Advies Onderwijsraad: waar is het vak?

Wij brengen graag dit artikel dat we eerder publiceerden op 1 december 2018 opnieuw onder uw aandacht. De actualiteit geeft daar voldoende aanleiding voor.

BON heeft met grote bezorgdheid kennisgenomen van het jongste advies van de Onderwijsraad, Ruim baan voor leraren. Het is niet duidelijk hoe met dit advies het lerarenberoep aantrekkelijker wordt en hoe het lerarentekort verkleind kan worden.

Vorig jaar zijn de nieuwe bekwaamheidseisen aangenomen met de hoofdrol voor de vakinhoud. De bekwaamheidseisen zijn in overleg met de leraren opgesteld. Die prominente aandacht voor vakinhoud lijkt nu verdwenen. Als een leraar meerdere vakgebieden moet beheersen, zal dat ten koste gaan van de diepgang en de kwaliteit van beide vakgebieden.

Veel leraren hebben juist bewust gekozen voor één bepaald vak. Uit liefde voor een vak hebben ze besloten zich erin te verdiepen en hun kennis te delen met de volgende generaties. Leraren in opleiding hebben geen behoefte aan een algemeen basisjaar pedagogiek en onderwijskunde. En elke leraar weet dat didactiek zonder vakinhoud niet bestaat. Waarom mag een leraar zich niet specialiseren in één vakgebied en daar excellent in worden? Waarom geen ‘onderwijs op maat’ voor de leraar?

Bovendien is het niet efficiënt om in meer vakken les te geven. Lesvoorbereiding, overleg met collega’s en toetsen maken kosten meer tijd. De aandacht moet verdeeld worden en dat gaat ten koste van de kwaliteit van de lessen.

Het is echt niet moeilijk om het beroep leraar aantrekkelijker te maken: kleinere klassen met meer aandacht voor de leerlingen, meer tijd om goede lessen te maken, meer tijd om de vakkennis bij te houden en te verbeteren en een beter salaris.

1 Reactie

Laat een reactie achter