikaal onderwijs is vruchtbaar, 2006

• J.P. Kwestro (ex-leraar basisonderwijs), ‘Klassikaal onderwijs is vruchtbaar’, De Volkskrant, Forum, 19 januari 2006

“Pleidooien voor individueel onderwijs zijn mooi, maar vaak is onduidelijk waartoe het leidt. Op klassikaal onderwijs is niet zo veel tegen, zegt J.P. Kwestro.

‘Is klassikaal onderwijs onuitroeibaar?’ Deze vraag stelde prof. Lagerweij, toen onderzoek uitwees dat veel leraren doorgaan met klassikaal lesgeven. Hoogleraren als Lagerweij, Stevens en Doornbos (LSD) verzetten zich al meer dan twintig jaar tegen de klassikale aanpak – in hun ogen onkruid dat uitgeroeid moet worden.”
www.toekomstkind.nl/Klassikaal%20onderwijs%20is%20vruchtbaar.doc

Zie ook:
• Evangelisatieslachtoffer, 7 maart 2007 (HNL in basisonderwijs)
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1661

Onderwijsinspectie keurt scholen af, 2006

• Redactie onderwijs, ‘Onderwijsrapport / Afgekeurde scholen gaan in gesprek met inspectie’, Trouw, 2 november 2006

“De scholen konden niet aantonen dat hun leerlingen basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen beheersen. „Uit ons onderzoek blijkt ook dat kinderen niet of nauwelijks hiermee bezig waren. Ze kozen vooral voor vrijetijdsactiviteiten.”
www.trouw.nl/deverdieping/opvoeding_onderwijs/article529850.ece/Onderwijsrapport_Afgekeurde_scholen_gaan_in_gesprek_met_inspectie

Skepter: Iederwijs, 2004

• ‘Iederwijs’, Skepter 17 (4), winter 2004.
www.skepsis.nl/pararit17.html#174c of
www.skepsis.nl/s-frames.html (‘Korte stukken’, Skepter 17 (4), winter 2004, zie ook Skepter 18 (2), zomer 2005, ‘Geen idee’ over de minister en Intelligent Design)

****

F. PUBLICATIES

Heertje: Echte economie – Leren, 2007

• Prof. dr. Arnold Heertje (1934, PvdA, emeritus hoogleraar Staathuiskunde, Universiteit van Amsterdam), ‘Echte Economie’, deel IV (Leren), hoofdstuk ‘Management’, p. 126, het Thijmgenootschap, jaarlijkse Thijm-essay, 2007

“Het sluitstuk van de verloedering van het Nederlandse voortgezet onderwijs is het nieuwe leren. Een verzamelnaam voor allerlei varianten van een sociale werkplaats, die de plaats inneemt van onderwijs waarbij het overdragen van kennis en cultuur centraal staat. Het nieuwe leren als sociale werkplaats kent geen lokalen, geen lessen, geen leerkrachten, geen proefwerken en geen examens meer. De docenten die nooit leraren zijn geweest, bevolken de sociale werkplaatsen als begeleiders van leerlingen die elk uur van de dag hun eigen impulsen mogen volgen. Voor de begeleiders die zelf niet zijn opgeleid om lessen wiskunde, Frans, Latijn, scheikunde of biologie te geven, is het nieuwe leren een uitkomst. Vakkennis is een belemmering voor het dagelijkse, vrijblijvende verkeer met leerlingen. Geen wonder dat in snel tempo de zwakste scholen, met de zwakste leerlingen en de zwakste leerkrachten achter het nieuwe leren aanhobbelen. De onderwijsdeskundigen uit de jaren zeventig zien in deze formule de reddingsboei voor het overleven van de overleefde organisatie. Het nieuwe leren verovert het land, zonder dat er politieke besluitvorming heeft plaatsgevonden.”
www.kerneconomie.nl/gen/file/overig/echte%20economie.doc en www.kerneconomie.nl

****

G. INTERVIEWS

Prof. dr. Greetje van der Werf (RUG)

Nieuw leren is hard leren, 2005

• Peter Giesen en Mirjam Schöttelndreier, ‘Nieuw leren is hard leren’, de Volkskrant, 5 maart 2005.
Interview Greetje van der Werf, hoogleraar Onderwijs en leren bij de Faculteit der Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Van der Werf: ‘De verantwoordelijkheid voor het leren wordt bij de leerling neergelegd. Als die het niet redt, heeft hij pech gehad. Het klinkt heel vriendelijk, maar ‘in werkelijkheid is het Nieuwe Leren juist hard.’
www.blikopdewereld.nl/Onderwijs/nieuw_leren_is_hard_leren.htm en www.blikopdewereld.nl/Onderwijs/inhoudsopgave%20Staat%20van%20het.htm

Groningse hoogleraar laakt klakkeloos omhelzen van het nieuwe leren, 2005

• Groningse hoogleraar (prof. dr. M.P.C. van der Werf) laakt klakkeloos omhelzen van het nieuwe leren, GOLV (Gereformeerde Onderwijzers en Lerarenvereniging), n.a.v. een artikel in het Reformatorisch Dagblad dd. 15 januari 2005 en in Trouw dd. 24 maart 2005.

“Het studiehuis en het nieuwe leren missen een goed fundament, worden niet goed uitgevoerd en leveren geen betere resultaten op. Stevige stellingen, de afgelopen week geponeerd in een oratie aan de Groningse universiteit.”
www.golv-info.nl/project/vdwerf.html

Het Nieuwe Leren is inefficiënt en ineffectief, 2005

• Simone Barneveld (interviewer), ‘Het Nieuwe Leren is inefficiënt en ineffectief’, Didaktief nr. 5, mei 2005 (Opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk).

‘Er is geen bewijs dat het werkt’, zegt Greetje van der Werf. Daarom is ze ook allesbehalve enthousiast over het nieuwe leren. Ton Jörg en Fred Korthagen daarentegen betogen op de volgende pagina’s dat het nieuwe leren wel degelijk zijn nut heeft bewezen (zie onder het kopje ‘Het Nieuwe Leren -positief-‘).
www.onderwijsmaakjesamen.nl/bijlagen/did_mei05_p21.pdf en
www.didaktief.nl/dossiers/specials/2005_november_nieuweleren.htm

Ria Bronneman-Helmers (SCP)

Er ontstaat een educatieve onderklasse, 2005

• Bas Belleman (HOP), ‘Er ontstaat een educatieve onderklasse’ (interview met drs. Ria Bronneman-Helmers, hoofd educatie en minderheden, Sociaal en Cultureel Planbureau), Resource, Weekblad voor Wageningen UR, 27 januari 2005

“Als er zoveel nadelen aan het nieuwe leren vastzitten, waarom is het dan hals over kop doorgevoerd? ‘Aan het eind van het eerste paarse kabinet zijn de onderwijshervormingen gewoon doorgedrukt’, zegt Bronneman. ‘Docenten protesteerden wel, maar de schoolleiding luisterde liever naar allerlei consultants en adviesbureaus. Die vonden natuurlijk dat er een ‘omslag’ moest komen. Met zulke suggesties hielden die adviseurs zichzelf aan het werk. Als er niets hoefde te veranderen, hadden we immers geen adviseurs nodig. De onderwijsmanagers waren er gevoelig voor: het klonk modern, nieuw, vooruitstrevend, enzovoorts.”
www.resource-online.nl/wb_artikel.php?r=1&id=2212

Overige interviews

Van Haperen: Wereld in cijfers, 1999

• Sheila Kamerman, kort interview met Ton van Haperen, ‘Wereld in cijfers’, NRC Handelsblad, 23 december 1999
“De wereld een 6,5; Nederland een 4.”
www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Wereld/ton.html

Het nieuwe leren is niet meer te stuiten, 2004

• Interview met Rob Martens (1964, dr. R. Martens, onderwijspsycholoog; universitair hoofddocent, afdeling onderwijsstudies, Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden), ‘Het nieuwe leren is niet meer te stuiten’, De Volkskrant, 7 december 2004

“Het is een soort geloof, volgens onderwijspsycholoog Rob Martens, ‘gedragen door ouders die zelf vaak een nare tijd op school hadden’.”
www.roser.nl/onderwijsvernieuwingen/htm/bericht.php?id=135 en

Voor een geheel andere mening:
Zie weblog Studiehuis (kritisch), ‘Media’ -chronologisch-, Prof. dr. Rob Martens, ‘Onderwijs als nationale klaagmuur’, september 2006
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/915

Onderwijs kan leren van buurlanden, 2007

• Reformatorisch Dagblad, ‘Onderwijs kan leren van buurlanden.’ (interview Duitse docent met ervaring in Nederlandse onderwijs), 12 maart 2007

“Wat mij betreft hoeven we op de jaren van vóór de invoering van het ”nieuwe leren” niet trots te zijn. Mijns inziens moet je nog veel verder in de tijd teruggaan om op waardevol gesteente te stoten. Met de invoering van het nieuwe leren werd er natuurlijk nog een schepje bovenop gedaan. Alles wat met kennis te maken had, werd verdacht. Hadden de leerlingen van toen al weinig weet van grammaticale samenhangen, nu werd dat nog minder. Steeds weer kreeg je van de onderwijstechneuten te horen dat we met onze tijd mee moesten gaan.”

„Er is in de kring van onderwijsbeunhazen veel nagedacht over hoe het komt dat zo veel jonge mensen hun schoolloopbaan voortijdig afbreken. De schuld wordt dan gezocht bij de leerlingen zelf. Waarom zoekt men de schuld niet bij de school, of beter nog: bij het systeem waarin deze school ongelukkig zit vastgeklemd?”
www.refdag.nl/artikel/1294759 en www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1708

****

H. COLUMNISTEN

Prick: Vernieuwen, 1999

• Leo Prick, ‘Vernieuwen’, NRC Handelsblad, 24 december 1999

“Dankzij de onuitputtelijke bron van welvaart die in Slochteren werd aangeboord, kon het onderwijs worden opgetuigd met toeters en bellen: schooladviesdiensten, pedagogische centra, instituten voor onderwijsresearch en voor toets- en leerplanontwikkeling, instellingen voor bijscholing, ze groeiden als kool. Evenals de opleidingen die het daartoe benodigde personeel moesten leveren. Er kwamen legers pedagogen, onderwijspsychologen, onderwijssociologen, onderwijseconomen en zelfs onderwijskundigen. Zo ontwikkelden zich binnen de wereld van het onderwijs twee circuits: de ene helft die zich bezighield met het geven van onderwijs en de andere helft, de zogenaamde ‘onderwijsverzorging’, die vanaf de zijlijn wist te vertellen hoe het moest. Aan de ene kant de werkers, aan de andere kant de met aardgas gevulde verzorgingsballon. Twee werelden die een volstrekt gescheiden leven leidden en noch respect noch begrip voor elkaar toonden.”
www.nrc.nl/W2/Columns/Prick/991224.html en Leo Prick-Archief (1999-2001), www.nrc.nl/W2/Columns/Prick/archief.html en docenten.nrc.nl/artikelen (t/m 8 juni 2002 werkende verbindingen)

Van Haperen: Ouders willen diploma, 2005

• Ton van Haperen, ‘Ouders willen diploma’, De Volkskrant, 31 maart 2005.

“Ouders vinden het nieuwe leren in het voortgezet onderwijs leuk, zolang er maar een behoorlijk diploma wordt gehaald. En gelijk hebben ze, zegt Ton van Haperen. Ontplooien kan na school.”
www.rationelepolitiek.nl/alternatieven/rijnlands_onderwijsbeleid_bron_haperen.htm en www.aob.nl/hobarchief/resultaat.asp?ArtikelID=4616 en www.aob.nl/hobarchief/resultaat.asp?ArtikelID=4652 en auteurs: ‘haperen’, jaargang: ‘alle’, www.aob.nl/p.aspx?p=hob&m=archief

Paalman: Het nieuwe afleren, 2005

• Jan Paalman, ‘Het nieuwe afleren’, De Gelderlander, 22 oktober 2005

“Er bestaat zoiets als het Moerman-argument. Je wijst op een ramp en daarom is je oplossing een goed idee. Maar uit het feit dat dokter Moerman de diagnose kanker kon stellen volgt niet dat zijn dieet van duivenvoer helpt tegen kanker. Zo beweren heel wat onderwijskundigen dat er van alles mis is met het oude onderwijs. Ze pleiten voor een nieuwe vorm van leren, voor authentiek leren, voor competentiegericht onderwijs. Het ministerie is fel voor, de schoolmanagers zijn voor en ook de Onderwijsraad. Steeds meer scholen bekeren zich tot het nieuwe leren.”
www.hetplatformberoepsonderwijs.nl/downloads/Het_nieuwe_afleren.doc of www.janpaalman.nl (‘columns 2005’, ‘okt-nov-dec’, ‘Het Nieuwe Afleren’)

Sommer: Onder onderwijzers, 2006

• Martin Sommer, Onder onderwijzers en andere gemengde berichten (boek), De Volkskrant serie ‘De Onderwijzers’ (rubriek Gemengde Berichten, 2005-2006), juni 2006.

Het begon met ergernis over het studiehuis, de onafzienbare vakanties, het gehang voor de computer en het gegoogle dat de plaats heeft ingenomen van ouderwets huiswerk maken. Tot zijn verbazing ontdekte Sommer dat in vrijwel het hele onderwijs een stille revolutie gaande is.
www.nobelprijsvoordeliteratuur.nl/meulenhoff/result-titel.asp?ISBN=9029077913#1

• Rationele politiek, ‘Onderwijsbeleid’, ‘Onder onderwijzers’ (15 columns) van Martin Sommer (‘Onderwijs’, vanaf 8 september 2005).
www.rationelepolitiek.nl/frames_hom.htm?http://www.rationelepolitiek.nl/alternatieven/rijnlandmodel_algemeen.htm&1&1 , www.blikopdewereld.nl/Onderwijs/inhoudspagina_onder_onderwijzers.htm

• Martin Sommer, ‘Onder onderwijzers (3), De Volkskrant, rubriek gemengde berichten, 22 september 2005

“Met het nieuwe leren is een radicale stroming in het onderwijs bezig dominant te worden. Traditionele lerarenkennis en -kunde zijn niets meer waard.”
www.rationelepolitiek.nl/alternatieven/rijnlands_onderwijsbeleid_inhoud_bron_sommer3.htm ,
bezoek aan het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS), www.aps.nl, zie www.aps.nl/APSsite/news/Didactiek+voor+onbevoegde+wiskundedocenten.htm of www.aps.nl/APSsite/Marktvensters/wiskunde en www.apsinternational.nl/international/About

• Martin Sommer, Onder onderwijzers (4), De Volkskrant, rubriek gemengde berichten, 29 september 2005

“Ouders zijn tegen, leraren zijn massief tegen – hoe kan het nieuwe leren dan toch een sluipende zegetocht maken? Zo’n zegetocht dat Ria Bronneman van het Sociaal en Cultureel Planbureau vaststelt dat ‘het volstrekt aan tegengas ontbreekt’. Elke succesvolle stelselwijziging in Nederland combineert een paar dingen. Een reëel probleem, een gelijkheidsdoelstelling én een goedkopere oplossing. Zie de mooie gedachte van Weer Samen Naar School, of de sluiting van de psychiatrische inrichtingen, of de ouderen die als door een wonder steeds zelfstandiger worden, of de mantelzorgers die erop los emanciperen.”
www.rationelepolitiek.nl/alternatieven/rijnlands_onderwijsbeleid_inhoud_bron_sommer4.htm

****

I. ARTIKELENREEKSEN OVER HET NIEUWE LEREN IN DE MEDIA

Trouw, ‘Het Nieuwe Leren’ (2003-2006)

• Trouw, ‘Het Nieuwe Leren’, deVerdieping, Dossiers, 32 artikelen (28 mei 2003 – 12 september 2006)
www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article6979.ece/Het_Nieuwe_Leren of via www.trouw.nl (zoekfunctie rechtsboven: ‘nieuwe leren’)

NRC Handelsblad, ‘Het Nieuwe Leren’ (2005-2006)

• NRC Handelsblad, Serie over het nieuwe leren (december 2005-januari 2006)
www.nrc.nl/nieuweleren

• Anja Vink, ‘In de steek gelaten’, NRC Handelsblad, 5 januari 2006.

“Het nieuwe leren was geen succes in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Vooral leerlingen met een achterstand werden daarvan de dupe.”
www.nrc.nl/binnenland/article122879.ece en www.onderwijsachterstanden.nl/zit.php/internationaal/zitint008.html

• Dr. Sarah V. Blom (1949, PvdA; Instituut voor lerarenopleidingen, UvA), ‘Britse hoogleraar ziet grenzen aan nut van praktisch onderwijs. Kennis in de verdomhoek.’, NRC Handelsblad, 5 januari 2006

“Kennissocioloog Michael Young gelooft niet meer in het Nieuwe Leren. ‘Het geeft leerlingen de verkeerde boodschap mee.’”

“In Engeland wordt de leerlinggerichte benadering als achterhaald beschouwd. Het Nieuwe Leren geeft leerlingen de verkeerde boodschap mee, namelijk dat je niet hard hoeft te werken om iets waardevols te bereiken in het leven. Wij vinden dat dit concept de basis legt voor een ongelijke maatschappij. Leerlingen die kennis het meest nodig hebben, omdat dat niet van huis uit wordt aangereikt, krijgen er zo het minst van. Leerlingen worden zo in hun eigen culturele milieu gehouden. En onder het mom van vrije keuze voor je eigen cultuur duw je mensen terug in hun sociale laag.”
www.nrc.nl/binnenland/article122890.ece

BETER ONDERWIJS NEDERLAND

De dorpsschool van Jan Steen (1672)

• De dorpsschool van Jan Steen (1672), 20 november 2006
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/841

Mooie propaganda en niets anders

• Mooie propaganda en niets anders: “Onderwijs voor en door de student”, 16 november 2006
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/816

YYYESSSSSS!!!!! Victorie…. de tanker verlegt de koers

• YYYESSSSSS!!!!! Victorie…. de tanker verlegt de koers, 31 oktober 2006

“Een MBO, naar het schijnt. Na studentenprotesten die weer gewoon regulier les wilden heeft de directie besloten daar aan toe te geven. De “vernieuwing” wordt terug gedraaid en er komt weer structuur en kennisoverdracht.”
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/712

****

J. HET NIEUWE LEREN (POSITIEF)

1. TERMINOLOGIE

Definitie

• Nederlandse Taalunie, ‘Onderwijstermenlijst’, Taalunieversum, 2005-2006 (onder ‘h’: ‘het nieuwe leren’)
taalunieversum.org/onderwijs/termen/popup.php?term=het%20nieuwe%20leren of taalunieversum.org/onderwijs/termen/q/

Gewoon en progressief onderwijs

• Onderwijs maak je samen, ‘Het oude (?) en nieuwe leren tegenover elkaar’, 20 maart 2006, stichting Onderwijs Maak Je Samen (OMJS) wordt mede gesponsord door Fontys Hogescholen Eindhoven.

“Al surfend kwamen we op het internet een tabel tegen die de verschillende tussen het oude (de vraag is of dit de juiste benaming is) en het nieuwe leren. In dit artikel hebben we deze tegenstellingen voor je op een rijtje gezet.”
www.onderwijsmaakjesamen.nl – via ‘Snel naar…’ -linkerkant-, ‘Het Nieuwe Leren’, ‘Het oude en nieuwe leren tegenover elkaar’ -rechtsmidden-.

***

2. INTRODUCTIE (POSITIEF)

New learning: implications for life long learning, 1996

• P.R.J. Simons (1949, -onderwijs-psychologie, hoogleraar onderwijskunde, KUN), ‘New learning : implications for life long learning’, paper presented at the Conference of the European Life Long Learning Initiative (ELLI), ‘the joy of learning’, Helsinki (Finland, June 16-20 1996)

“Learning, however, can have different qualities. We need criteria then, in order to be able to distinguish better and worse forms of learning. The idea of ‘new learning’ is described as a beginning way to develop these criteria. After reaching the conclusion that there are many obstacles to learning, I will propose some solutions: different forms of life long learning will have to be taught and where-else can this been done than in schools? Process-oriented instruction, the proposed answer, will be described. Finally, some implications for workplace learning and the role of technology will be sketched.”
igitur-archive.library.uu.nl/ivlos/2005-0622-190202/UUindex.html en P.R.J. Simons, ‘Metacognitie en leren leren’, in G.C. de Boer (red.), ‘Weet hoe je leert: metacognitieve vaardigheden in de basisvorming.’, CPS, 1995, igitur-archive.library.uu.nl/ivlos/2005-0622-190047/UUindex.html en ‘Het nieuwe leren wordt afgeschaft’, 20 mei 2006, www.inter-net-viewer.nl/weblog/2006/05/20/het-nieuwe-leren-wordt-afgeschaft en ‘Het Nieuwe Leren de deur uit’, mei 2006, pavl.opweb.nl/blog/2006/05

Naar constructiegericht onderwijs, 2000

• Dr. Henk P.J. Witteman, ‘Naar constructiegericht onderwijs’, TSM Consultants, 12 december 1998 (herzien: mei 2000)

“Nu echter is er geen ontkomen meer aan. De komende jaren zullen dramatische veranderingen zich op de scholen voordoen onder invloed van een nieuw paradigma: het constructivisme. Volgens Kuhn (1970) zijn er drie fasen van wetenschappelijke ontwikkeling: de ontwikkelingsfase, de acceptatie-fase en de revolutie- fase. Niet één paradigma kan alles verklaren. Uiteindelijk zullen tijdens de acceptatie-fase waarnemingen plaats vinden die niet vanuit het vigerende paradigma kunnen worden verklaard. Deze waarnemingen of anomalieën veroorzaken een crisis.”
www.tsmconsultants.nl/content.php?Article_id=126 en www.tsmconsultants.nl
[Sympathisant: voor de begrippen ‘theory’ en ‘paradigm shift’ verwijs ik u naar ‘Algemeen’, ‘Begrippen ‘theorie’ en ‘paradigmawisseling”, nagenoeg aan het begin van deze weblog. In het weblog De nieuwe mens vindt u het begrip ‘pseudo wetenschap’ onder het kopje ‘Postmoderne wetenschap’, www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/364. Op naar de volgende paradigma wisseling! ;-)]

Destandaardisatie als grondbeginsel. Zorgen voor vernieuwend onderwijs, 2005

• Niels Zwikker (projectmedewerker beroepsontwikkeling, Movisie, D66), ‘Destandaardisatie als grondbeginsel. Zorgen voor vernieuwend onderwijs’, Kenniscentrum D66 (wetenschappelijk bureau), augustus 2005

Interviews met E.J.P.G. Denessen; E. Eijgensteijn; J. van der Padt; H.T. Gankema; J.J.M. Kok; R.L. Martens; G.W. Meijnen; L.M. Stevens; M.P.C. van der Werf; R. Minnee; W.A.H. Wijnen; D. van der Stelt.
[Sympathisant: citaten uit interviews zijn thematisch gegroepeerd. De ‘wetenschappelijke’ publicatie ligt gereed voor de homo zappiens.]
archief.d66.nl/page/downloads/Rapport%20-%20KC%20-%20Destandaardisatie.pdf of via www.d66net.nl/materialen/archives/000644.php en Publicaties Kenniscentrum D66, archief.d66.nl/publicaties_kenniscentrum en Movisie, www.movisie.nl/smartsite.dws?id=104303

Jozef Kok (KPC Groep, enz.), Veelgestelde vragen over Het Nieuwe Leren

• Drs. Jozef J.M. Kok MCM (senior adviseur KPC Groep; vm. lector Fontys Hogescholen, leeropdracht ‘Het nieuwe leren en nieuwe leerarrangementen’; voorzitter adviesraad PO platform kwaliteit en innovatie; projectleider Q*Primair 5; vm. coördinerend procesmanager Procesmanagement Primair Onderwijs -PMPO-; vm. adviseur en sectordirecteur KPC Groep, die het lectoraat mede mogelijk heeft gemaakt; lid van zowel programmacommissie als programmaraad Onderwijsonderzoek PROO, NWO),
‘Veelgestelde vragen over Het nieuwe leren. Vijftig korte antwoorden’, datum onbekend. (zie de ‘oratie’ van drs. J.J.M. Kok MCM onder het volgende kopje ‘Opvattingen’)

“In deze versie worden de vijftig meest gestelde vragen over Het nieuwe leren van een kort antwoord voorzien. Er is ook een versie met lange(re) antwoorden met meer verwijzingen naar literatuur en naar vindplaatsen voor ‘good practices’.”

“30. Wie helpt ons als we zo willen beginnen?
KPC Groep (en soortgelijke innovatieve adviesbureaus); innovatieve hogescholen (zoals Fontys Hogescholen en hun lectoren en kenniskringen), andere scholen die er al mee zijn begonnen; jezelf als je er mee begint (want ieder situatie is toch weer anders).”

“33. Hoe worden die vakken in het nieuwe leren aangepakt?
Vakconcepten en vakstructuren blijven een rol spelen als interpretatiekaders voor een meervoudige werkelijkheid (“Bekijk je vraag ook eens door de bril van de historicus, geograaf, natuurwetenschapper, taalkundige, …”). Maar ze zijn dienstbaar aan het oplossen van vraagstukken die voortvloeien uit de nieuwsgierigheid van leerlingen.”

“43. Hoe zit dat met de bevoegdheden als je niet meer met de ‘oude’ vakken werkt?
Bevoegdheden zullen steeds meer aan het beroep (voldoen aan bekwaamheidseisen) en de functie (voldoen aan geschiktheidseisen) worden gekoppeld en steeds minder slechts een afgeleide zijn van de studie in een vakdiscipline. Tenzij je beperkt inzetbaar wil zijn als domeinexpert die op afroep beschikbaar is.”

www.qprimair.nl/ventura/engine.php?Cmd=seepicture&P_site=345&P_self=1434&Random=2143141720 of www.onderwijsmaakjesamen.nl/oud/index.php?paginaID=22&itemID=875 (of via www.internetwijzer-bao.nl/default.asp?page=/item.asp?id=43) en www.qprimair.nl en www.fontys.nl/talent4leren en www.kpcgroep.nl ; per 1 januari 2007 volgt KPC Groep adviseur Anje Ros Jozef Kok op als lector bij Fontys Hogescholen op het werkterrein ’het nieuwe leren en nieuwe leerarrangementen’, www.kpcgroep.nl/actueel/nieuws/artikel/index.asp?newsitemID=1058.

Hans van Dijck (Development Consult), Het Nieuwe Leren. Wat is het? Wat wordt het?, 2005

• Mr. drs. Hans van Dijck (Nederlands recht; culturele antropologie; vm. docent economie en recht VO, HBO; vm. opleidingscoördinator docentenopleiding economische wetenschappen), ‘Het Nieuwe Leren. Wat is het? Wat wordt het?’, Development Consult, 24 april 2005

“Een paradigma-swift [sic] is geen klimaatverandering die over ons komt. Het vraagt initiatief, stimulans, prikkels, erkenning en benutting van kwaliteiten, en ook lef. Gelukkig is er een directe beloning: het is boeiend, het is leuk. ‘Eindelijk gaat het weer over de kern van ons werk, het leren’ hoor ik docenten verzuchten. En ze hebben gelijk. Er is een wereld te winnen.”

Inhoud: Economisch-politieke invalshoek; Sociaal-politieke invalshoek; Organisatorische invalshoek; Pedagogisch-didactische invalshoek; Psychologische invalshoek; Neurofysiologische invalshoek; Economische invalshoek
www.ioi.nl/teksten/Het%20Nieuwe%20Leren%20-%20H%20van%20Dijck.pdf

Sociaal-Economische Raad, Het nieuwe leren: advies over een leven lang leren in de kenniseconomie, 2002

• Sociaal-Economische Raad (SER), ‘Advies nr. 02/10 : Het nieuwe leren: advies over een leven lang leren in de kenniseconomie’, 21 juni 2002

“Een leven lang leren is noodzakelijk voor de kenniseconomie, stelt de SER in een advies aan minister Jorritsma van Economische Zaken.” (-potentieel- werkzame deel beroepsbevolking; Lissabon-agenda)

Zie: ‘samenvatting in Nederlands en Engels’ (ook: ‘advies en kabinetsreactie vergeleken’ in pdf).
www.ser.nl/publicaties/default.asp?desc=b20483 en www.ser.nl

Navigeren op de informatieoceaan. Manifest voor de herwaardering van de autodidact, 2002

• Internet Society Nederland, Commissie ‘Leven lang leren’, ‘Navigeren op de informatieoceaan. Manifest voor de herwaardering van de autodidact.’, 2002

“Tussen december 2001 en mei 2002 boog een commissie bestaande uit ruim twintig wetenschappers, ondernemers, leerexperts en topbeleidsmensen onder leiding van Trude Maas zich op initiatief van Internet Society Nederland over de vraag of en hoe ‘leven lang leren’ in Nederland gestalte moet krijgen. Het resultaat is het manifest ‘Navigeren op de informatieoceaan’, een inspirerend, actueel en gefundeerd overzicht van een aantal noodzakelijke maatregelen en uitgangspunten met betrekking tot leven lang leren.”
(met lijst van commissieleden)
isoc.nl/manifest en isoc.nl/manifest/NavigerenOpDeInformatieoceaan.txt of isoc.nl/publ/NavigerenOpDeInformatieoceaan.pdf en isoc.nl

***

K. OPVATTINGEN (POSITIEF)

Prof. dr. P. Robert-Jan Simons (IVLOS, UU)

Waarom nieuw leren?, 2006

• Prof. dr. P. Robert-Jan Simons (1949, hoogleraar ‘Didactiek in digitale context’, Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden – IVLOS, Universiteit Utrecht), ‘Waarom nieuw leren?’, Blind! (interdisciplinair tijdschrift voor studenten, docenten onderzoekers, Universiteit van Amsterdam), 3 februari 2006

“Naar mijn mening zijn de assumpties die van der Werf beschrijft niet de meest centrale en niet steeds de juiste en niet de enige veronderstellingen.”

“Ik zou de veronderstellingen namelijk allemaal net iets anders verwoorden, bijvoorbeeld als volgt: (a) omdat kennisverwerving een actief (re)constructieproces is, is overdracht door de docent vaak niet de beste vorm; (b) het opdelen van kennis en vaardigheden in kleine eenheden leidt tot moeilijkheden bij het oplossen van complexe problemen; (c) wanneer we ons beperken tot het toetsen van die kennis en vaardigheden die objectief toetsbaar zijn, missen we belangrijke kennis en vaardigheden; bovendien gaan docenten en leerlingen zich dan richten op dat wat objectief toetsbaar is; (d) generalisatie naar alledaagse situaties en beroepscontexten vraagt om vroegtijdige contacten met en oefeningen in deze contexten en (e) samenwerkend leren kan onder bepaalde condities goed zijn voor de prestaties en de motivatie van leerlingen.”
www.ziedaar.nl/article.php?id=232 en www.ivlos.uu.nl/deorganisatie/wiewatwaar/medewerkers/simons/7480main.html

Zes misverstanden over het nieuwe leren, 2007

• Prof dr. P.R.J. Simons, ‘Zes misverstanden over het nieuwe leren’, ScienceGuide, 6 maart 2007

“Tegenwoordig zijn vriend en vijand het erover eens dat nieuw leren qua vorm betrekking heeft op leren dat zoveel mogelijk samenwerkend, contextueel (authentiek) en actief (zelfstandig is). Zelfs van der Werf definieert nieuw leren zo! Nieuw leren gaat dus veel meer om de gewenste uitkomsten van het onderwijs dan om de vormen van onderwijs of de vrijheidsgraden in het onderwijs.”
www.scienceguide.nl/article.asp?articleid=102908

Zie ook:
• Aanval van prof. Simons op Greetje van der Werf, 6 maart 2007
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1643

• Zes misverstanden over het nieuwe leren, 17 april 2007
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/2140

KPC Groep en Fontys

Gerrits: De school op de schop. Het nieuwe leren, 2004

• Jan Gerrits, ‘De school op de schop. Het nieuwe leren.’, KPC Groep, 2004

“Het nieuwe perspectief van ‘het nieuwe leren’ vraagt om een andere benadering van de leerling, van de leraar, van het rooster, van het gebouw, van de leerboeken, van de toetsen, ja eigenlijk van het hele systeem dat we school noemen. Met het begrip ‘herontwerp’ is hier niet te veel gezegd, want de hele school gaat voor ‘het nieuwe leren’ op de schop. (p. 8).”
www.kpcgroep.nl/publicaties/publicatie/index.asp?pubID=457 en
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1654

Kok: Het nieuwe leren en nieuwe leerarrangementen, 2003

• Oratie drs. Jozef J.M. Kok MCM (lectoraat ‘Het nieuwe leren en nieuwe leerarrangementen’, Fontys Hogescholen, Pabo’s ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg en Limburg), ‘Talenten Transformeren. Over het nieuwe leren en nieuwe leerarrangementen’, 19 juni 2003.

“Het lectoraat richt zich op twee nauw met elkaar samenhangende terreinen: het leren van leerlingen en het leren van leraren (in opleiding)”, zie achterflap.

Inhoud: 1. Leren, onderwijzen, opleiden en organiseren; 2. Theorieën over leren en ontwikkeling; 3. De complexe beroepspraktijk; 4. Maatschappelijke context voor het nieuwe leren; 5. Het nieuwe leren en nieuwe leerarrangementen; 6. Werkprogramma van het lectoraat; 7. Besluit en dank; 8. Websites over het nieuwe leren; 9. Literatuur; 10. Aantekeningen.
www.fontys.nl/generiek/bronnenbank/sendfile.aspx?id=11621 en persbericht van 23 juni 2003, www.kpcgroep.nl/actueel/persberichten/artikel/index.asp?SubNavID=43&SubSubNavID=0&ID=3122 en elearning.surf.nl/e-learning/onderzoek/2585 en Publicaties Lectoraat, www.fontys.nl/talent4leren/publicaties.68517.htm

Zie weblog Primair en Voortgezet onderwijs (PO en VO), Pabo bij ‘Pabo’, ‘Interactum Lectoraat’ voor discussie over ‘kantelende kennis’.
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/2419

Schouten: Het Nieuwe Leren. Trend of trendy? 2005

• Ton Schouten HNL (Manager R & D, Fontys Hogescholen, Pabo Eindhoven).

‘Presentatie ‘Het Nieuwe Leren’ voor directies / schoolleiders in Zeeland’ met ‘Het Nieuwe Leren. Trend of trendy?’, ‘Discours over Het Nieuwe Leren in de academische basisschool’ (presentatie).
www.fontys.nl/talent4leren/default.asp?idsitestructurenode=76617 en Publicaties Lectoraat, Jozef Kok, ‘Het nieuwe leren: Trend of Trendy’, In: Het nieuwe leren, maart 2005, www.fontys.nl/talent4leren/publicaties.68517.htm

Prof. dr. Wim Veen (TUD; voorheen IVLOS, UU)

Flexibel onderwijs voor nieuwe generaties studerenden, 2003

• Oratie prof. dr. Wim Veen (1946, hoogleraar educatie en techniek, Technische Universiteit Delft, voorheen lerarenopleider, IVLOS, Universiteit Utrecht), ‘Flexibel onderwijs voor nieuwe generaties studerenden’, E-learning themasite, Surf, 1 juli 2003 (met pdf-bestand van oratie van 15 december 2000 aan de TUD).

“In tijden van een veranderende vraag naar arbeid (de kenniswerker), groeit de aankomende student op met technologie en leert daardoor anders dan al zijn voorgangers. Veen presenteert deze verschillende manier van leren in zijn inaugurele rede als veronderstellingen, die hij graag onderzocht ziet.”
elearning.surf.nl/e-learning/onderzoek/1833 en
cms2.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=453dd93e-2aea-4e1c-805e-a3a6101e510f&lang=nl en www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=dd52b27f-357f-41d5-afaf-dfd7f105acf5&lang=nl

2020 Visions | Wim Veen’s Projection

• Wim Veen (prof. dr. W. Veen, 1946, hoogleraar educatie en techniek, Technische Universiteit Delft, voorheen lerarenopleider, IVLOS, Universiteit Utrecht), ‘2020 Visions | Wim Veen’s Projection’, datum onbekend, met vergelijking ‘traditional schools’ and ‘future schools’ op p.6.

“It is a generation of students that has been born with a PC mouse in their hands and a computer screen as a window to the world. I have called this generation Homo Zappiens. This generation has grown up with technology and learns through computer screens, icons, sound, games, exploration, and questioning; its members also show non-linear learning behaviour.”
www.edusite.nl/docs/edusite/veenvisions2020.pdf

Zie:
• Joehoe homo zappens, digital natives en generatie Einstein-verzinners…, 15 maart 2007
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1750

IVLOS, UU

Jörg: Leren door het aan anderen uit te leggen, 2005

• dr. Ton Jörg (onderwijsonderzoeker IVLOS – Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden, Universiteit Utrecht), ‘Leren door het aan anderen uit te leggen’, Didaktief nr. 5, mei 2005 (Opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk).

Het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing maakt de aanhangers van het nieuwe leren kwetsbaar. Toch is die onderbouwing zeker mogelijk, aldus Ton Jörg. Namelijk door het leerproces te analyseren.
www.didaktief.nl/dossiers/pdf/het_nieuwe_leren/did_mei05_p24.pdf en www.ivlos.uu.nl/deorganisatie/wiewatwaar/medewerkers/jrg/7000main.html

Korthagen: Met flow leer je sneller, 2005

• Prof. dr. Fred Korthagen (1949, bijzonder hoogleraar in de didactiek van het opleiden van leraren aan de Universiteit Utrecht), ‘Met flow leer je sneller’, Didaktief nr. 5, mei 2005 (Opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk).

Het nieuwe leren kan wel degelijk wetenschappelijk onderbouwd worden, stelt Fred Korthagen. Mits onderwijskundigen bereid zijn een meer holistische visie op leren aan te nemen.
www.didaktief.nl/dossiers/pdf/het_nieuwe_leren/did_mei05_p26.pdf en www.ivlos.uu.nl/deorganisatie/wiewatwaar/medewerkers/korthagen/6795main.html

Westhoff: Competentiegericht leren en de vakdocent, 2005

• Prof. dr. Gerard Westhoff (hoogleraar Didaktiek van de moderne talen, ihb taalvaardigheid, Universiteit Utrecht), ‘Competentiegericht leren en de vakdocent’, UvA Onderwijsconferentie, 17 oktober 2005’.

“Westhoff betoogt in zijn presentatie, getiteld Competentiegericht leren en de vakdocent, dat kennis geen ziekte is. Ziektes zijn overdraagbaar, kennis is dat niet. Wat geleerd wordt door de student is het product van eigen handelingen en uitgevoerde opdrachten. De docent kan volgens Westhoff door het bedenken van ‘elegante’ taken wel bevorderen dat studenten leren.”
www2.fmg.uva.nl/pow-alumni/alumni/documenten.html, Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen, Universiteit van Amsterdam en www.ivlos.uu.nl/deorganisatie/wiewatwaar/medewerkers/westhoff/6797main.html

“Onderwijs is geen doel op zich. Het beoogt mensen optimaal toe te rusten voor een nuttig en aangenaam lidmaatschap van de samenleving. Daar zien we een ontwikkeling waarbij men minder in kennis op zich is geïnteresseerd en meer in wat je met die kennis kunt. Een accentverschuiving van ‘geleerd’ naar ‘competent’.”
www2.fmg.uva.nl/pow-alumni/alumni/documents/Competentiegerichtleren.pdf

Zie: Kwaliteit van ROC Verpleegkunde (en andere studierichtingen), 27 januari 2007 – in het kader van de parallel tussen kennis en ziekten –
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1236

Bill Gates

Kind heeft meer aan pc dan aan krijtbord, 2007

• Brenda van Osch, ‘Gates: Kind heeft meer aan pc dan aan krijtbord’, Elsevier, 31 januari 2007

“Hij geeft het voorbeeld van een onderwijzer die zijn kinderen geen sommen laat maken, maar een opdracht geeft. Hier heb je de plattegrond van jouw kamer en 2000 euro om de ruimte opnieuw te decoreren en in te richten. Ga je gang! Al rekenend en surfend op het web moeten de kinderen achterhalen hoeveel rollen behang ze nodig hebben en wat dat kost.”
www.elsevier.nl/nieuws/economie/artikel/asp/artnr/137178/index.html

Zie ook:
• Gary Wolf, ‘Steve Jobs: The Next Insanely Great Thing’ (the Wired interview), Wired, February 1996

“These are the solutions to our problems in education. Unfortunately, technology isn’t it. You’re not going to solve the problems by putting all knowledge onto CD-ROMs. We can put a Web site in every school – none of this is bad. It’s bad only if it lulls us into thinking we’re doing something to solve the problem with education.”
www.wired.com/wired/archive/4.02/jobs_pr.html (en www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1663#comment-11510 en verder)

L. PUBLICATIES (POSITIEF)

KPC Groep

Van Aalst: Waarom toch dat nieuwe leren, 2002

• Hans van Aalst, Waarom toch dat nieuwe leren?, KPC Info, (2002) nr. 68 (november); p. 8-9. KPC Groep is een ‘innovatie-instituut’. In opdracht van het Ministerie van OCW verzorgt de KPC Groep jaarlijks een fors aantal research-projecten in het kader van onderwijsvernieuwingen.

Leren op school is in bepaalde opzichten ‘oud’ leren: het stamt uit de vorige eeuw en sommige aspecten passen niet meer bij onze tijd. Bovendien blijven jonge mensen te lang bezig met schools leren. Hoogste tijd dus voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van leren. www.kpcgroep.nl/kennisOnLine/artikelen/index.asp?ArticleID=1293&SubjectID=47&ThemeID=6& en www.kpcgroep.nl/index.asp

APS

Van Emst: Koop een auto op de sloop, 2002

• Alex van Emst, ‘Koop een auto op de sloop. Paradigmashift in het onderwijs’, APS, 2002

“Wil je een onderwijsvisie als natuurlijk leren implementeren, zorg dan voor een aardbeving, zodat het niet meer mogelijk is op oude routines terug te vallen” zegt Van Emst.”
www.aps.nl/APSsite/Publicaties/Koop+een+auto+op+de+sloop.htm of www.aps.nl/APSsite/Publicaties (‘K’, ‘Koop’), Maria Janssen, ‘De geur van koekjes. Sociaal constructivisme in de praktijk’ (op publicatielijst bij ‘D’ en ‘De’)

Themanummer Natuurlijk leren, 2006

• APS, ‘Themanummer Natuurlijk leren’, APS Nieuws 53 (over leren en onderwijzen), maart 2006 (APS is ‘Algemeen Pedagogisch Studiecentrum’, ‘instituut voor onderwijsverbetering’, www.aps.nl, zie Martin Sommer bij de rubriek ‘Het Nieuwe Leren (kritisch).

“Geen stapjes naar links of rechts maar een enorme knal!”
www.aps.nl/NR/rdonlyres/C2DBE6FC-AA53-46C9-A818-9962217A70A6/0/APSnieuwsbrief_53.pdf

Zie ook: www.natuurlijkleren.net en nl.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotsky en en.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotsky en www.sudval.org en www.sudbury.nl/zelfkennis.htm EN www.trouw.nl/deverdieping/opvoeding_onderwijs/article133609.ece/Onderwijs_Iederwijsscholen_gaan_uit_elkaar

IVLOS, UU

Dupuis: Nieuwe vormen van onderwijs voor een nieuwe generatie studenten, 2006

• Mark Dupuis (Universiteit Leiden), ‘Bespreking ‘Trendstudie: nieuwe vormen van onderwijs voor een nieuwe generatie studenten’, 1 november 2006 nav trendstudie door Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS, Universiteit Utrecht met auteurs Wilfred Rubens, Yvonne de Jong en Gijs Prozee van juli 2006.

“De toekomstige student leert anders, lezen we in vele publicaties over de net-generatie. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor het universitaire onderwijs? Deze vraag van het CvB van de universiteit Utrecht was aanleiding voor een trendstudie die deze zomer verscheen. De auteurs stellen dat de uitkomsten van het onderzoek de opvattingen uit de literatuur over de net-generatie in het algemeen versterken. Maar onderzoek onder VWO scholieren geeft tegelijkertijd aanleiding om “enkele belangrijke nuanceringen en reflectieve opmerkingen te maken”.
www.e-learning.surf.nl/e-learning/artikelen/3773 (met download van rapport).

Reactie

Met een opmerking van Sympathisant: blijft met uw handen van het universitair onderwijs af! ‘De jeugd’ bestaat niet, en laten we dat op de universiteit zo houden. Staat de volwassenwording van ‘de jeugd’ overigens ook in de planning of faciliteert men in het onderwijs liever de glijdende schaal richting kleuterdagverblijf? Gaan we met de bulldozer over het wetenschappelijk onderwijs heen? Het lijkt wel of ‘de zelfstandige jeugd’ gedwongen wordt om dom, onbeschoft en elektronica-verslaafd te worden.
De luid verkondigde maatschappelijke functie van het onderwijs (ten koste van het werkelijke onderwijs) verkeert in het tegendeel. Het personeel aan de mega-instellingen is nauwelijks in staat veiligheid, aandacht en geborgenheid aan de ‘studenten’ te bieden. Daarnaast is er dankzij het onderwijsbeleid een tweedeling in het onderwijs (VMBO) ontstaan. In de krant staat wat ‘de jeugd’ allemaal uithaalt. In plaats van te herstellen wat gesloopt is, nemen de beleidsmakers alvast een voorschot met keuzevrijheid dodende maatregelen en controledrang. De Nederlandse kuddementaliteit ontstaat al aan de tekentafel. Als we op deze manier omgaan met ‘de jeugd’, doet ‘self-fulfilling prophecy’ de rest. Afwijkingen van de nivelleringsnorm worden verboden of weggereguleerd. Aan welk politiek systeem doet me dit toch denken? ;-). Wel chic dat Nederland politieke vluchtelingen van eigen makelij heeft.

Objectieve inhoud en internationale kwaliteit tellen aan de universiteit het zwaarst. Stop het nihilisme. Stel eisen aan mensen. Geef ouders en kinderen het recht op goed onderwijs. Gun hen, en daarmee de maatschappij, wat u uzelf heeft gegund. De regisserende babyboomers hoeven echt niet als luie windvaantjes de vermoede wens van ‘de jeugd’ (‘multitasking screenagers’) te volgen. ‘De jeugd’ bestaat niet. Niet iedereen is een MTV verslaafde (genees hen ervan met goed onderwijs). ‘No pain, no gain’: behoud het goede, het ware en het schone. De politieke staatsagenda is in het hoger onderwijs dominant (Lissabonnorm als harde doelstelling uitvoeren. Emancipatiesausje over de 50% norm gooien. Kwaliteit is irrelevant. De docenten lopen in de weg. Op de arbeidsmarkt zullen wederom hogere opleidingseisen worden gesteld. Wie houdt nu wie voor de gek?). Het onderwijsbeleid richt zich op het dienen van de bureaucratie, beleidsmakers en gogen en het vervolmaken van de bezuinigingen (bezuinigingen op leraren; de investeringen in nieuwe gebouwen, informatica, verhullende reclame, nieuwe opleidingen, consultants en bureaucratie zijn belangrijker; loop de docent maar in de weg.).
Er wordt met levend materiaal, dat wil zeggen, jonge kinderen geëxperimenteerd. Wie zegt dat hier geen wrokkige generatie uit zal voortkomen? In mijn omgeving ken ik iemand die een gefnuikte carrière heeft dankzij het o zo gezellige vrije onderwijs. Het resultaat wordt pas jaren later bij de vervolgopleiding -als de startkwalificatie ontbreekt- zichtbaar. De vernieuwers en drammende kinderbetuttelaars hebben de omzet al binnen. Geef de docenten het onderwijs terug. Het is hun vak. Voor wie wil zijn er al geruime tijd vrije scholen, Montessori onderwijs, democratisch onderwijs enzovoorts. Niet ieder kind (sterker nog, ik ken er geen) is geschikt voor zelfstandig onderwijs zoals in HNL wordt voorgestaan, laat staan dat ouders deze vorm van onderwijs zouden prefereren. Waarom wordt nu velen van bovenaf Het Nieuwe Leren opgelegd? We leven toch in een vrij land?
Het Nieuwe Leren, het sociaal constructivisme, gaat uit van spontane groepsleerprocessen waarbij ‘eigen ervaring’ de ‘subjectieve kennis’ voedt. Eenieder mag een eigen waarheid construeren. Het hangt er maar van af vanuit welk perspectief het object van kennis wordt beschouwd. Deze lucide beginselen vinden ook bij jonge kinderen toepassing. Kennis is macht en dat is elitair. Het postmoderne herverdelingsprincipe luidt: alles is relatief. Luister maar niet naar de meester, leerlingen (die bovendien vanwege de groepsgrootte niet in staat is alle kinderen individueel te begeleiden). Jullie maken je eigen sociale constructie. Mythe of waarheid, het maakt niet uit. Iedereen is gelijk.
De ‘wetenschappelijke’ argumenten waarop men zich baseert zijn flinterdun; eclectisch met invloeden uit de moderne literatuurwetenschap. Het Nieuwe Leren zou de sociale vorming voor een later beroep dienen (Dewey: ‘learn by doing, and that means to serve’). Waaruit bestaat het curriculum in de sociale wetenschappen? Staat er nog jaren zestig en zeventig literatuur op het programma? Het sociaal constructivisme heeft een fraaie herkomst. Als u gaat graven komt u onder meer uit bij de filosofie van dat voorheen ‘sociale’ land duizenden kilometers ten oosten van ons. Ook daar wist men wel raad met de intellectuele elite.
Wat is er met de westerse wereld aan de hand? Verkeert ons hoog geïndustrialiseerde land in decadentie? Zijn we zo verwend/verveeld/denklui geworden dat we niet kunnen inzien waaraan we onze welvaart te danken hebben? In het boek ‘The Return of the Primitive: The Anti-Industrial Revolution’ (Ayn Rand, Peter Schwartz) wordt de romantische hang naar ‘natuurlijk’ -vul maar in- beschreven; zonder uiteraard de medische stand en techniek van vroeger. Darwin heeft beschreven wat natuurlijk is. Onze trots op beschaving en culturele ontwikkeling is juist gegrondvest op de overwinning op de machtige -verschijnselen van de- natuur (sorry, hippies). Gooien we de dankzij eeuwenlange ontwikkeling verkregen objectieve kennis overboord? Prefereren we de ‘natuurlijke’ sociale en beroepsvaardigheden; hol pragmatisme zonder degelijke basis? -opportunisme is in de mode-. Nederland glijdt geleidelijk af naar een lager niveau.
Worden de mensen die een ‘hard’ klassiek vak ambiëren (bèta’s, medische beroepen, advocaten, onderzoekers) ook in de nivellerende zweefmolen gestopt? Hebben we straks een meevoelende dokter met zelf geconstrueerde kennis aan het bed. Vergeet de elektriciens, technisch tekenaars, verpleegkundigen en automonteurs niet. Het verlichte deel van Nederland laat de ‘nerds’ en kennismigranten de harde beroepen uitoefenen (zei een ‘expatriate’ mij eens). Het management heeft personeel nodig. 😉 De ‘kenniseconomie’ wacht een grootse toekomst. De tendens gaat meer richting ‘beleveniseconomie’. We gaan nog veel beleven! Instortende parkeergarages, fouten in de medische zorg en falende elektriciteitssystemen. Ik vind Het Nieuwe Leren een ernstige vorm van decadentie. Hiernaast wordt een te grote educatieve waarde aan computergebruik gehecht (goedkoper?).
Gaan we zo met de toekomst van Nederland om? Gaan we op deze wijze onze welvaart in stand houden? Het is uitermate schadelijk voor onze positie in de wereld. We zitten op vergane glorie te teren. Nederland is uniek in utopisch wensdenken (als we geen verschillen meten, zijn er ook geen verschillen tussen mensen). Ik feliciteer de beleidsmakers, sociologen en politici met dit briljante idee. De toekomst van onze kinderen wordt door de falende staat, besturen en consultants van megascholen bepaald – gelieve geen kritische opmerkingen te maken want hier geldt de ouderwetse macht ineens wel-, terwijl wij weten dat het onderwijs de laatste decennia is uitgekleed: ‘de nieuwe kLeren van de keizer’ (voor een dubbeltje op de eerste rang met een moralistisch sausje eroverheen). Alles is te koop. Nederland is zijn onschuld of zo u wilt, integriteit, gaandeweg kwijtgeraakt. Waar blijft de parlementaire enquête?
(Ach, het valt wel mee, we staan er internationaal toch goed voor -not!-? Ach, laat maar waaien… het zijn maar kinderen. O, het zijn uw kinderen? Vrijheid van onderwijs? Als ze samen maar gelukkig zijn. Jullie hebben het alleen maar over status. Wij hebben het over een gezellige welzijnsstaat waarin iedereen gelijk is en competitie is afgeschaft. Dat we hiermee ons eigen graf graven, ach, het zijn de generaties na ons die daar last van hebben. Wij zijn tenminste sociaal en vrijdenkend. Bovendien gaan we niet ons eigen beleid evalueren, kom nou!)

M. MEDIA (POSITIEF)

Lizzy Tabbers (KPC Groep)

Dit is zó leuk, mág dat wel?, 2007

• Lizzy Tabbers (senior adviseur KPC Groep, auteur boekje ‘Dit is zó leuk, mág dat wel?’), ‘Zelfstandig kind vraagt ander onderwijs’, de Volkskrant, 11 januari 2007
www.blikopdewereld.nl/Onderwijs/zelfstandig_kind_vraagt_andere_o.htm, www.kpcgroep.nl/overkpcgroep/medewerkers/contactpersoon/index.asp?SubNavID=41&SubSubNavID=0&ID=158

Reacties op Lizzy Tabbers

Reactie: Anneke Korevaar (docent klassieke talen, Montessori Lyceum Rotterdam), ‘Schuld geven aan de leraar is goedkoop en beschadigend’, De Volkskrant, 12 januari 2007
www.blikopdewereld.nl/Onderwijs/schuld_geven_aan_de_leraar_is_go.htm

Reactie: dr. Jo M.C. Nelissen (medewerker Freudenthal Instituut, www.fi.uu.nl/nl, Universiteit Utrecht), ‘Het kind op de troon’, De Volkskrant, 13 januari 2007
www.fi.uu.nl/publicaties/nieuws/nieuwe_leren.pdf

Reactie: prof. dr. Jan Bouwens (hoogleraar Accounting, Universiteit van Tilburg; comité van aanbeveling BON), ‘Wetenschappelijk bewijs van Nieuw Leren?’, ScienceGuide, 24 januari 2007
www.scienceguide.org/article.asp?articleid=102638

Beter Onderwijs Nederland:

Zelfstandig kind vraagt andere onderwijsvormen, 11 januari 2007
Reacties: Anneke Korevaar (12 januari 2007), Jo Nelissen (13 januari 2007), Aleid Truijens (13 januari 2007), Thomas von der Dunk (17 januari 2007), Marc Lemmens (30 januari 2007)
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1086

Reactie krantenartikel van een Nieuw Leren adept, 11 januari 2007
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1084

VMBO: nu ook Latijn!, 11 januari 2007
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1088

Lizzy Tabbers erelid!, 21 januari 2007
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1167

KPC informatieavond, 27 januari 2007
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1234

Luc Stevens (UU)

Fatsoen leer je maar op school, 2002

• Bij Ons Thuis (Teleac/NOT, televisie), ‘Orthopedagoog Luc Stevens’ naar aanleiding van uitzending ‘Fatsoen leer je maar op school’ (artikel), 9 november 2002

“Scholen zijn een 19de eeuwse instelling, hiërarchisch topdown georganiseerd en niet meer van deze tijd. Kinderen zijn thuis niet meer autoritair opgevoed, ze praten mee en beslissen mee. Dus kan je niet meer van ze verwachten dat ze zich schikken in een autoritair, klassikaal systeem.”

www.xproductions.nl/sites/bij_ons_thuis/onderwerpen/artikel.php?id=228&onderwerpid=38&PHPSESSID=e81d4bbc2aab25cbe9d2bc30a60221f2 en het gehele programma:
www.xproductions.nl/sites/bij_ons_thuis/onderwerpen/onderwerp.php?id=38 en www.xproductions.nl/sites/bij_ons_thuis/index.php

Zie ook:
www.diroo.be/result15.html

Dit onderwijs werkt niet, 2003

• Arga Paternotte, ‘Dit onderwijs werkt niet. Hoogleraar Luc Stevens (1941) pleit bij afscheid voor nieuwe aanpak onderwijs’, Balans Belang, september 2003. (Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS – www.balansdigitaal.nl).

“ ‘Zin in leren’ is de titel van het afscheidscollege dat professor Luc Stevens vorig jaar gaf, toen hij zijn werkzaamheden bij de Universiteit van Utrecht beëindigde. Stevens was jarenlang dé deskundige die de overheid adviseerde over de pedagogische aanpak in het onderwijs. Hij heeft een belangrijk stempel gedrukt op het proces rond Weer Samen Naar School.”
www.balansdigitaal.nl/assetmanager.asp?aid=265 en www.uu.nl/uupublish/defaculteit/halloffame/stevens/25656main.html en
nl.wikipedia.org/wiki/Adaptief_onderwijs (Wikipedia: betrouwbaar/neutraal/wetenschappelijk/propaganda?) en reporter.kro.nl/uitzendingen/2004/20041201samennaarschool/20041201sprekers.aspx#

Zie ook:
• KRO Reporter, ‘Samen naar school’, uitzending 1 december 2004

“Steeds meer probleemleerlingen belanden op het vmbo omdat het speciale onderwijs grotendeels afgeschaft is. Maar niet elk vmbo heeft de capaciteiten om met gedragsgestoorde kinderen om te gaan. Gevolg: veel agressie op school waardoor de veiligheid in het geding komt. Agressie is een groot probleem, vooral op VMBO-scholen, waar bijna tweederde van de Nederlandse middelbare scholieren naar toe gaat. Soms zijn leerlingen niet meer te handhaven en een gevaar voor hun omgeving. Voor de school is het niet makkelijk om van deze leerlingen ‘af te komen’. Procedures zijn lang en bureaucratisch. Ondertussen blijft de agressieve leerling op school of moet gedwongen thuisblijven. Met alle gevolgen van dien. Reporter schetst die gevolgen en gaat op zoek naar de veroorzakers van deze wantoestand.”
reporter.kro.nl/uitzendingen/2004/20041201samennaarschool/20041201samennaarschool.aspx (download van 5 minuten; achtergrondinformatie: sprekers in de uitzending; VMBO-scholen in de uitzending; huiverige reacties van VMBO-scholen; hoe werkt het VMBO?; videoreportages over het VMBO)

Zie ook:
• Nog meer pedagogen?, 12 april 2007
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/2085

Zie ook:
• Menslievendheid op andermans kosten, 17 april 2007
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/2146

Weg met de saaiheid. Het nieuwe leren, 2005

• ‘Weg met de saaiheid. Het nieuwe leren.’, AOb, het Onderwijsblad, nummer 2, 22 januari 2005.

“Leerlingen vinden school vaak saai en vervelen zich. Daarom moet het onderwijs op zijn kop: het moet uitgaan van de vraag van de leerling. Naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwe boek ‘Zin in school’ stond in het Onderwijsblad van 4 december een interview met orthopedagoog prof. dr. Luc Stevens. Hij nam het in dat interview ook op voor de Iederwijsscholen, waar leerlingen kunnen leren wat ze zelf belangrijk vinden.”
www.aob.nl/hobarchief/resultaat.asp?ArtikelID=4438 en www.nivoz.nl/index.php?view_pub=80 en www.nvo.nl/ledenservice/bulletin/artikelen/2003/bul2003-6.htm en
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/871 en www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1426 en www.fontys.nl/pabo/eindhoven/ego en www.ervaringsgerichtonderwijs.nl en www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/1551

Zie ook:
• Redactie Onderwijs, ‘Ouders bestraft wegens kind op soort Iederwijsschool’, Trouw, De Verdieping, 30 mei 2007

“Ouders die hun kind naar een Iederwijsachtige school in Soest sturen, ontduiken de leerplicht. De rechter heeft twee van hen daarom een voorwaardelijke boete opgelegd.”
www.trouw.nl/deverdieping/opvoeding_onderwijs/article720542.ece en www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/2459

Doekle Terpstra (HBO-Raad)

Jonge mensen willen hun talenten niet begraven, maar benutten, 2005

• Steven Schoppert, Onderwijsdagen 2005, ‘Doekle Terpstra: ‘Jonge mensen willen hun talenten niet begraven, maar benutten’’, 17 november 2005, Redactie EduSite.

“De multitask-generatie zit er aan te komen. Het is de grote uitdaging voor het onderwijs om dat op te pakken, en ervoor te zorgen dat dat zich vertaalt in nieuwe onderwijsconcepten.”
www.edusite.nl/edusite/nieuws/15319 en
www.surf.nl/oversurf/index2.php?cat=Programmas&oid=63

Terpstra spreekt over Het Nieuwe Leren, 2007

• Max de Krijger, ‘Terpstra spreekt over Het Nieuwe Leren’, Stentor, 22 juni 2007

“Mensen zijn meer dan producten waar je kennis instopt. Gebruik vooral het talent en het potentieel van leerling en kijk hoe deze met zijn kwaliteiten een bijdrage kan leveren in de maatschappij. Want een samenleving die gebruik maakt van de talenten is een duurzame samenleving. Als wij zo willen denken, dan is Het Nieuwe Leren een logisch gevolg hierop en laat maar zien dat het een worsteling is om zo les te geven.”
www.destentor.nl/hardenberg/article1140201.ece en
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/2612#comment-22087

en de beleveniseconomie…

Zie voor achtergrondinformatie over de ‘wetenschap’ van de postmoderne beleveniseconomie – marketingterm – waaraan ‘de jeugd’ deelneemt, omroepdatabank.kro.nl/nieuws/2006/irenecosterameijer_mei.aspx en www.managementboek.nl/trefwoord_info.asp?ID=850 (zie ook weblog De nieuwe mens, Postmoderne wetenschap, www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/364)

Slash21, KPC Groep

Slash-leerling is veel bewuster, 2006

• Ingrid Weel, ‘Slash-leerling is veel bewuster’, Trouw, deVerdieping, 12 september 2006 (nav ‘Oogstbundel Slash21’, september 2006)

“Heel veel kritiek kreeg ’het nieuwe leren’ over zich heen; maar uit de evaluatie van vier jaar Slash21 – de eerste middelbare school die het invoerde – blijkt veel positiefs. Leerlingen voelen zich er verantwoordelijk voor hun werk en hebben plezier in leren.”
www.trouw.nl/deverdieping/overigeartikelen/article478499.ece/Slash-leerling_is_veel_bewuster en www.slash21.nl en
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/443

Overige

• U mist de boot, 3 november 2006
www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/727

• Plusklas ’s Hertogenbosch (onderwijs aan hoogbegaafde kinderen), ‘Het Nieuwe Leren’, www.plusklasdenbosch.nl

“Laat kinderen zelf ontdekken, laat ze zelf experimenteren en tot eigen ervaringen komen. Projectgericht leren met veel praktijkmomenten.”

“Niet vergeten! Kinderen hebben instructie en feedback nodig, ondanks alle autonomie, die ze willen.”
members.home.nl/stoffele/het_nieuwe_leren.htm

N. ALGEMENE INFORMATIE

Universiteitsbibliotheek
• U kunt ook de titels van onderwijsliteratuur vinden via de catalogus van een universiteitsbibliotheek.
www.ukb.nl/instellingen.htm

• E-learning themasite
elearning.surf.nl/e-learning/home met ‘alle onderzoekers in Nederland op het gebied van ICT en hoger onderwijs’, ‘artikelen’, ‘onderzoek’, ‘dossiers’, ‘boeken en sites’ enz. voor elk wat wils! 🙂 (?)

• Edusite
www.edusite.nl/edusite/home (nieuws, achtergrond en opinie over ICT-ontwikkelingen in het (inter)nationale hoger onderwijs), een initiatief van Stichting SURF, de samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek op het gebied van netwerkdienstverlening en informatie- en communicatietechnologie (ICT) – www.surf.nl/home).

• Onderwijsadvies Startpagina
onderwijsadvies.startpagina.nl

• Didaktiek Startpagina
didactiek.startpagina.nl

• Startpaginadochters in categorie Onderwijs
www.startpagina.nl/dochters/onderwijs .

————-
* Zie ook beteronderwijsnederland.net/blog/24 *