taal

Het schoolvak Nederlands is een schrale cursus

2 februari 2017 // 1 reactie

Al jaren staat het schoolvak Nederlands in een kwade reuk. Toch lijkt er weinig te veranderen, alle publicaties en manifesten ten spijt – terwijl het met enkele eenvoudige ingrepen al zoveel beter kan, betoogt Peter Kortz. [...]

Het groot manifest der Nederlandse taal

23 december 2015 // 0 reacties

Ad Verbrugge e.a., verenigd in het Taalcollectief, publiceerden in NRC Handelsblad dit manifest, dat veel weerklank vond. Hierdoor is het toenemende gebruik van het Engels in het hoger onderwijs ten koste van het Nederlands ook op de agenda van de politiek gekomen. [...]

Verval van het Nederlands in ons hoger onderwijs

23 december 2015 // 1 reactie

Onze universiteiten en hogescholen zijn massaal aan het verengelsen. Dit gaat ten koste van de onderwijskwaliteit, van de taalrijkdom van studenten, en van een meer diverse oriëntatie op taal en cultuur, kortom ten koste van algemene en persoonlijke vorming, betoogt Ad Verbrugge. [...]

Red de vreemde talen!

8 december 2014 // 2 reacties

Een jaar voor het eindexamen waren we zonder pardon door de schoolleiding uit de Duitse les gegooid. De docent wist raad: ‘Ik stel voor dat jullie iedere woensdagmiddag na schooltijd naar mijn lokaal komen; dan geef ik jullie van half vijf tot zes uur les. Ik zorg wel voor de nodige versnaperingen.’ [...]