mbo

De rekentoets in het mbo: zwalkend beleid

2 februari 2019 // 0 reacties

door Toon Rekkers Inleiding Afgelopen november kwam minister Slob met een alternatief voor de rekentoets. Dit werd door veel collega’s met gejuich ontvangen. Het vak telt [...]

Hou op over ‘ondernemerschap’ en laat ze een vak leren!

6 februari 2018 // 2 reacties

'Ondernemerschap' en '21st century skills' zijn hip in het beroepsonderwijs. Maar dit leidt niet bepaald tot hogere baankansen. Intussen is er een schreeuwend tekort aan vaklui. Zou dit wanbeleid een kwestie van geld zijn, vraagt Herman Blom zich af. [...]

Lachen en huilen om de toestand van het mbo

6 februari 2018 // 0 reacties

Net als onder meer Jan Siebelink en L.H. Wiener kent Lucas Zandberg, de auteur van De rendementsdenker, de lerarenkamer van binnenuit. Volgens Ton Bastings schreef hij een geslaagde satirische roman over het middelbaar beroepsonderwijs. [...]

Een leven lang leren: retoriek versus de praktijk

2 februari 2017 // 1 reactie

Nederland heeft sinds tijden de mond vol van 'een leven lang leren'. Maar komt er in de praktijk wel iets van terecht? Neen, betoogt Herman Blom. Een kijkje bij de oosterburen leert ons hoe het ook kan. [...]

Beter rekenen in het mbo

19 mei 2016 // 0 reacties

Over een paar jaar gaat de rekentoets ook meetellen in het middelbaar beroepsonderwijs. Het rekenniveau van mbo-leerlingen is echter nog lang niet voldoende, en ook de toets deugt nog niet. Toon Rekkers doet een aantal aanbevelingen. [...]

Mbo: neem een voorbeeld aan Duitsland

23 december 2015 // 3 reacties

Nederlandse beroepsopleidingen sluiten met hun brede aandacht voor adaptief vermogen en andere 21st century skills niet aan bij de arbeidsmarkt. Tijd om een kijkje te nemen bij onze oosterburen, waar op het ambacht gericht onderwijs uitstekende resultaten behaalt, betoogt Herman Blom. [...]

Beschermde status leraar herstelt balans in onderwijs

24 mei 2015 // 12 reacties

Vanaf 2017 is het beroepsregister voor leraren een feit. Leraren zijn zelf eigenaar van dat register. Wie een loopbaan voor de klas ambieert, moet zich registreren en wordt geacht zijn vak bij te houden. Een goede zaak, vindt AOb-voorzitter Walter Dresscher. [...]

Kleinschaligheid loont in het mbo

24 mei 2015 // 2 reacties

Uit de JOB-monitor blijkt al jaren hetzelfde: in het mbo doen de kleine scholen en vakscholen het beter dan grote scholen. Studenten aan vakscholen zijn over de hele linie tevredener dan die aan roc's en aoc's. Toon Rekkers vat de onderzoeksresultaten voor u samen. [...]

‘Dan ga je toch fuseren?’

20 december 2013 // 0 reacties

Dick Harms, directeur van de Leidse instrumentmakers School (LiS) door Fenna Vergeer We zitten in de lerarenkamer van de Leidse instrumentmakers School. Fenna Vergeer, [...]

List en bedrog, ook in het mbo

20 december 2013 // 0 reacties

door Toon Rekkers (docent in het middelbaar beroepsonderwijs) Het lijkt alsof het sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2009 normaal is geworden dat er zowel in de [...]