passend onderwijs

Reken af met de afrekencultuur

24 mei 2015 // 4 reacties

Wie de politiek volgt merkt een toename van controle, overmatige nadruk op getalsmatige opbrengsten, afrekencultuur en sancties. De ruimte en de autonomie van school en professional worden verder teruggeschroefd. Het kan ook anders, meent SP-Kamerlid Tjitske Siderius. [...]

Gepast onderwijs!

1 maart 2014 // 0 reacties

door Jesse Jeronimoon Er is weinig beroering in het onderwijs wat de invoering van het passend onderwijs per 1 augustus 2014 betreft. Tenminste, er is weinig zichtbare [...]

Passend onderwijs ongepast

1 maart 2014 // 0 reacties

door Martin Minnema Van leraren wordt verwacht dat ze tegemoetkomen aan individuele leerbehoeften van alle leerlingen. Maar leraren zijn overbelast. De werkdruk in het [...]

Oproep Passend Onderwijs

1 maart 2014 // 0 reacties

Van veel kanten hoort BON verontrustende berichten die betrekking hebben op de invoering van de wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014. De bedoeling is dat leerlingen die [...]