Corona.nu: de digi-docent is boos!

 

vrijdag 17 april

De leerlingen en ik hebben het gered! Na vijf weken online lessen is de vakantie begonnen.

Tijd om even uit te rusten, om de ingehaalde SE’s na te kijken en na te denken over vervolgscenario’s. Met gemengde gevoelens beginnen we aan de vakantie. Zullen we elkaar na de vakantie weer op school kunnen zien en zo ja, op welke manier?

De online lessen hadden natuurlijk niet de kwaliteit van de gewone lessen in de klas maar we zijn tevreden over de resultaten. Ik maak de leerlingen van alle klassen een groot compliment: de meeste leerlingen hebben netjes gewerkt en de achterstand is heel beperkt gebleven. De examenklas was al twee weken voor de start van de laatste SE’s helemaal klaar met alle examenstof. De laatste etappe naar het examen kon beginnen. In de andere klassen lopen we één à twee weken en een projectweek achter. De geannuleerde Grand Tour naar Italië in klas 5 wordt verplaatst naar het najaar. We zijn optimistisch en we verwachten dat de reis dan alsnog kan doorgaan. Over eventuele achterstanden maak ik me geen zorgen. Die zijn beperkt en zullen beperkt blijven.

Laten we realistisch blijven. In normale omstandigheden is het al haasten om alle toetsen en lesstof op een goede manier aan bod te laten komen. Waarom moeten we dan in deze bijzondere omstandigheden dezelfde topprestatie neerzetten? Met de beperkte mogelijkheden van de online lessen en met de hulp van alle ouders die hun tijd verdelen tussen hun eigen werk en het begeleiden van het thuisonderwijs hebben we het samen uitstekend gedaan. Veel ouders hebben hun waardering laten blijken en de waardering is wederzijds. Ouders, dank voor de fijne samenwerking!

Zelfs als pas na de zomervakantie de lessen weer enigszins normaal opgepakt kunnen worden, is er nog genoeg gelegenheid om de bescheiden achterstanden weer in te halen. Met goede en ervaren docenten die voldoende tijd hebben om lessen voor te bereiden en leerlingen te begeleiden, gaat dat lukken. Helaas, de laatste decennia is er structureel bezuinigd op onderwijs. Het lerarentekort is niet verdwenen. Als de kabinetten van de afgelopen decennia beter naar de leraren geluisterd hadden, waren de gevolgen beperkter gebleven.

En wat doet de Onderwijsraad? Als ”beloning” voor alle leraren die in enkele dagen de digirevolutie vormgegeven hebben, komt het advies om de vakanties in te korten en de lesdagen te verlengen. Dit is een aanval in de rug en een grove belediging voor alle leraren die bovenop de gebruikelijke overbelasting nog eens extra overwerk geleverd hebben.

Deze digidocent is boos, heel boos! Jarenlang hebben leraren na de financiële crisis van 2008 op de nullijn gestaan en al jarenlang draaien leraren elk schooljaar meerdere weken overwerk. Ik registreer nauwgezet mijn gewerkte uren: in de afgelopen tien schooljaren heb ik bijna tachtig weken aan overwerk gedraaid! Dat is gemiddeld dus acht weken per schooljaar! Mijn resultaten zijn niet uniek; ze zijn representatief voor vele leraren.

Ik vraag niet eens om die tachtig weken geleverd werk om te zetten in betaald verlof of salaris voor geleverde diensten: voor alle leraren vraag ik om voldoende tijd om ons werk goed te kunnen doen. We hebben een prachtig en waardevol beroep maar te vaak is de glans er niet omdat we met lege handen staan. Al te lang worden leraren uitgeknepen en dat heeft geleid tot een groot lerarentekort. (En dan blijft het opvallend stil als leerlingen een nog veel grotere achterstand oplopen omdat er geen leraren zijn.) Veel leraren hebben het onderwijs verlaten omdat de te grote werkdruk hen genekt heeft. Voor hen is dit vitale beroep een fataal beroep geworden. Help de leraren om het tij te keren: er is dringend behoefte aan kwaliTijd!

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter