Curriculumherziening

Editie januari 2017

 • Voorwoord: Een turbulent jaar

  2 februari 2017 // 1 reactie

  Het verschijnen van het rapport ‘Ons Onderwijs2032’ bleek de opmaat tot het vertrek van BON uit de Onderwijscoöperatie. De komende tijd zullen we nieuwe vormen van samenwerking opzetten om onze doelen te realiseren. [...]
 • Ben Wilbrink recenseert Why Knowledge Matters, het nieuwe boek van E.D. Hirsch, waarin deze wetenschapper gehakt maakt van de romantische ideeën die al een halve eeuw het westerse onderwijs teisteren. [...]
 • Een man op de pabo

  2 februari 2017 // 6 reacties

  Wat leer je nu daadwerkelijk op de pabo? Knutselsessies en kinderachtige toneelstukjes te over, maar aan de kennisoverdracht schort het nogal. Dit is een van de oorzaken van het mannentekort in het basisonderwijs. Mark van der Veen heeft wat suggesties ter verbetering. [...]
 • Het schoolvak Nederlands is een schrale cursus

  2 februari 2017 // 1 reactie

  Al jaren staat het schoolvak Nederlands in een kwade reuk. Toch lijkt er weinig te veranderen, alle publicaties en manifesten ten spijt – terwijl het met enkele eenvoudige ingrepen al zoveel beter kan, betoogt Peter Kortz. [...]
 • Langer naar school, minder leren

  2 februari 2017 // 1 reactie

  Men moet steeds langer doorgaan in het onderwijs om zich te onderscheiden. En steeds meer ouders willen een hoge opleiding voor hun kinderen, waardoor het niveau steeds verder daalt, betoogt J.C. Traas. [...]
 • Burgerschap onderwijzen? Begin er niet aan!

  2 februari 2017 // 1 reactie

  Enkele jaren geleden heeft Engeland geëxperimenteerd met de verplichte invoering van het vak burgerschap in het onderwijs. Het was geen succes, meent Marianne Talbot, dus dit voorbeeld verdient geen navolging. [...]
 • Nederland heeft sinds tijden de mond vol van 'een leven lang leren'. Maar komt er in de praktijk wel iets van terecht? Neen, betoogt Herman Blom. Een kijkje bij de oosterburen leert ons hoe het ook kan. [...]
 • Waarom BON uit de Onderwijscoöperatie stapte

  2 februari 2017 // 0 reacties

  Op 27 oktober heeft BON na rijp beraad besloten uit de Onderwijscoöperatie te stappen. Na jaren van frustratie over het functioneren van de organisatie, waarbij er ondanks herhaaldelijk aandringen niets veranderde, was de maat vol. [...]
 • Onderwijs als verdienmodel

  2 februari 2017 // 1 reactie

  Steve Jobsscholen, Onderwijs2032, het lerarenregister – het zijn volgens columnist Jeronimoon allemaal gouden kansen voor handige jongens om lekker te cashen. Met goed onderwijs hebben deze zaken weinig te maken. [...]

Onderzoek lumpsum

 • In 2013 stelde de overheid honderden miljoenen beschikbaar voor docenten. Maar dit geld is grotendeels op de bank blijven staan, en de beloofde 3000 extra docenten zijn er bij lange na niet gekomen. BON biedt een analyse en een mogelijke oplossing. [...]