Meldpunt intimidatie

Onlangs werd het Meldpunt Intimidatie geraadpleegd door BON-bestuurder Ton Bastings. Naar aanleiding van een artikel in Vrij Nederland heeft Ton een reactie gegeven:

In het artikel van Vrij Nederland (4 september) is mijn naam verkeerd gespeld en zijn mijn schoolgegevens abusievelijk door de journalist onjuist vermeld. Dit komt voort uit de angstcultuur bij bestuurders. Bij mijn promotie in Nijmegen in december 2018 werd ik namelijk door mijn school, het Koning Willem I College te ’s-Hertogenbosch, verzocht mijn naam bij publicaties niet te verbinden aan de school. Men was o zo bang dat er ook maar iets negatiefs over de school naar buiten zou komen. In het nawoord van mijn proefschrift plaatste ik immers kritische kanttekeningen bij het buitensporig salaris van bestuurders. Ook gaf ik daarin een voorbeeld van openlijke minachting van bestuurders voor docenten. Een vorig College van Bestuur kwalificeerde immers in een artikel in het AOb-blad mij en mijn collega’s als ‘onbewust onbekwaam’. Omdat mijn proefschrift handelt over het imago van de leraar, vond ik dit feit te illustratief om onvermeld te laten.

Leden van BON kunnen hulp vragen bij het Meldpunt Intimidatie. U kunt een mail sturen naar info@beteronderwijsnederland.nl. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. BON kan geen juridische bijstand verlenen. We bieden wel een aandachtig luisterend oor en de mogelijkheid om ervaringen en adviezen uit te wisselen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie