lumpsum

Michel Rog (CDA): ‘De lumpsum gaat er anders uitzien’

6 februari 2018 // 0 reacties

Sinds kort maakt het CDA deel uit van de regering. Zal dit leiden tot verbetering wat betreft het curriculum, de rekentoets en de Onderwijscoöperatie? Ben Verkroost, Huub Philippens en Charlotte Goulmy voelen Tweede Kamerlid Michel Rog aan de tand. [...]

Champagne!

6 februari 2018 // 0 reacties

De bubbels staan klaar in huize-Jeronimoon. Voor als de lumpsumfinanciering dan eindelijk wordt afgeschaft – wat nog een tijdje kan duren. [...]

Het schoolvak Nederlands is een schrale cursus

2 februari 2017 // 1 reactie

Al jaren staat het schoolvak Nederlands in een kwade reuk. Toch lijkt er weinig te veranderen, alle publicaties en manifesten ten spijt – terwijl het met enkele eenvoudige ingrepen al zoveel beter kan, betoogt Peter Kortz. [...]

Onderwijs als verdienmodel

2 februari 2017 // 1 reactie

Steve Jobsscholen, Onderwijs2032, het lerarenregister – het zijn volgens columnist Jeronimoon allemaal gouden kansen voor handige jongens om lekker te cashen. Met goed onderwijs hebben deze zaken weinig te maken. [...]

Verdwijnt extra geld voor docenten in een bodemloze put?

19 januari 2016 // 12 reacties

In 2013 stelde de overheid honderden miljoenen beschikbaar voor docenten. Maar dit geld is grotendeels op de bank blijven staan, en de beloofde 3000 extra docenten zijn er bij lange na niet gekomen. BON biedt een analyse en een mogelijke oplossing. [...]

500 miljoen voor het onderwijs

20 december 2013 // 0 reacties

door Hans Duijvestijn Bij opeenvolgende onderwijsakkoorden werd 1,3 miljard euro extra aan investeringen in ons onderwijs beloofd. Bij een nadere analyse blijkt daar netto [...]

List en bedrog, ook in het mbo

20 december 2013 // 0 reacties

door Toon Rekkers (docent in het middelbaar beroepsonderwijs) Het lijkt alsof het sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2009 normaal is geworden dat er zowel in de [...]

Lumpsum: zegen of paard van Troje?

1 juli 2013 // 0 reacties

door Hans Duijvestijn In de afgelopen twintig jaar is geleidelijk in het hele onderwijs de lumpsum ingevoerd. Het begrip lumpsum houdt in dat schoolbesturen vrij zijn in de [...]