Over Vakwerk

Vakwerk is het ledenblad van Beter Onderwijs Nederland (BON), een in 2006 opgerichte ongesubsidieerde vereniging met maar één belang: beter onderwijs. Dit streven we na door beïnvloeding van de publieke opinie, het maatschappelijk middenveld en de politiek. Hierbij een beknopt overzicht van wat BON tot nu toe al heeft bereikt en wat we in de toekomst nog hopen te bereiken. Vindt u goed onderwijs ook van belang? Word lid van BON!

Vakwerk verschijnt driemaal per jaar, waarvan één keer – in december – ook als gedrukt tijdschrift, in een oplage van 5000 stuks. Edities van vóór 2013 vindt u (in pdf-formaat) op de site van BON.

Redactie

Ton Bastings, Presley Bergen, Karin den Heijer, Felix Huygen, Pauline Riep, Ad Verbrugge, Fenna Vergeer, Gerard Verhoef

Redactieadres

Beter Onderwijs Nederland
Antwoordnummer 57032
3507 VB Utrecht
redactie@beteronderwijsnederland.nl

Bijdragen kunnen per e-mail worden gestuurd naar redactie@beteronderwijsnederland.nl.
Het maximum aantal woorden is 2000. De redactie kan voor wat de lengte van ingeleverde bijdragen betreft van het maximum aantal woorden afwijken, bijvoorbeeld bij congresbijdragen of reeds gepubliceerde artikelen in nationale media, wetenschappelijke tijdschriften en dergelijke.

Meer informatie over de vereniging

Zie onze site: www.beteronderwijsnederland.nl