mei 2016

iPad-scholen: verfrissend met een bittertje

19 mei 2016 // 6 reacties

Maurice de Hond nam een aantal jaar geleden het initiatief tot oprichting van zogeheten iPad-scholen. Hoe gaat het eraan toe op zo'n school? Karin den Heijer nam een kijkje. [...]

Onderwijs2032: Nieuw Babylon nog steeds in aanbouw

19 mei 2016 // 4 reacties

Hoe komt het toch dat een groot deel van de Nederlandse elite de waarde van kennis ontkent en de ene na de andere mislukte onderwijsvernieuwing steunt? Sebastien Valkenberg legt een verband met een boek van historicus James Kennedy. [...]

Stop de bètaficering van de sociale wetenschappen

19 mei 2016 // 3 reacties

De sociale wetenschappen proberen de bèta's na te bootsen door zo veel mogelijk in cijfers te vervatten. Gamma's met observatie, casuïstiek, beschrijving en duiding als wapens krijgen haast geen financiering meer. Ten onrechte, betoogt Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Eppo Bruins. [...]

Beter rekenen in het mbo

19 mei 2016 // 0 reacties

Over een paar jaar gaat de rekentoets ook meetellen in het middelbaar beroepsonderwijs. Het rekenniveau van mbo-leerlingen is echter nog lang niet voldoende, en ook de toets deugt nog niet. Toon Rekkers doet een aantal aanbevelingen. [...]

Daar is hij weer: de middenschool

19 mei 2016 // 4 reacties

Het argument steekt iedere paar jaar weer de kop op, en ook nu weer: laat leerlingen tot hun zestiende op hetzelfde niveau onderwijs volgen, dat komt de minder bevoorrechten ten goede. Maar juist het categoriale systeem was bij uitstek een middel tot sociale stijging, betoogt J.C. Traas. [...]