Nederlandse instructietaal bij minimaal 60% van het onderwijs in elke overheidsbekostigde bacheloropleiding

Dat is een deel van de reactie van Beter Onderwijs Nederland op de Kamerbrief ‘Beheersing van internationale studentenstromen’.

Minister Dijkgraaf wil meer grip krijgen op de instroom van de internationale studentenstromen. Dat is de strekking van de ‘Kamerbrief Beheersing van internationale studentenstromen in het hoger onderwijs’, van 21 april. Beter Onderwijs Nederland steunt de genoemde uitgangspunten in de brief. BON is echter  van mening dat er in deze brief te weinig staat om de Nederlandse taal in het hoger onderwijs te beschermen.

BON heeft daarom als reactie op deze brief het onderstaande voorstel:

–              Nederlandse instructietaal bij minimaal 60% van het onderwijs in elke overheidsbekostigde bacheloropleiding

–              Eventueel Engelstalig privaat bachelor-onderwijs in tekortsectoren,

–              en een hogere vaste voet voor hoger-onderwijsinstellingen in krimpende grensregio’s.

Lees meer>> Reactie BON op Kamerbrief Dijkgraaf 21 april 2023 Beheersing internationale studentenstromen hoger onderwijs

1 Reactie

  1. Hoe moet ik mij dat voorstellen? 60% in het Nederlands is toch de facto “In het Nederlands?” Die overige 40% is toch niet naast die 60% te zetten zonder dat er een niet studeerbaar curriculum ontstaat voor studenten die op het Engels zijn aangewezen? De implicaties gaan dus nogal ver voor hen lijkt mij. Ze zullen het Nederlands moeten beheersen, toch? Of gaat dit over staf / docenten? Zie initiële positie Dijkgraaf: die zullen Nederlands moeten leren. Kortom: het lijkt mij nauwelijks een ‘compromis’-voorstel.
    Recenter: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/06/08/brief-aan-tweede-kamer-inzake-motie-omtzigt-over-anderstalige-opleidingen
    Gezien de ‘nadere duiding van de WHW’ lijkt mij het meest waarschijnlijk dat (sommige) uni’s – via lobby – hemel een aarde gaan bewegen om aannemelijk te maken dat zaken als ‘international classroom’ integraal geldig zijn, terwijl het toch echt een idee/term is die er pas naderhand met de haren werd bijgesleept, namelijk toen duidelijk werd dat het bedrijfsvoeringsargument “toename instroom studentaantallen” een beetje mager leek voor de absolute move naar Engelstaligheid. Het kan echter zomaar zijn dat een dergelijk krampachtige uitleg van (noodzakelijke) ‘internationalisering’ de enige openstaande weg zal blijken te zijn voor een uni als, bijvoorbeeld, Twente.
    Enfin, Dijkgraaf hecht eraan dat het vooral de uni’s zelf zijn die maatregelen gaan nemen. Aan de andere kant: je kunt niet alles verwachten van mensen, zeker niet als het hun vertrouwde bedrijfsvoeringsmodel betreft en daarmee – belangrijker- verwachte inkomsten. Zoveel verschil is er niet tussen wetenschap en boeren.

Laat een reactie achter