Angstcultuur bij bestuurders

In het artikel van Vrij Nederland (4 september)  is mijn naam verkeerd gespeld en zijn mijn schoolgegevens abusievelijk door de journalist onjuist vermeld. Dit komt voort uit de angstcultuur bij bestuurders. Bij mijn promotie in Nijmegen in december 2018 werd ik namelijk door mijn school, het Koning Willem I College te ‘s-Hertogenbosch, verzocht mijn naam bij publicaties niet te verbinden aan de school. Men was o zo bang dat er ook maar iets negatiefs over de school naar buiten zou komen. In het nawoord van mijn proefschrift plaatste ik immers kritische kanttekeningen bij het buitensporig salaris van bestuurders. Ook gaf ik daarin een voorbeeld van openlijke minachting van bestuurders voor docenten. Een vorig College van Bestuur kwalificeerde immers in een artikel in het AOb-blad mij en mijn collega’s als ‘onbewust onbekwaam’. Omdat mijn proefschrift handelt over het imago van de leraar, vond ik dit feit te illustratief om onvermeld te laten.

Ton Bastings

1 Reactie

Laat een reactie achter